Pēdējā pārbaude: 24/02/2020

Reģistrēti un nereģistrēti partneri

Vai jūs skar “Brexit”?

Jautājumi un atbildes – ES un Apvienotās Karalistes pilsoņu tiesības saskaņā Izstāšanās līgumu

2021. gada 1. janvārī mainīsies noteikumi ES pilsoņiem, kas dzīvo Apvienotajā Karalistē vai pārceļas uz turieni dzīvot. Tas pats attiecas uz Apvienotās Karalistes pilsoņiem, kas dzīvo kādā ES valstī vai uz turieni pārceļas dzīvot.

Es pastāvīgi dzīvoju Apvienotajā Karalistē vai ES vai iegūšu pastāvīgas uzturēšanās atļauju pārejas periodā.

Principā jums un jūsu ģimenes locekļiem joprojām ir tiesības pastāvīgi dzīvot savā mītnesvalstī. Tas attiecas arī uz jūsu ģimenes locekļiem, kuri ir ārpussavienības valsts pilsoņi. Tomēr Apvienotajā Karalistē jums ir jāiesniedz pieteikums ES pilsoņu uzturēšanās statusa nostiprināšanas shēmai, lai iegūtu jaunu uzturēšanās statusu. Savukārt Eiropas Savienībā pēc iespējas ātrāk sazinieties ar mītnesvalsts iestādēm, lai noskaidrotu, vai ir jālūdz jauns uzturēšanās statuss.

Es dzīvoju Apvienotajā Karalistē vai ES, bet man vēl nav tiesību tur uzturēties pastāvīgi

Principā jums un jūsu ģimenes locekļiem paliks pašreizējās tiesības dzīvot savā mītnesvalstī. Tas attiecas arī uz jūsu ģimenes locekļiem, kuri ir ārpussavienības valsts pilsoņi. Tomēr Apvienotajā Karalistē jums ir jāiesniedz pieteikums ES pilsoņu uzturēšanās statusa nostiprināšanas shēmai, lai iegūtu jaunu uzturēšanās statusu. Savukārt Eiropas Savienībā pēc iespējas ātrāk sazinieties ar mītnesvalsts iestādēm, lai noskaidrotu, vai ir jālūdz jauns uzturēšanās statuss.

Vēlos pārcelties uz Apvienoto Karalisti vai ES

Līdz 2020. gada 31. decembrim jūs un jūsu ģimenes locekļi drīkst pārcelties uz Apvienoto Karalisti vai kādu ES valsti saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem. Tas attiecas arī uz jūsu ģimenes locekļiem, kuri ir ārpussavienības valsts pilsoņi. Apvienotajā Karalistē jums tad ir jāiesniedz pieteikums ES pilsoņu uzturēšanās statusa nostiprināšanas shēmai. Savukārt Eiropas Savienībā sazinieties ar mītnesvalsts iestādēm, lai noskaidrotu, vai ir jāreģistrējas un vai ir obligāti jālūdz jauns uzturēšanās statuss.

Vēlos uz neilgu laiku doties uz Apvienoto Karalisti vai ES

Pašreizējie noteikumi, kas regulē paziņošanu par ierašanos, uzturēšanās reģistrāciju ārzemēs, ģimenes locekļu, kuri ir ES pilsoņi, reģistrēšanu, kā arī ģimenes locekļu, kuri ir ārpussavienības valstu pilsoņi, reģistrēšanu joprojām būs spēkā vismaz līdz 2020. gada 31. decembrim.

Man vajadzīga palīdzība

Ja uzskatāt, ka netiek ievērotas jūsu tiesības, kas noteiktas ES tiesību aktos, sazinieties ar mūsu palīdzības dienestiem.

Detalizēta informācija par izstāšanās līguma īstenošanu un pilsoņu tiesībām

Esat ES pilsonis un pārceļaties uz citu ES valsti, lai tur dzīvotu, strādātu vai mācītos? ES tiesību akti palīdz jūsu ģimenes locekļiem jums pievienoties. Šajā lapā varat uzzināt, kā jūsu nereģistrētais vai reģistrētais partneris var jums pievienoties.

Tomēr, ja esat ES pilsonis un nekad neesat dzīvojis citā ES valstī, piemērojami tikai valstu noteikumi.

Ja dzīvojat viendzimuma reģistrētās partnerattiecībās, jūsu uzņēmējvalstij jāpiešķir jūsu partnerim uzturēšanās tiesības ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi piemērojami reģistrētiem partneriem vai citiem ģimenes locekļiem.

Jūsu partneris ir ES pilsonis

Viņš uzturas atbilstīgi paša tiesībām.

Ja jūsu reģistrētais partneris ir ES pilsonis, viņš drīkst dzīvot jūs uzņemošajā valstī ar tiem pašiem nosacījumiem, kas attiecas uz visiem citiem ES pilsoņiem.

Ja jūsu partneris strādā vai meklē darbu vai ir pensionārs vai students, pārbaudiet nosacījumus un formalitātes attiecībā uz:

Viņš uzturas kā persona jūsu apgādībā.

Jūsu partneris neplāno strādāt, meklēt darbu vai studēt, un viņš nesaņem pensiju?

Viņš tik un tā var jums pievienoties kā jūsu ģimenes loceklis.

Dažas ES valstis reģistrētiem un nereģistrētiem partneriem piešķir tādu pašu statusu, kā precētiem pāriem. Šajā gadījumā, jums ir jāpārbauda, kādas ir dzīvesbiedru uzturēšanās tiesības un noteikumi.

Citas ES valstis neatzīst reģistrētas un nereģistrētas partnerattiecības par līdzvērtīgām laulībai. Šajā gadījumā, jums ir jāpārbauda, kādas ir citu radinieku uzturēšanās tiesības un noteikumi.

Uzziniet vairāk par nereģistrētu partnerattiecību atzīšanu Eiropā.

Jūsu partneris nav no ES valsts

Dažas ES valstis reģistrētiem un nereģistrētiem partneriem piešķir tādu pašu statusu, kā precētiem pāriem. Šajā gadījumā, jums ir jāpārbauda, kādas ir uzturēšanās tiesības un noteikumi, kas attiecas uz dzīvesbiedriem, kuri nāk no kādas ārpussavienības valsts.

Citas ES valstis neatzīst reģistrētas un nereģistrētas partnerattiecības par līdzvērtīgām laulībai. Šajā gadījumā, jums ir jāpārbauda, kādas ir uzturēšanās tiesības un noteikumi, kas attiecas uz citiem tuviniekiem, kuri nāk no kādas ārpussavienības valsts.

Uzziniet vairāk par nereģistrētu partnerattiecību atzīšanu Eiropā.

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Kopīgot šo lapu: