Paskutinį kartą tikrinta 2020-03-09

Naudojimasis internetu ir jo prieiga

Paveikė „Brexit’as“?

Prisijungimas prie interneto

Nesvarbu, kurioje ES šalyje būtumėte, turite turėti galimybę nebrangiai naudotis geros kokybės elektroninių ryšių paslaugomis, įskaitant bazinę interneto prieigą. Tai vadinama universaliosios paslaugos teikimu. Turėtų būti bent vienas interneto paslaugų teikėjas, kuris galėtų jums suteikti šią paslaugą.

Įspėjimas

Kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, jei padaryti tai, ko prašote, nėra įmanoma dėl techninių priežasčių, jūsų prašymas gali nebūti laikomas pagrįstu ir jį išpildyti gali būti atsisakyta.

Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į savo šalies nacionalines reguliavimo institucijasen. Jos padės užmegzti ryšį su universaliųjų paslaugų teikėju.

Atviras internetas

ES atviro interneto taisyklėmis naudotojams suteikiama teisė naudotis bet kokiu pasirinktu interneto turiniu ir paslaugomis ir (arba) juos teikti. Jūsų interneto paslaugų teikėjas negali blokuoti, sulėtinti arba diskriminuoti jokio elektroninio turinio, programų ar paslaugų, išskyrus trimis konkrečiais atvejais:

Atsitikimas

Galite naudotis pageidaujamu internetiniu turiniu

Airijos pilietis Johnas neseniai pradėjo dirbti Vokietijoje. Kad nereikėtų mokėti už pokalbį telefonu, jis norėjo pasikalbėti su šeima naudodamasis vaizdo ryšio programėle. Jam buvo malonu sužinoti, kad jis galėjo pasirinkti iš kelių skirtingų vaizdo ryšio programėlių ir nemokamai kalbėtis su kitais internetu.

ES taisyklėmis interneto prieigos teikėjams draudžiama blokuoti programas arba imti papildomą mokestį už vaizdo ryšio programėlių naudojimą.

Sutartys su interneto paslaugų teikėjais

Prieš interneto paslaugų sutarties pasirašymą interneto paslaugų teikėjas turi suteikti jums informaciją apie:

Pasirašius sutartį, interneto paslaugų teikėjas taip pat privalo:

Atsitikimas

Ilgos sutartys yra neteisėtos

Enrique norėjo įsivesti internetą bute Berlyne 1 metams – kol studijuos pagal universiteto mainų programą, bet keli paslaugų teikėjai jam pranešė, kad minimalus abonemento laikotarpis yra 2 metai.

Pasikonsultavęs su nacionaline elektroninių ryšių institucija ir išsiaiškinęs, kokias turi teises, Enrique vėl kreipėsi į paslaugų teikėjus ir gavo abonementą tik 1 metams.

Papildoma pagalba neįgaliems naudotojams

Jei esate neįgalus interneto naudotojas, turite teisę rinktis iš tokių pačių paslaugų, iš kokių renkasi kiti klientai.

Galbūt iš savo paslaugų teikėjo taip pat galite gauti specialių prieinamumo priemonių, pavyzdžiui, programinę įrangą vaizdui didinti ar ekrano skaitytuvą, jei turite regėjimo negalią.

Jūsų nacionalinės reguliavimo institucijosen turėtų galėti jums suteikti išsamesnės informacijos apie šias jūsų prieigos teises.

Atsitikimas

Neįgalūs naudotojai turėtų turėti galimybę naudotis paslaugomis

Prancūzė Véronique turi regos sutrikimų ir jai sunku skaityti interneto svetaines.

Draugui patarus ji kreipėsi į Prancūzijos universaliųjų paslaugų teikėją, kad išsiaiškintų, kokie sprendimai galėtų jai padėti. Paslaugų teikėjas parūpino ekrano skaitytuvą, kuriuo naudodamasi Véronique gali susipažinti su informacija internete ir ja naudotis.

Valdžios institucijų interneto svetainių prieinamumo visiems naudotojams užtikrinimas

Viešojo sektoriaus ir valdžios įstaigų interneto svetainės ES šalyse turi atitikti griežtus interneto prieinamumo standartus. Prieinamos interneto svetainės visiems naudotojams užtikrina vienodas galimybes naudotis interneto svetainės informacija ir funkcijomis. Turinys taip pat turėtų būti suderinamas su visomis naršyklėmis, įrenginiais, programine įranga ir pagalbinėmis technologijomis, pvz., ekrano skaitytuvais.

Įspėjimas

ES prieinamumo taisyklės netaikomos visuomeniniams transliuotojams priklausančioms interneto svetainėms ir mobiliosioms programėlėms ir tiesiogiai transliuojamam audiovizualiniam turiniui. Kai kuriose ES šalyse taisyklės taip pat netaikomos mokykloms, darželiams ir lopšeliams.

ES prieinamumo standartai

Praktiškai tai reiškia, kad jūsų lankomos ES viešojo sektoriaus interneto svetainės turėtų atitikti tam tikrus prieinamumo reikalavimus, be kita ko, turėtų būti:

Kai kurios veikiančios viešojo sektoriaus ar valdžios institucijų svetainės šiuos standartus jau atitinka, o iki 2020 m. rugsėjo 23 d. jų atitiktis turi būti užtikrinta visose viešojo sektoriaus svetainėse. Viešojo sektoriaus mobiliųjų programėlių ES prieinamumo standartų atitiktis turi būti užtikrinta iki 2021 m. birželio 23 d.

Daugiau informacijos apie tarptautinius interneto svetainių prieinamumo standartus pateikiama W3C (Interneto svetainių prieinamumo iniciatyvos)en puslapyje.

ES teisės aktai

Reikia daugiau informacijos apie taisykles konkrečioje šalyje?

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: