Pēdējā pārbaude: 22/11/2022

ES rīki MVU atbalstam

ES piedāvā dažādus atbalsta rīkus, kas ļauj MVU atrast finansējumu, informāciju un norādījumus, apmācību un partnerības vai palīdzību un padomu. 

Atrodiet piemērotu MVU atbalsta rīku savam uzņēmumam

Access2Finance

Rīks meklēšanai tiešsaistē, kas palīdz uzņēmumiem atrast ES atbalstītus aizdevumus vai riska kapitālu jūsu valstī

Access2Markets

Šis Eiropas Komisijas rīks izmantojams bez maksas, daudzās valodās un bez reģistrācijas. Tas satur visu noderīgo informāciju par eksportu un importu, tostarp nodokļiem, tarifiem, izcelsmes noteikumiem, produktiem izvirzītajām prasībām, publiskajiem iepirkumiem un daudz ko citu, pieejamā un viegli lietojamā formātā.

Iniciatīva CASSINI en

Atbalsta uzņēmējdarbības iniciatīvas ar kosmosu saistītos uzņēmumos visā ES.

Enterprise Europe Network en

Šis tīkls palīdz MVU ieviest jauninājumus un attīstīties starptautiskā mērogā, sniedzot konsultāciju pakalpojumus un palīdzot inovatīvas idejas pārvērst komerciālos panākumos, kā arī savienojot MVU ar starptautiskiem partneriem.

Portāls InvestEU de en fr

Šis portāls apvieno investorus un projektu virzītājus vienotā ES mēroga platformā.

TED (Tenders Electronic Daily)

ES Oficiālā Vēstneša papildinājums, kas veltīts publiskajam iepirkumam. Tas nodrošina brīvu piekļuvi uzņēmējdarbības iespējām Eiropā un ārpus tās.

TED eTendering

E-iepirkumu platforma, kas ļauj piekļūt ES iestāžu, aģentūru un citu struktūru publicētajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus. Izcelsmes noteikumu pašnovērtējuma rīks ļauj noteikt kāda MVU produktu izcelsmes noteikumus.

Access2Finance

Rīks meklēšanai tiešsaistē, kas palīdz uzņēmumiem atrast ES atbalstītus aizdevumus vai riska kapitālu jūsu valstī

Access2Markets

Šis Eiropas Komisijas rīks izmantojams bez maksas, daudzās valodās un bez reģistrācijas. Tas satur visu noderīgo informāciju par eksportu un importu, tostarp nodokļiem, tarifiem, izcelsmes noteikumiem, produktiem izvirzītajām prasībām, publiskajiem iepirkumiem un daudz ko citu, pieejamā un viegli lietojamā formātā.

eCertis en

Tiešsaistes datubāze, kas satur atbilstības kritērijus un dokumentus, kas vajadzīgi, lai uzņēmumi varētu piedalīties publiskajos iepirkumos.

Enterprise Europe Network en

Šis tīkls palīdz MVU ieviest jauninājumus un attīstīties starptautiskā mērogā, sniedzot konsultāciju pakalpojumus un palīdzot inovatīvas idejas pārvērst komerciālos panākumos, kā arī savienojot MVU ar starptautiskiem partneriem.

Erasmus jaunajiem uzņēmējiem

Pārrobežu apmaiņas programma, kas ļauj jaunajiem uzņēmējiem 6 mēnešu periodā sadarboties ar pieredzējušu uzņēmēju no citas Eiropas valsts.

Erasmus jaunajiem uzņēmējiem Global en

Pārrobežu apmaiņas programma, kas ļauj Eiropas jaunajiem uzņēmējiem 3 mēnešu periodā sadarboties ar pieredzējušu uzņēmēju no ārpussavienības valsts.

eTranslation

Mašīntulkošanas pakalpojums informatīviem nolūkiem – tas ietaupa laiku un naudu un sniedz vispārīgu ieskatu par jūsu dokumentu un tekstu saturu. Izmantojams ES oficiālajās valodās.

Eiropas Palīdzības dienests intelektuālā īpašuma jomā (European IP Helpdesk) en

Palīdz ES pētniecības līdzekļu saņēmējiem un tiem MVU, kuri īsteno pārrobežu uzņēmējdarbību, aizsargāt, pārvaldīt, izplatīt un novērtēt savu intelektuālo īpašumu.

Starptautiski MVU atbalsta dienesti intelektuālā īpašuma jomā en

Palīdz tiem MVU, kas īsteno pārrobežu uzņēmējdarbību Ķīnā, Indijā, Latīņamerikā, Dienvidaustrumāzijā un Āfrikā, aizsargāt, pārvaldīt, izplatīt un novērtēt savu intelektuālo īpašumu.

ROSA

Izcelsmes noteikumu pašnovērtējuma rīks sistēmā ”Access2Markets” ļauj noteikt jūsu produktu izcelsmes noteikumus.

SOLVIT

Bezmaksas pakalpojums, kas piedāvā pragmatiskus risinājumus uzņēmumiem, kad tie saskaras ar grūtībām izmantot savas tiesības pārrobežu uzņēmējdarbības ietvaros ES.

TED (Tenders Electronic Daily)

ES Oficiālā Vēstneša papildinājums, kas veltīts publiskajam iepirkumam. Tas nodrošina brīvu piekļuvi uzņēmējdarbības iespējām Eiropā un ārpus tās.

TED eTendering

E-iepirkumu platforma, kas ļauj piekļūt ES iestāžu, aģentūru un citu struktūru publicētajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus. Izcelsmes noteikumu pašnovērtējuma rīks ļauj noteikt kāda MVU produktu izcelsmes noteikumus.

Access2Markets

Šis Eiropas Komisijas rīks izmantojams bez maksas, daudzās valodās un bez reģistrācijas. Tas satur visu noderīgo informāciju par eksportu un importu, tostarp nodokļiem, tarifiem, izcelsmes noteikumiem, produktiem izvirzītajām prasībām, publiskajiem iepirkumiem un daudz ko citu, pieejamā un viegli lietojamā formātā.

Iniciatīva CASSINI en

Atbalsta uzņēmējdarbības iniciatīvas ar kosmosu saistītos uzņēmumos visā ES.

Enterprise Europe Network en

Šis tīkls palīdz MVU ieviest jauninājumus un attīstīties starptautiskā mērogā, sniedzot konsultāciju pakalpojumus un palīdzot inovatīvas idejas pārvērst komerciālos panākumos, kā arī savienojot MVU ar starptautiskiem partneriem.

Erasmus jaunajiem uzņēmējiem

Pārrobežu apmaiņas programma, kas ļauj jaunajiem uzņēmējiem 6 mēnešu periodā sadarboties ar pieredzējušu uzņēmēju no citas Eiropas valsts.

Erasmus jaunajiem uzņēmējiem Global en

Pārrobežu apmaiņas programma, kas ļauj Eiropas jaunajiem uzņēmējiem 3 mēnešu periodā sadarboties ar pieredzējušu uzņēmēju no ārpussavienības valsts.

Eiropas platforma sadarbībai starp klasteriem en

Palīdz rūpniecības klasteriem, tostarp to dalībniekiem, kas ir MVU, apvienoties un stiprināt Eiropas ekonomiku, sadarbojoties un uzlabojot to rezultātus.

Enterprise Europe Network en

Šis tīkls palīdz MVU ieviest jauninājumus un attīstīties starptautiskā mērogā, sniedzot konsultāciju pakalpojumus un palīdzot inovatīvas idejas pārvērst komerciālos panākumos, kā arī savienojot MVU ar starptautiskiem partneriem.

eTranslation

Mašīntulkošanas pakalpojums informatīviem nolūkiem – tas ietaupa laiku un naudu un sniedz vispārīgu ieskatu par jūsu dokumentu un tekstu saturu. Izmantojams ES oficiālajās valodās.

Eiropas Palīdzības dienests intelektuālā īpašuma jomā (European IP Helpdesk) en

Palīdz ES pētniecības līdzekļu saņēmējiem un tiem MVU, kuri īsteno pārrobežu uzņēmējdarbību, aizsargāt, pārvaldīt, izplatīt un novērtēt savu intelektuālo īpašumu.

Portāls InvestEU de en fr

Šis portāls apvieno investorus un projektu virzītājus vienotā ES mēroga platformā.

SOLVIT

Bezmaksas pakalpojums, kas piedāvā pragmatiskus risinājumus uzņēmumiem, kad tie saskaras ar grūtībām izmantot savas tiesības pārrobežu uzņēmējdarbības ietvaros ES.

Your Europe – Padomdevējs

Sniedz bezmaksas un personalizētus padomus attiecībā uz individuālajām tiesībām ES visās Savienības valodās. Tas paskaidro ES tiesību aktus, kas piemērojami jūsu gadījumā, un to, kā varat izmantot savas tiesības ES.

MVU atbalsta rīku pilns saraksts

Access2Finance

Rīks meklēšanai tiešsaistē, kas palīdz uzņēmumiem atrast ES atbalstītus aizdevumus vai riska kapitālu jūsu valstī

Access2Markets

Šis Eiropas Komisijas rīks izmantojams bez maksas, daudzās valodās un bez reģistrācijas. Tas satur visu noderīgo informāciju par eksportu un importu, tostarp nodokļiem, tarifiem, izcelsmes noteikumiem, produktiem izvirzītajām prasībām, publiskajiem iepirkumiem un daudz ko citu, pieejamā un viegli lietojamā formātā.

Iniciatīva CASSINI en

Atbalsta uzņēmējdarbības iniciatīvas ar kosmosu saistītos uzņēmumos visā ES.

eCertis en

Tiešsaistes datubāze, kas satur atbilstības kritērijus un dokumentus, kas vajadzīgi, lai uzņēmumi varētu piedalīties publiskajos iepirkumos.

eTranslation

Mašīntulkošanas pakalpojums informatīviem nolūkiem – tas ietaupa laiku un naudu un sniedz vispārīgu ieskatu par jūsu dokumentu un tekstu saturu. Izmantojams ES oficiālajās valodās.

Enterprise Europe Network en

Šis tīkls palīdz MVU ieviest jauninājumus un attīstīties starptautiskā mērogā, sniedzot konsultāciju pakalpojumus un palīdzot inovatīvas idejas pārvērst komerciālos panākumos, kā arī savienojot MVU ar starptautiskiem partneriem.

Erasmus jaunajiem uzņēmējiem

Pārrobežu apmaiņas programma, kas ļauj jaunajiem uzņēmējiem 6 mēnešu periodā sadarboties ar pieredzējušu uzņēmēju no citas Eiropas valsts.

Erasmus jaunajiem uzņēmējiem Global en

Pārrobežu apmaiņas programma, kas ļauj Eiropas jaunajiem uzņēmējiem 3 mēnešu periodā sadarboties ar pieredzējušu uzņēmēju no ārpussavienības valsts.

Eiropas platforma sadarbībai starp klasteriem en

Palīdz rūpniecības klasteriem, tostarp to dalībniekiem, kas ir MVU, apvienoties un stiprināt Eiropas ekonomiku, sadarbojoties un uzlabojot to rezultātus.

Eiropas Palīdzības dienests intelektuālā īpašuma jomā (European IP Helpdesk) en

Palīdz ES pētniecības līdzekļu saņēmējiem un tiem MVU, kuri īsteno pārrobežu uzņēmējdarbību, aizsargāt, pārvaldīt, izplatīt un novērtēt savu intelektuālo īpašumu.

Starptautiski MVU atbalsta dienesti intelektuālā īpašuma jomā en

Palīdz tiem MVU, kas īsteno pārrobežu uzņēmējdarbību Ķīnā, Indijā, Latīņamerikā, Dienvidaustrumāzijā un Āfrikā, aizsargāt, pārvaldīt, izplatīt un novērtēt savu intelektuālo īpašumu.

Portāls InvestEU de en fr

Šis portāls apvieno investorus un projektu virzītājus vienotā ES mēroga platformā.

ROSA

Izcelsmes noteikumu pašnovērtējuma rīks sistēmā ”Access2Markets” ļauj noteikt jūsu produktu izcelsmes noteikumus.

SOLVIT

Bezmaksas pakalpojums, kas piedāvā pragmatiskus risinājumus uzņēmumiem, kad tie saskaras ar grūtībām izmantot savas tiesības pārrobežu uzņēmējdarbības ietvaros ES.

TED (Tenders Electronic Daily)

ES Oficiālā Vēstneša papildinājums, kas veltīts publiskajam iepirkumam. Tas nodrošina brīvu piekļuvi uzņēmējdarbības iespējām Eiropā un ārpus tās.

TED eTendering

E-iepirkumu platforma, kas ļauj piekļūt ES iestāžu, aģentūru un citu struktūru publicētajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus. Izcelsmes noteikumu pašnovērtējuma rīks ļauj noteikt kāda MVU produktu izcelsmes noteikumus.

Your Europe – Padomdevējs

Sniedz bezmaksas un personalizētus padomus attiecībā uz individuālajām tiesībām ES visās Savienības valodās. Tas paskaidro ES tiesību aktus, kas piemērojami jūsu gadījumā, un to, kā varat izmantot savas tiesības ES.

Kopīgot šo lapu: