Paslaugų priemonės

Kalbų juosta

ES vėliava

Naršymo kelias

Meniu

Paskutinį kartą tikrinta 2018-05-08

Prieiga prie interneto

Interneto ryšys

Nesvarbu, kurioje ES šalyje būtumėte, turite turėti galimybę nebrangiai naudotis geros kokybės elektroninio ryšio paslaugomis, įskaitant bazinę interneto prieigą. Turėtų būti bent vienas interneto paslaugų teikėjas, kuris galėtų jums suteikti šią paslaugą. Tai – universaliosios paslaugos principas.

Kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, jei padaryti tai, ko prašote, nėra įmanoma dėl techninių priežasčių, jūsų prašymas gali nebūti laikomas pagrįstu ir jį išpildyti gali būti atsisakyta.

Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į savo šalies nacionalines reguliavimo institucijasEnglish . Jos padės užmegzti ryšį su universaliųjų paslaugų teikėju.

Atsitikimas

Džekas persikėlė gyventi į atokų Škotijos kaimą ir naujame name norėjo įsivesti internetą. Po to, kai kelios bendrovės jam pasakė, kad jų tinklai šioje teritorijoje neveikia, jis galiausiai išsiaiškino, kas yra universaliųjų paslaugų teikėjas Škotijoje, kreipėsi į tą bendrovę ir ši suteikė jam interneto ryšį.

Tinklo neutralumas

Turite teisę naudotis pageidaujamu elektroniniu turiniu ir paslaugomis ir juos platinti. Jūsų interneto paslaugų teikėjas negali blokuoti, sulėtinti arba diskriminuoti jokio elektroninio turinio, programų ar paslaugų, išskyrus trimis konkrečiais atvejais:

  • vykdydamas teisines prievoles, pavyzdžiui, teismo nurodymą blokuoti tam tikrą neteisėtą turinį;
  • stengdamasis išsaugoti tinklo saugumą ir vientisumą, pavyzdžiui, kovodamas su virusais ir kenkėjiška programine įranga;
  • valdydamas išskirtines ar laikinas tinklo perkrovas.

Tai vadinama tinklo neutralumu.

Atsitikimas

Jungtinės Karalystės pilietis Johnas neseniai pradėjo dirbti Vokietijoje. Kad nereikėtų mokėti už pokalbį telefonu, jis norėjo pasikalbėti su šeima naudodamasis vaizdo ryšio programėle. Jam buvo malonu sužinoti, kad jis galėjo pasirinkti iš kelių skirtingų vaizdo ryšio programėlių ir nemokamai kalbėtis su kitais internetu.

ES tinklo neutralumo taisyklėmis interneto prieigos teikėjams draudžiama blokuoti programas arba imti papildomą mokestį už vaizdo ryšio programėlių naudojimą.

Interneto paslaugų užsakymas

Interneto paslaugų teikėjas privalo jums suteikti informaciją apie:

  • taikomas kainas, tarifus ir mokesčius, įskaitant pasirenkamus variantus ir paketus;
  • standartines sąlygas;
  • paslaugų kokybę (pavyzdžiui, duomenų atsisiuntimo spartą).

Atsitikimas

Rumunė Laura norėjo namuose įsivesti internetą, bet nebuvo tikra dėl siūlomų įvairių paslaugų rinkinių kokybės.

Laimei, visi paslaugų teikėjai, kaip reikalaujama pagal teisės aktus, savo interneto svetainėse buvo pateikę pakankamai informacijos. Dar daugiau informacijos Laura gavo iš Rumunijos nacionalinės elektroninių ryšių reguliavimo institucijos.

Interneto paslaugų teikėjas taip pat privalo:

  • pakankamai iš anksto jus įspėti, jeigu jis nori pakeisti sutarties sąlygas (pavyzdžiui, padidinti kainą);
  • jums leisti nutraukti sutartį, jei naujos sąlygos jūsų netenkina, ir už tai netaikyti nuobaudų;
  • pasiūlyti tinkamą minimalų sutarties laikotarpį – ne ilgesnio kaip 12 mėnesių pradinio laikotarpio sutartį. Ilgesnio kaip 2 metų laikotarpio sutartys yra neteisėtos.

Atsitikimas

Erikas norėjo įsivesti internetą bute Londone 1 metams – kol studijuos pagal universiteto mainų programą, bet keli paslaugų teikėjai jam pranešė, kad minimalus abonemento laikotarpis yra 2 metai.

Pasikonsultavęs su nacionaline elektroninių ryšių institucija ir išsiaiškinęs, kokias turi teises, Erikas vėl kreipėsi į paslaugų teikėjus ir gavo abonementą tik 1 metams.

Speciali pagalba neįgaliesiems

Jei esate neįgalus interneto naudotojas, turite teisę rinktis iš tokių pačių paslaugų, iš kokių renkasi dauguma kitų naudotojų.

Galbūt iš savo paslaugų teikėjo taip pat galite gauti specialių priemonių, pavyzdžiui, programinę įrangą vaizdui didinti ar ekrano skaitytuvą, jei turite regėjimo negalią.

Jūsų nacionalinės reguliavimo institucijosEnglish galbūt galėtų jums suteikti išsamesnės informacijos apie šias jūsų prieigos teises.

Atsitikimas

Prancūzė Veronika yra silpnaregė ir jai reikia specialių pagalbinių priemonių, kad galėtų skaityti interneto svetaines.

Draugui patarus ji kreipėsi į Prancūzijos universaliųjų paslaugų teikėją pasiteirauti dėl ekrano skaitytuvo. Paslaugų teikėjas Veronikai atsiuntė reikiamą programinę įrangą.

ES teisės aktai
  • Universaliųjų paslaugų direktyvos neoficialiai konsoliduota redakcija (2002/22/EB) pdf English
Pagalbos tarnybos
Pagalba ir patarimai