Paskutinį kartą tikrinta 2022-11-22

MVĮ skirtos ES paramos priemonės

Egzistuoja keletas MVĮ skirtų ES paramos priemonių, kurios gali padėti jums rasti finansavimą, informaciją ir gaires, mokymus ir partnerystes arba pagalbą ir konsultacijas. 

Raskite tinkamą MVĮ paramos priemonę savo verslui

„Access2Finance“

Internetinė paieškos priemonė, padedanti įmonėms rasti ES remiamų paskolų arba rizikos kapitalo jūsų šalyje

„Access2Markets“

Nemokama, daugiakalbė ir registracijos nereikalaujanti Europos Komisijos priemonė, kuri prieinama ir paprasta naudoti forma suteikia įmonėms visą informaciją, kurią jos turi žinoti apie eksportą ir importą, įskaitant mokesčius, muitus, prekių kilmės taisykles, gaminiams taikomus reikalavimus, viešuosius pirkimus ir dar daugiau.

Iniciatyva CASSINI en

Remia verslumą su kosmosu susijusiose įmonėse visoje ES.

„Enterprise Europe Network“ en

EEN padeda MVĮ diegti inovacijas ir plėstis tarptautiniu mastu teikdamas konsultavimo paslaugas ir novatoriškas idėjas paversdamas komercine sėkme, taip pat suartindamas MVĮ su tarptautiniais verslo partneriais.

„InvestEU“ portalas de en fr

Suburia investuotojus ir projektų rengėjus į vieną ES masto platformą.

TED („Tenders Electronic Daily“)

ES oficialiojo leidinio priedas, skirtas viešiesiems pirkimams. Suteikia galimybę laisvai naudotis verslo galimybėmis Europoje ir už jos ribų.

„TED eTendering“

E. viešųjų pirkimų platforma, suteikianti prieigą prie ES institucijų, agentūrų ir kitų įstaigų skelbiamų konkursų. Atitikties kilmės taisyklėms įsivertinimo priemonė nurodo paprastus veiksmus, kaip nustatyti MVĮ gaminių kilmės taisykles.

„Access2Finance“

Internetinė paieškos priemonė, padedanti įmonėms rasti ES remiamų paskolų arba rizikos kapitalo jūsų šalyje

„Access2Markets“

Nemokama, daugiakalbė ir registracijos nereikalaujanti Europos Komisijos priemonė, kuri prieinama ir paprasta naudoti forma suteikia įmonėms visą informaciją, kurią jos turi žinoti apie eksportą ir importą, įskaitant mokesčius, muitus, prekių kilmės taisykles, gaminiams taikomus reikalavimus, viešuosius pirkimus ir dar daugiau.

„eCertis“ en

Internetinė duomenų bazė, kurioje pateikiami tinkamumo kriterijai ir nurodomi patvirtinamieji dokumentai, kurių reikia, kad įmonės galėtų dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

„Enterprise Europe Network“ en

EEN padeda MVĮ diegti inovacijas ir plėstis tarptautiniu mastu teikdamas konsultavimo paslaugas ir novatoriškas idėjas paversdamas komercine sėkme, taip pat suartindamas MVĮ su tarptautiniais verslo partneriais.

„Erasmus for Young Entrepreneurs“ („Erasmus jauniesiems verslininkams“)

Tarptautinė verslo mainų programa, pagal kurią naujiems verslininkams suteikiama galimybė iki 6 mėnesių dirbti kartu su patyrusiu verslininku iš kitos Europos šalies.

„Erasmus for Young Entrepreneurs Global“ („Erasmus jauniesiems verslininkams visame pasaulyje“) en

Tarptautinė verslo mainų programa, pagal kurią naujiems Europos verslininkams suteikiama galimybė iki 3 mėnesių dirbti kartu su patyrusiu verslininku ne iš Europos šalies.

„eTranslation“

Mašininio vertimo paslauga, padėsianti sutaupyti laiko ir pinigų verčiant dokumentus ir tekstus iš vienos ES oficialiosios kalbos į bet kurią kitą ES oficialiąją kalbą, kad būtų galima bendrais bruožais suprasti, kas juose parašyta.

European IP Helpdesk (Europos intelektinės nuosavybės teisių pagalbos tarnyba) en

Padeda ES mokslinių tyrimų lėšų gavėjams ir MVĮ, dalyvaujantiems tarpvalstybiniame versle, apsaugoti, valdyti, skleisti ir vertinti savo intelektinę nuosavybę.

International IP SME Helpdesks (Tarptautinės MVĮ pagalbos intelektinės nuosavybės klausimais tarnybos). en

Padeda MVĮ, dalyvaujančioms tarpvalstybiniame versle Kinijoje, Indijoje, Lotynų Amerikoje, Pietryčių Azijoje ir Afrikoje, apsaugoti, valdyti, skleisti ir įvertinti savo intelektinę nuosavybę.

ROSA

Atitikties kilmės taisyklėms įsivertinimo priemonė „Access2Markets“ sistemoje teikia gaires, kaip paprastais veiksmais nustatyti savo gaminių kilmės taisykles.

SOLVIT

Nemokama paslauga, kuri teikia pragmatiškus sprendimus įmonėms, patiriančioms sunkumų naudotis savo ES teisėmis vykdant tarpvalstybinę veiklą ES.

TED („Tenders Electronic Daily“)

ES oficialiojo leidinio priedas, skirtas viešiesiems pirkimams. Suteikia galimybę laisvai naudotis verslo galimybėmis Europoje ir už jos ribų.

„TED eTendering“

E. viešųjų pirkimų platforma, suteikianti prieigą prie ES institucijų, agentūrų ir kitų įstaigų skelbiamų konkursų. Atitikties kilmės taisyklėms įsivertinimo priemonė nurodo paprastus veiksmus, kaip nustatyti MVĮ gaminių kilmės taisykles.

„Access2Markets“

Nemokama, daugiakalbė ir registracijos nereikalaujanti Europos Komisijos priemonė, kuri prieinama ir paprasta naudoti forma suteikia įmonėms visą informaciją, kurią jos turi žinoti apie eksportą ir importą, įskaitant mokesčius, muitus, prekių kilmės taisykles, gaminiams taikomus reikalavimus, viešuosius pirkimus ir dar daugiau.

Iniciatyva CASSINI en

Remia verslumą su kosmosu susijusiose įmonėse visoje ES.

„Enterprise Europe Network“ en

EEN padeda MVĮ diegti inovacijas ir plėstis tarptautiniu mastu teikdamas konsultavimo paslaugas ir novatoriškas idėjas paversdamas komercine sėkme, taip pat suartindamas MVĮ su tarptautiniais verslo partneriais.

„Erasmus for Young Entrepreneurs“ („Erasmus jauniesiems verslininkams“)

Tarptautinė verslo mainų programa, pagal kurią naujiems verslininkams suteikiama galimybė iki 6 mėnesių dirbti kartu su patyrusiu verslininku iš kitos Europos šalies.

„Erasmus for Young Entrepreneurs Global“ („Erasmus jauniesiems verslininkams visame pasaulyje“) en

Tarptautinė verslo mainų programa, pagal kurią naujiems Europos verslininkams suteikiama galimybė iki 3 mėnesių dirbti kartu su patyrusiu verslininku ne iš Europos šalies.

„European Cluster Collaboration Platform“ (Europos klasterių bendradarbiavimo platforma) en

Padeda pramonės klasteriams, įskaitant jų nares MVĮ, susiburti ir stiprinti Europos ekonomiką bendradarbiaujant ir gerinant jų veiklos rezultatus.

„Enterprise Europe Network“ en

EEN padeda MVĮ diegti inovacijas ir plėstis tarptautiniu mastu teikdamas konsultavimo paslaugas ir novatoriškas idėjas paversdamas komercine sėkme, taip pat suartindamas MVĮ su tarptautiniais verslo partneriais.

„eTranslation“

Mašininio vertimo paslauga, padėsianti sutaupyti laiko ir pinigų verčiant dokumentus ir tekstus iš vienos ES oficialiosios kalbos į bet kurią kitą ES oficialiąją kalbą, kad būtų galima bendrais bruožais suprasti, kas juose parašyta.

European IP Helpdesk (Europos intelektinės nuosavybės teisių pagalbos tarnyba) en

Padeda ES mokslinių tyrimų lėšų gavėjams ir MVĮ, dalyvaujantiems tarpvalstybiniame versle, apsaugoti, valdyti, skleisti ir vertinti savo intelektinę nuosavybę.

„InvestEU“ portalas de en fr

Suburia investuotojus ir projektų rengėjus į vieną ES masto platformą.

SOLVIT

Nemokama paslauga, kuri teikia pragmatiškus sprendimus įmonėms, patiriančioms sunkumų naudotis savo ES teisėmis vykdant tarpvalstybinę veiklą ES.

„Your Europe – Patarėjas“)

Bet kuria ES kalba teikia nemokamas ir asmeniškai pritaikytas konsultacijas apie atskiras ES piliečių teises. Jis aiškina, kurie Europos teisės aktai taikomi jūsų atveju, ir paaiškina, kaip galite naudotis savo ES piliečio teisėmis.

Visas MVĮ rėmimo priemonių sąrašas

„Access2Finance“

Internetinė paieškos priemonė, padedanti įmonėms rasti ES remiamų paskolų arba rizikos kapitalo jūsų šalyje

„Access2Markets“

Nemokama, daugiakalbė ir registracijos nereikalaujanti Europos Komisijos priemonė, kuri prieinama ir paprasta naudoti forma suteikia įmonėms visą informaciją, kurią jos turi žinoti apie eksportą ir importą, įskaitant mokesčius, muitus, prekių kilmės taisykles, gaminiams taikomus reikalavimus, viešuosius pirkimus ir dar daugiau.

Iniciatyva CASSINI en

Remia verslumą su kosmosu susijusiose įmonėse visoje ES.

„eCertis“ en

Internetinė duomenų bazė, kurioje pateikiami tinkamumo kriterijai ir nurodomi patvirtinamieji dokumentai, kurių reikia, kad įmonės galėtų dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

„eTranslation“

Mašininio vertimo paslauga, padėsianti sutaupyti laiko ir pinigų verčiant dokumentus ir tekstus iš vienos ES oficialiosios kalbos į bet kurią kitą ES oficialiąją kalbą, kad būtų galima bendrais bruožais suprasti, kas juose parašyta.

„Enterprise Europe Network“ en

EEN padeda MVĮ diegti inovacijas ir plėstis tarptautiniu mastu teikdamas konsultavimo paslaugas ir novatoriškas idėjas paversdamas komercine sėkme, taip pat suartindamas MVĮ su tarptautiniais verslo partneriais.

„Erasmus for Young Entrepreneurs“ („Erasmus jauniesiems verslininkams“)

Tarptautinė verslo mainų programa, pagal kurią naujiems verslininkams suteikiama galimybė iki 6 mėnesių dirbti kartu su patyrusiu verslininku iš kitos Europos šalies.

„Erasmus for Young Entrepreneurs Global“ („Erasmus jauniesiems verslininkams visame pasaulyje“) en

Tarptautinė verslo mainų programa, pagal kurią naujiems Europos verslininkams suteikiama galimybė iki 3 mėnesių dirbti kartu su patyrusiu verslininku ne iš Europos šalies.

„European Cluster Collaboration Platform“ (Europos klasterių bendradarbiavimo platforma) en

Padeda pramonės klasteriams, įskaitant jų nares MVĮ, susiburti ir stiprinti Europos ekonomiką bendradarbiaujant ir gerinant jų veiklos rezultatus.

European IP Helpdesk (Europos intelektinės nuosavybės teisių pagalbos tarnyba) en

Padeda ES mokslinių tyrimų lėšų gavėjams ir MVĮ, dalyvaujantiems tarpvalstybiniame versle, apsaugoti, valdyti, skleisti ir vertinti savo intelektinę nuosavybę.

International IP SME Helpdesks (Tarptautinės MVĮ pagalbos intelektinės nuosavybės klausimais tarnybos). en

Padeda MVĮ, dalyvaujančioms tarpvalstybiniame versle Kinijoje, Indijoje, Lotynų Amerikoje, Pietryčių Azijoje ir Afrikoje, apsaugoti, valdyti, skleisti ir įvertinti savo intelektinę nuosavybę.

„InvestEU“ portalas de en fr

Suburia investuotojus ir projektų rengėjus į vieną ES masto platformą.

ROSA

Atitikties kilmės taisyklėms įsivertinimo priemonė „Access2Markets“ sistemoje teikia gaires, kaip paprastais veiksmais nustatyti savo gaminių kilmės taisykles.

SOLVIT

Nemokama paslauga, kuri teikia pragmatiškus sprendimus įmonėms, patiriančioms sunkumų naudotis savo ES teisėmis vykdant tarpvalstybinę veiklą ES.

TED („Tenders Electronic Daily“)

ES oficialiojo leidinio priedas, skirtas viešiesiems pirkimams. Suteikia galimybę laisvai naudotis verslo galimybėmis Europoje ir už jos ribų.

„TED eTendering“

E. viešųjų pirkimų platforma, suteikianti prieigą prie ES institucijų, agentūrų ir kitų įstaigų skelbiamų konkursų. Atitikties kilmės taisyklėms įsivertinimo priemonė nurodo paprastus veiksmus, kaip nustatyti MVĮ gaminių kilmės taisykles.

„Your Europe – Patarėjas“)

Bet kuria ES kalba teikia nemokamas ir asmeniškai pritaikytas konsultacijas apie atskiras ES piliečių teises. Jis aiškina, kurie Europos teisės aktai taikomi jūsų atveju, ir paaiškina, kaip galite naudotis savo ES piliečio teisėmis.

Pasidalyti šiuo puslapiu: