Gyvenimas ir kelionės
Paskutinį kartą tikrinta 2022-06-23

Kelionės paslaugų paketai ir susiję kelionės paslaugų rinkiniai

Jei jūsų įmonė parduoda dviejų arba daugiau skirtingų rūšių kelionės paslaugas, pavyzdžiui, transporto paslaugas, derinamas su apgyvendinimo, motorinių transporto priemonių nuomos arba, su tam tikromis sąlygomis, kitomis turizmo paslaugomis, turite tam tikrų pareigų pagal ES kelionės paslaugų paketų taisykles. Šios taisyklės taikomos kelionės paslaugų paketams ir susijusiems kelionės paslaugų rinkiniams.

Kelionės paslaugų paketai

Kelionės paslaugų paketai – tai tokios parduodamos paslaugos, kai pagal vieną sutartį su vienu paslaugų teikėju užsakomos dviejų arba daugiau skirtingų rūšių kelionės paslaugos, susijusios su ta pačia kelione arba atostogomis. Kelionės paslaugų paketais laikomos ir tokios parduodamos paslaugos, kai skirtingų teikėjų paslaugos užsakomos pagal skirtingas sutartis, jei tenkinama viena iš toliau nurodytų sąlygų.

Vienos kelionės paslaugos, pavyzdžiui, apgyvendinimo, ir kitos turizmo paslaugos (ekskursijos arba bilieto į koncertą) derinys gali būti laikomas kelionės paslaugų paketu tik tuomet, jei papildoma paslauga sudaro ne mažiau kaip 25 proc. visos kelionės vertės arba yra esminė kelionės dalis.

Informaciją, kurią privalote pateikti klientams

Prieš sudarant kelionės paslaugų paketo sutartį privalu užtikrinti, kad klientas gautų visą svarbią informaciją apie:

Privalote užtikrinti, kad klientas gautų nuorodą į standartinę informacijos formą (žr. DirektyvosAtidaryti kaip išorės nuorodą priedus), kurioje paaiškinama, kad jam pasiūlytas paketasAtidaryti kaip išorės nuorodą, ir nurodomos svarbiausios jo teisės.

Sutarties sąlygų keitimas, pavyzdžiui, kainos padidinimas

Jei kelionės paslaugų paketą įsigijęs klientas pateikia pagrįstą išankstinį pranešimą, jis gali perleisti paketą kitam asmeniui, tačiau dėl to gali atsirasti papildomų išlaidų.

Įspėjimas

Dėl besitęsiančios koronaviruso pandemijos galite atšaukti paketą ir pasiūlyti klientams čekius kaip piniginės kompensacijos alternatyvą. Tačiau privalote visada suteikti klientui galimybę rinktis tarp grynųjų pinigų grąžinimo ir čekio.

Klientų apsauga (alternatyvos, žalos atlyginimas, sumokėtų sumų grąžinimas)

Organizatorius atsakingas už tinkamą visų į paketą įtrauktų kelionės paslaugų teikimą. Jei kelionės paslaugos negalima suteikti taip, kaip buvo susitarta, organizatorius turi pasiūlyti savo klientams alternatyvų, dėl kurių jie nepatirtų jokių papildomų išlaidų. Be to, jam gali tekti atlyginti žalą, jei kelionės paslaugos yra žemesnių, negu susitarta, standartų.

Įspėjimas

Kai kuriose ES šalyse, priklausomai nuo paketo pasiūlymo vietos, už tinkamą paslaugų teikimą atsakingi yra ne tik organizatoriai, bet ir agentai.

Susiję kelionės paslaugų rinkiniai

Susijusių kelionės paslaugų rinkinys – tai iš skirtingų prekiautojų pagal atskiras sutartis įsigytos, tačiau susijusios kelionės paslaugos. Laikoma, kad jos susijusios, jei vienas prekiautojas padeda užsakyti papildomą (-as) paslaugą (-as) ir jos yra perkamos tai pačiai kelionei arba atostogoms.

Paslaugos sudaro susijusių kelionės paslaugų rinkinį tik tuomet, jei jos nesudaro paketo (žr. pirmiau), o paslaugų teikėjas:

Vienos kelionės paslaugos, pavyzdžiui, apgyvendinimo, ir kitos turizmo paslaugos (ekskursijos arba bilieto į koncertą) derinys gali būti laikomas susijusių kelionės paslaugų rinkiniu tik tuomet, jei papildoma paslauga sudaro ne mažiau kaip 25 proc. visos kelionės vertės arba yra esminė kelionės dalis.

Privalote pateikti klientui nuorodą į standartinę informacijos formą (Standartinė informacijos forma pateikiama direktyvos prieduose (žr. nuorodą puslapio apačioje).), kurioje paaiškinama, kad jam pasiūlytas susijusių kelionės paslaugų rinkinys, ir nurodomos svarbiausios jo teisės.

Susietųjų spragtelėjimų paketai

Vadinamieji susietųjų spragtelėjimų paketai – kliento skirtingose pardavimo vietose atliktas užsakymas internetu (skrydžio, apgyvendinimo paslaugų ir pan.) – taip pat laikomi paketais, jei pirmas paslaugų teikėjas perduoda kliento vardą, pavardę, e. pašto adresą ir mokėjimo duomenis kitam paslaugų teikėjui ir antra sutartis sudaroma nuo pirmosios sutarties sudarymo praėjus ne daugiau kaip 24 val.

Jei vienas paslaugų teikėjas neperduoda kliento duomenų kitam, tokie užsakymai laikomi susijusių kelionės paslaugų rinkiniais.

Atsakomybė už užsakymo klaidas ir teisių gynimo priemonės

Šios taisyklės taikomos kelionės paslaugų paketams ir susijusiems kelionės paslaugų rinkiniams.

Būsite laikomas atsakingu už:

Neatsakote už užsakymo klaidas, kurios atsirado dėl kliento kaltės arba kurias sukėlė neišvengiamos ir nepaprastos aplinkybės.

Turite teisę reikalauti žalos atlyginimo iš bet kurios trečiosios šalies, kuri prisidėjo sukeliant įvykį, dėl kurio teko atlyginti žalą, sumažinti kainą ar vykdyti kitas pareigas.

Apsauga nemokumo atveju

Šios taisyklės taikomos kelionės paslaugų paketams ir susijusiems kelionės paslaugų rinkiniams.

Apsidrausti nuo nemokumo turėsite toje ES šalyje, kurioje esate įsisteigę. Taip bus užtikrinta, kad bankroto atveju garantas (kelionių garantijų fondas, draudimo įmonė arba koks nors kitas atitinkamoje ES šalyje veikiantis mechanizmas) galėtų grąžinti klientų sumokėtas sumas, o prireikus pasirūpinti keliautojų grįžimu namo, jei į paketą įtrauktos transporto paslaugos.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Enterprise Europe Network gali duoti nemokamų patarimų.

Leškoti tinkamos pagalbos taip pat galite naudodamiesi pagalbos paslaugos ieškikliu.

Pasidalyti šiuo puslapiu: