Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Atjaunināts : 24/04/2017

Ienākuma nodokļi ārzemēs

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Pašreiz šī valsts joprojām ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un attiecīgās tiesības un pienākumi joprojām pilnā mērā attiecas uz Apvienoto Karalisti.

 • Jautājumi un atbildes, kuru pamatā ir ES un Apvienotās Karalistes 2017. gada 8. decembra kopīgais ziņojumsEnglish
 • ES publikācijas par "Brexit"English
 • Lielbritānijas valdības informācija un nostādnes par "Brexit"English

Kura valsts var jums likt maksāt šos nodokļus?

Nav ES mēroga noteikumu par to, kā ES pilsoņiem, kuri dzīvo, strādā vai pavada laiku ārpus savas piederības valsts, ir piemērojami nodokļi par ienākumiem.

Tomēr valsts, kurā esat nodokļu rezidents, var iekasēt nodokli par visiem jūsu ienākumiem (arī bezstrādes ienākumiem), ko esat guvis jebkurā pasaules valstī. Proti, var nākties maksāt ienākuma nodokli par algu, pensiju, pabalstiem, par ienākumu no īpašuma vai citiem avotiem, par kapitāla pieaugumu no īpašuma pārdošanas.

Katra valsts dzīvesvietu nodokļu vajadzībām definē savādāk, bet:

 • principā jūs par nodokļu rezidentu tiekat uzskatīts valstī, kurā pavadāt ilgāk nekā sešus mēnešus gadā,
 • ja mazāk nekā sešus mēnešus gadā pavadāt citā ES valstī, tad parasti uzskata, ka jūs esat nodokļu rezidents savas piederības valstī.

 

Noskaidrojiet, kādas ir nodokļu likmes un nodokļu inspekciju kontaktinformācija un kā dzīvesvieta nodokļu vajadzībām tiek definēta dažādās ES valstīs:

Izvēlieties valsti

* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Jums ir divas dzīvesvietas

Dažos gadījumos abas valstis jūs var uzskatīt par nodokļu rezidentu un abas valstis var prasīt, lai maksājat nodokļus par visiem ienākumiem, ko esat guvis jebkurā pasaules valstī. Par laimi, daudzās valstīs ir spēkā nolīgums par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanufrançaisDeutschEnglish, kurā parasti ir noteikumi par to, kura no abām valstīm jūs var uzskatīt par rezidentu.

Ja šis nodokļu nolīgums neparedz risinājumu vai ja jūsu situācija ir īpaši sarežģīta, sazinieties ar vienas vai abu valstu nodokļu inspekcijāmfrançaisDeutschEnglish un lūdziet, lai tās izskaidrotu jūsu situāciju.

Norīkotie darba ņēmēji un darba meklētāji

Dažos gadījumos, piemēram, ja uz ierobežotu laiku esat norīkots darbā uz ārzemēm vai meklējat darbu citā valstī, jūs var uzskatīt par nodokļu rezidentu un tāpēc likt jums maksāt nodokļus piederības valstī, pat ja ārzemēs pavadāt ilgāk nekā 6 mēnešus, — ja pastāvīgo dzīvesvietu saglabājat piederības valstī un jūsu privātā un ekonomiskā saikne ar šo valsti ir stiprāka. Sazinieties ar nodokļu iestādēmfrançaisDeutschEnglish un noskaidrojiet, kādi noteikumi attiecas uz jums.

Jums var nākties maksāt nodokļus arī uzņēmējvalstī; tur jūsu darba devējs, piemēram, var atskaitīt nodokļus no jūsu algas.

Turklāt neatkarīgi no tā, vai jūs saglabājat dzīvesvietu savā piederības valstī, tā var iekasēt nodokļus par tur gūtiem ienākumiem (piemēram, no īpašuma).

Šādos gadījumos jums jāzina, ka ir veidi, kā izvairīties no nodokļu dubultas uzlikšanas , un raugieties, lai jūsu ienākumi netiktu aplikti ar nodokli divkārt kļūdas pēc!

Neīsta nodokļu rezidence

Saskaņā ar dažiem nodokļu dubultās neuzlikšanas nolīgumiemfrançaisDeutschEnglish valsts, kurā jūs nopelnāt visus vai gandrīz visus savus ienākumus, jūs uzskatīs par nodokļu rezidentu, pat ja tur nedzīvojat. Dažas valstis šo neīsta nodokļu rezidenta statusu piešķir pārrobežu svārstmigrantiem .

ES noteikumi paredz, ka katri valstij ir zināma rīcības brīvība izlemt, cik procenti no jūsu ienākumiem ir "gandrīz visi" ienākumi. Jebkurā gadījumā neatkarīgi no tā, vai valsts, kurā gūstat visus vai gandrīz visus savus ienākumus, jūs uzskata par nodokļu rezidentu, tai ir pienākums jums piedāvāt tādus pašus pabalstus un nodokļu atvieglojumus kā rezidentiem.

Protams, ja valstī, kurā strādājat, jūs saņemat visus pabalstus, kādi pieejami tās rezidentiem, jūs nevarat cerēt saņemt arī visus pabalstus un atvieglojumus, kādi pieejami tās valsts iedzīvotājiem, kurā dzīvojat. Jāapzinās, ka nodokļu inspekcijas sazināsies cita ar citu, lai raudzītos, ka jūs pabalstus un atvieglojumus nesaņemat divkārt.

Vienlīdzīga attieksme

Saskaņā ar ES noteikumiem nav svarīgi, kurā ES valstī jūs uzskata par nodokļu rezidentu, no jums nodokļi jāiekasē tāpat kā no attiecīgās valsts pilsoņiem, ievērojot tādus pašus nosacījumus. Piemēram, valstī, kurā esat nodokļu rezidents vai kurā pelnāt visus vai gandrīz visus savus ienākumus, jums ir jābūt tiesībām uz šo:

 • visiem pieejamajiem ģimenes pabalstiem un nodokļu atvieglojumiem saistībā ar bērnu aprūpes izmaksām, pat ja šīs izmaksas ir radušās citā ES valstī;
 • visiem pieejamajiem nodokļu atvieglojumiem saistībā ar procentiem, kas jāmaksā par hipotēkām, pat ja jums piederošais mājoklis ir citā ES valstī;
 • kopīgu nodokļu aprēķinu ar jūsu laulāto, ja tas ir iespējams attiecīgajā valstī.

Ja jums šķiet, ka jūs diskriminē, varat lūkot pēc individuāla padoma.

Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.