Paskutinį kartą tikrinta 2022-08-01

Paslaugų teikimas užsienyje

Jei šalyje, kurioje gyvenate, turite registruotą paslaugas teikiančią įmonę (pavyzdžiui, jei esate architektas arba kelionių vadovas), galite tas paslaugas teikti kitoje ES šalyje joje neįsteigęs įmonės ar filialo.

Tai gali būti naudinga, jei norite:

Iš esmės turėtų būti galima teikti paslaugas kitoje ES šalyje nesilaikant visų tos šalies administracinių procedūrų bei taisyklių (tokių kaip reikalavimas iš anksto gauti leidimą užsiimti verslo veikla). Tačiau gali reikėti pranešti valdžios institucijoms, kad teiksite paslaugas jų šalyje. Kita šalis turi turėti svarių priežasčių kelti savo reikalavimus.

Jeigu bendraujant su valdžios institucijomis jums kyla sunkumų, galite kreiptis pagalbos į mūsų pagalbos ir konsultavimo tarnybasAtidaryti kaip išorės nuorodą .

Pastaba. Jei teikiate telekomunikacijų, transliavimo ir elektronines paslaugas, jos visada bus apmokestinamos de en fr kliento šalyje. Jei klientas yra neapmokestinamasis asmuo, tai yra šalis, kurioje jis įsisteigęs, turi nuolatinį adresą arba paprastai gyvena. Jei klientas yra įmonė, tai yra šalis, kurioje ji įsisteigusi arba turi nuolatinį padalinį, kuris ir gauna paslaugą.

Nepaisant šio principo, negalima tiesiog daryti prielaidos, kad teikti paslaugas toje šalyje galima neįsteigus įmonės. Ar įmonę įsteigti reikia, ar ne, visų pirma priklausys nuo to, kaip dažnai, kiek laiko ir kaip reguliariai paslaugas ketinate teikti.

Be to, kai kuriuose sektoriuose gali būti taikomos skirtingos taisyklės. Tokių sektorių pavyzdžiai:

Jei nuspręsite įregistruoti bendrovę kitoje ES šalyje, turėsite laikytis nacionalinių įmonės, patronuojamosios įmonės arba filialo steigimo, registravimo taisyklių ir daugumos tos šalies įmonės steigimo, jūsų profesinės kvalifikacijos pripažinimo en , būtinų leidimų gavimo ir kitų taisyklių. Taip pat gali būti būtina laikytis nacionalinių, ES arba tarptautinių standartų.

Ką daryti būtent jūsų atveju, teiraukitės šalies, kurioje norite teikti paslaugas, kontaktiniame centreAtidaryti kaip išorės nuorodą .

Kontaktiniai centrai teikia informaciją tos šalies kalba. Daugelis kontaktinių centrų teikia informaciją ir kitomis kalbomis. Vienų kontaktinių centrų suteikiamos informacijos ir paslaugų lygis gali skirtis nuo kitų.

Pasirinkite šalį

Telekomunikacijų, transliavimo ir elektroninės paslaugos

Jei teikiate telekomunikacijų, transliavimo ir elektronines paslaugas, jos paprastai bus apmokestinamos de en fr kliento šalyje.

Verslo klientai

Jei klientas yra įmonė, tai yra šalis, kurioje ji įsisteigusi arba turi nuolatinį padalinį, kuris ir gauna paslaugą.

Neapmokestinamieji asmenys

Jei klientas yra neapmokestinamasis asmuo, tai yra šalis, kurioje jis įsisteigęs, turi nuolatinę gyvenamąją vietą arba paprastai gyvena.

Specialios taisyklės, taikomos mažos metinės apyvartos atveju

Yra kelios išimtys. Pagal supaprastintas taisykles galite pasirinkti taikyti savo ES šalies (t. y. šalies, kurioje esate įsisteigęs, turite nuolatinę gyvenamąją vietą arba paprastai gyvenate) PVM taisykles, jei atitinkate šiuos kriterijus:

Tokiu atveju jums nereikia registruotis, teikti PVM deklaracijų ir atlikti mokėjimų kiekvienoje ES šalyje, kurioje gyvena jūsų klientai. (Nereikia ir registruotis naudotis MOSS schema.) Vietoj to turite iš savo klientų paimti savo šalies tarifo PVM ir tą PVM sumokėti ir deklaruoti savo šalies mokesčių administratoriui.

Jei savo šalyje naudojatės specialia mažosioms įmonėms skirta schema ir dėl to galite savo paslaugoms netaikyti PVM neviršydami nustatytos ribos, tai galioja ir jūsų teikiamoms telekomunikacijų, transliavimo ar elektroninėms paslaugoms.

ES klientai neturi būti diskriminuojami pagal jų gyvenamąją šalį ES

Nors prekiautojai gali savo nuožiūra nustatyti bendrąsias pardavimo sąlygas, visi ES gyvenantys klientai turi turėti tokias pačias galimybes gauti paslaugas (prekiautojo patalpose arba elektroniniu būdu teikiamas paslaugas) kaip ir vietiniai klientai. Jeigu siūlomos ypatingos kainos, akcijos arba pardavimo sąlygos, jomis turėtų galėti naudotis visi prekiautojo klientai, nepriklausomai nuo gyvenamosios ES šalies, pilietybės, gyvenamosios vietos ar įmonės adreso.

Šios taisyklės galioja sandoriams internetu ir ne internetu, jeigu parduodama galutiniam vartotojui (individualiems asmenims ar įmonėms, neketinantiems savo pirkinių perparduoti, transformuoti, apdoroti, išnuomoti arba subnuomoti). Šios taisyklės netaikomos garso ir vaizdo paslaugoms. Kitam autorių teisėmis saugomam turiniui internete vis dar gali būti taikomi apribojimai dėl teritorinių autorių teisių suvaržymų.

Prieiga prie elektroninių sąsajų

Prekiautojo klientai turi turėti galimybę naudotis bet kuria norima jo interneto svetainės versija, pavyzdžiui, jeigu, būdami Italijoje, jie įrašo jo ispaniškos svetainės interneto adresą, jų negalima automatiškai peradresuoti į Italijai skirtą svetainės versiją. Prieš peradresavimą būtina gauti jų sutikimą, kurį turi būti galima bet kada atšaukti.

Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų pardavimas

Jeigu klientas yra įsikūręs kitoje ES šalyje ir nori įsigyti elektroniniu būdu teikiamų paslaugų (pvz., debesijos, duomenų saugojimo arba interneto svetainių prieglobos paslaugų), jis turėtų turėti galimybę naudotis šiomis paslaugomis ir joms užsiregistruoti taip pat, kaip ir vietiniai klientai.

Jei tam, kad suteiktų savo paslaugas klientui užsienyje, prekiautojas turi kirsti sieną, jis gali patirti papildomų išlaidų, pavyzdžiui, dėl sandėliavimo arba dėl administracinių procedūrų. Tokios papildomos išlaidos galėtų būti pateisinama didesnių kainų klientui užsienyje priežastis.

Tiksliai nežinote, kas yra diskriminavimas?

Jeigu abejojate, ar esate neteisėtai pardavėjo diskriminuojamas, arba ar savo klientams netaikote diskriminacinių sąlygų, šiuo klausimu kreipkitės į savo šalies kontaktinį centrą en .

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra

Ginčų su tiekėjais arba klientais iš kitų ES šalių dėl ne didesnių kaip 2000 eurų sumų sprendimas.

EURES konsultantai

EURES konsultantai gali suteikti jums informacijos apie darbo sąlygas, padėti atlikti įdarbinimo procedūras jūsų šalyje arba gretimame užsienio šalies regione.

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Enterprise Europe Network gali duoti nemokamų patarimų.

Leškoti tinkamos pagalbos taip pat galite naudodamiesi pagalbos paslaugos ieškikliu.

Pasidalyti šiuo puslapiu: