Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Atjaunināts : 28/07/2017

Reģistrēti un nereģistrēti partneri

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Pašreiz šī valsts joprojām ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un attiecīgās tiesības un pienākumi joprojām pilnā mērā attiecas uz Apvienoto Karalisti.

  • Jautājumi un atbildes, kuru pamatā ir ES un Apvienotās Karalistes 2017. gada 8. decembra kopīgais ziņojumsEnglish
  • ES publikācijas par "Brexit"English
  • Lielbritānijas valdības informācija un nostādnes par "Brexit"English

Esat ES pilsonis un pārceļaties uz citu ES valsti, lai tur dzīvotu, strādātu vai mācītos? ES tiesību akti palīdz jūsu ģimenes locekļiem jums pievienoties. Šajā lapā varat uzzināt, kā jūsu nereģistrētais vai reģistrētais partneris var jums pievienoties.

Tomēr, ja esat ES pilsonis un nekad neesat dzīvojis citā ES valstī, piemērojami tikai valstu noteikumi.

Jūsu partneris ir ES pilsonis

Viņš uzturas atbilstīgi paša tiesībām.

Ja jūsu reģistrētais partneris ir ES pilsonis, viņš drīkst dzīvot jūs uzņemošajā valstī ar tiem pašiem nosacījumiem, kas attiecas uz visiem citiem ES pilsoņiem.

Ja jūsu partneris strādā vai meklē darbu vai ir pensionārs vai students, pārbaudiet nosacījumus un formalitātes attiecībā uz:

Viņš uzturas kā persona jūsu apgādībā.

Jūsu partneris neplāno strādāt, meklēt darbu vai studēt, un viņš nesaņem pensiju?

Viņš tik un tā var jums pievienoties kā jūsu ģimenes loceklis.

Dažas ES valstis reģistrētiem un nereģistrētiem partneriem piešķir tādu pašu statusu, kā precētiem pāriem. Šajā gadījumā, jums ir jāpārbauda, kādas ir dzīvesbiedru uzturēšanās tiesības un noteikumi.

Citas ES valstis neatzīst reģistrētas un nereģistrētas partnerattiecības par līdzvērtīgām laulībai. Šajā gadījumā, jums ir jāpārbauda, kādas ir citu radinieku uzturēšanās tiesības un noteikumi.

Uzziniet vairāk par nereģistrētu partnerattiecību atzīšanu Eiropā.

Jūsu partneris nav no ES valsts

Dažas ES valstis reģistrētiem un nereģistrētiem partneriem piešķir tādu pašu statusu, kā precētiem pāriem. Šajā gadījumā, jums ir jāpārbauda, kādas ir uzturēšanās tiesības un noteikumi, kas attiecas uz dzīvesbiedriem, kuri nāk no kādas ārpussavienības valsts.

Citas ES valstis neatzīst reģistrētas un nereģistrētas partnerattiecības par līdzvērtīgām laulībai. Šajā gadījumā, jums ir jāpārbauda, kādas ir uzturēšanās tiesības un noteikumi, kas attiecas uz citiem tuviniekiem, kuri nāk no kādas ārpussavienības valsts.

Uzziniet vairāk par nereģistrētu partnerattiecību atzīšanu Eiropā.

Sabiedriskās apspriešanas
    Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
    Vaicājiet, un mēs dosim padomu.