Pēdējā pārbaude: 02/09/2022

Ienākuma nodokļi ārzemēs

Kura valsts var jums likt maksāt nodokļus?

Nav ES mēroga noteikumu par to, kā ES pilsoņiem, kuri dzīvo, strādā vai pavada laiku ārpus savas valsts, ir piemērojami nodokļi par ienākumiem.

Tomēr valsts, kurā esat nodokļu rezidents, parasti var iekasēt nodokli par visiem jūsu ienākumiem (arī bezstrādes ienākumiem), ko esat guvis jebkurā pasaules valstī. Proti, var nākties maksāt ienākuma nodokli par algu, pensiju, pabalstiem, par ienākumu no īpašuma vai citiem avotiem, par kapitāla pieaugumu no īpašuma pārdošanas.

Uzmanību

ES valstis regulāri apmainās ar informāciju par ienākuma nodokli, lai gādātu, ka nodokļu maksātāji pilda savus pienākumus, un lai cīnītos pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Ja jums vajadzīga informācija par īpašuma nodokļiem, vietējiem nodokļiem vai dāvinājuma un mantojuma nodokļiem, sazinieties ar jums tuvāko nodokļu iestādes biroju .

Katra valsts rezidenci nodokļu vajadzībām definē savādāk, tomēr

Noskaidrojiet, kādas ir nodokļu likmes un nodokļu iestāžu kontaktinformācija un kā rezidence nodokļu vajadzībām tiek definēta dažādās ES valstīs:

Izvēlieties valsti

Jūs dzīvojat divās valstīs

Dažos gadījumos abas valstis jūs var uzskatīt par nodokļu rezidentu un abas valstis var prasīt, lai maksājat nodokļus par visiem ienākumiem, ko esat guvis jebkurā pasaules valstī. Par laimi, daudzās valstīs ir spēkā nolīgumi par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu Atidaryti kaip išorės nuorodą , kurā parasti ir noteikumi par to, kura no abām valstīm jūs var uzskatīt par nodokļu rezidentu.

Ja šis nodokļu nolīgums neparedz risinājumu vai ja jūsu situācija ir īpaši sarežģīta, sazinieties ar vienas vai abu valstu nodokļu iestādēm un lūdziet, lai tās izskaidro jūsu situāciju.

Darbam ārzemēs norīkotie darba ņēmēji un darba meklētāji

Dažos gadījumos, piemēram, ja uz ierobežotu laiku esat norīkots darbā uz ārzemēm vai meklējat darbu citā valstī, jūs var uzskatīt par nodokļu rezidentu un tāpēc likt jums maksāt nodokļus piederības valstī, pat ja ārzemēs pavadāt ilgāk nekā 6 mēnešus, — ja pastāvīgo dzīvesvietu saglabājat piederības valstī un jūsu privātā un ekonomiskā saikne ar šo valsti ir stiprāka. Sazinieties ar nodokļu iestādēm un noskaidrojiet, kādi noteikumi attiecas uz jums.

Jums var nākties maksāt nodokļus arī uzņēmējvalstī; tur jūsu darba devējs, piemēram, var atskaitīt nodokļus no jūsu algas.

Turklāt neatkarīgi no tā, vai saglabājat dzīvesvietu savā piederības valstī, tā var iekasēt nodokļus par tur gūtiem ienākumiem (piemēram, no īpašuma).

Šādos gadījumos jums jāzina, ka ir veidi, kā izvairīties no nodokļu dubultas uzlikšanas, un raugieties, lai jūsu ienākumi netiktu divkārt aplikti ar nodokli nepamatoti!

Fiktīva nodokļu rezidence

Saskaņā ar dažiem nodokļu dubultās neuzlikšanas nolīgumiem valsts, kurā nopelnāt visus vai gandrīz visus savus ienākumus, jūs uzskatīs par nodokļu rezidentu, pat ja tur nedzīvojat. Dažas valstis šo neīsta nodokļu rezidenta statusu piešķir robežšķērsojošiem darba ņēmējiem.

ES noteikumi paredz, ka katrai valstij ir zināma rīcības brīvība izlemt, cik procenti no jūsu ienākumiem ir "gandrīz visi" ienākumi. Jebkurā gadījumā neatkarīgi no tā, vai valsts, kurā gūstat visus vai gandrīz visus ienākumus, jūs uzskata par nodokļu rezidentu, tai ir pienākums jums piedāvāt tādus pašus pabalstus un nodokļu atvieglojumus kā rezidentiem.

Protams, ja valstī, kur strādājat, jūs saņemat visus pabalstus, kādi pieejami tās nodokļu rezidentiem, jūs nevarat cerēt saņemt arī visus pabalstus un atvieglojumus, kas pieejami tās valsts iedzīvotājiem, kurā dzīvojat. Jāapzinās, ka nodokļu iestādes sazināsies cita ar citu, lai raudzītos, ka jūs pabalstus un atvieglojumus nesaņemat divkārt.

Pret visiem vienāda attieksme

Saskaņā ar ES noteikumiem ir tā, ka neatkarīgi no tā, kurā ES valstī esat nodokļu rezidents, no jums nodokļi jāiekasē tāpat kā no attiecīgās valsts pilsoņiem un ar tādiem pašiem nosacījumiem. Piemēram, valstī, kurā esat nodokļu rezidents vai kurā gūstat visus vai gandrīz visus savus ienākumus, jums ir jābūt tiesībām uz šo:

Ja jums šķiet, ka jūs diskriminē, varat lūgt individuālu padomuAtidaryti kaip išorės nuorodą .

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: