Paslaugų priemonės

Kalbų juosta

ES vėliava

Naršymo kelias

Meniu

Paskutinį kartą tikrinta 2018-04-30

Palikimo paveldėtojams užsienyje planavimas

Galite pasirinkti, kad jūsų palikimas būtų tvarkomas taikant valstybės, kurios pilietis esate, įstatymus.

Jūsų palikimą paprastai tvarkys paskutiniosios ES šalies, kurioje gyvenote, institucija – dažnai tai bus teismas arba notarų biuras. Ši institucija dauguma atvejų taikys savo nacionalinę teisę.

Tačiau pagal ES taisykles galite pasirinkti, kad jūsų palikimas būtų tvarkomas pagal šalies, kurios pilietis esate, įstatymus neatsižvelgiant į tai, ar ji priklauso ES, ar ne.

Jeigu turite kelių šalių pilietybę, galite pasirinkti bet kurios iš jų įstatymus.

Testamente arba atskirame pareiškime turėtumėte aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti, kurios šalies įstatymus pasirenkate. Jūsų testamentas arba pareiškimas bus laikomi galiojančiais, jeigu jie atitiks reikalavimus, nustatytus:

 • paskutinėje ES šalyje, kurioje gyvenote, arba
 • šalies, kurios pilietis esate, įstatymuose, jeigu taip nusprendėte.

Atvejai, kai institucijos gali atsisakyti atsižvelgti į jūsų pasirinkimą

 • ES paveldėjimo taisyklės negalioja Danijoje, Airijoje ir Jungtinės Karalystėje. Jeigu jūsų įpėdiniai nuspręstų palikimą tvarkyti vienos iš šių šalių institucijoje, į jūsų taikomos teisės pasirinkimą gali nebūti atsižvelgta. Vis dėlto Danijos, Airijos ir Jungtinės Karalystės piliečiai gali naudotis šiomis ES taisyklėmis ir pasirinkti savo pilietybės valstybės narės teisę savo palikimui tvarkyti, jeigu jis būtų tvarkomas kitose ES šalyse (ne Danijoje, Airijoje ar Jungtinėje Karalystėje).
 • Jūsų palikimą tvarkanti ES šalies institucija gali atsisakyti taikyti tam tikras jūsų pilietybės šalies teisės nuostatas, jeigu jos prieštarauja vietos viešajai politikai. Pavyzdžiui, valdžios institucijos gali atsisakyti taikyti nuostatas, jeigu jomis įpėdiniai diskriminuojami dėl lyties arba dėl to, ar jie gimę santuokoje, ar ne.

Kas reguliuojama jūsų paveldėjimui taikomais įstatymais

Remiantis jūsų paveldėjimui taikoma nacionaline teise, ar tai būtų paskutinės ES šalies, kurioje gyvenote, teisė, ar jūsų pilietybės šalies teisė, reguliuojamas viso jūsų turto, nepriklausomai nuo jo vietos ir nuo to, ar tai yra kilnojamasis (pvz., automobilis, banko sąskaita), ar nekilnojamasis turtas (pvz., namas), paveldėjimas.

Vadovaujantis nacionaline teise bus nustatomi tokie klausimai:

 • kas yra jūsų palikimo gavėjai, pavyzdžiui, jūsų sutuoktinis / partneris, vaikai, tėvai;
 • ar galite atimti teisę į palikimą iš šeimos nario;
 • ar tam tikros jūsų turto dalys gali būti rezervuotos tam tikriems asmenims, pavyzdžiui, jūsų vaikams;
 • ar kokios nors per gyvenimą dovanotos dovanos turėtų būti grąžintos ir įtrauktos į turtą, prieš perduodant jį įpėdiniams;
 • jūsų turto nuosavybės teisių perdavimas įpėdiniams;
 • jūsų įpėdinių įgaliojimai, testamento vykdytojų ir turto administratorių įgaliojimai, įskaitant turto pardavimo bei atsiskaitymo su galimais kreditoriais sąlygas;
 • kas turėtų prisiimti atsakomybę už bet kokias jūsų paliktas skolas;
 • kaip jūsų turtas turėtų būti padalytas įpėdiniams.

ES paveldėjimo taisyklėmis neapibrėžiama, kuri institucija tvarkys tam tikrus palikimo reikalus ar kuri teisė jiems bus taikoma. Tai, pavyzdžiui:

 • paveldėjimo mokesčiai, kuriuos jūsų įpėdiniai turės sumokėti nuo jūsų turto.
 • jūsų civilinė padėtis, pavyzdžiui, kas buvo jūsų paskutinis sutuoktinis (-ė);
 • jūsų santuokos arba registruotos partnerystės susitarimai dėl turto, t. y. kaip jūsų turtas turėtų būti padalytas po jūsų sutuoktinio ar partnerio mirties;
 • su bendrovėmis susiję klausimai, pavyzdžiui, kas bus daroma su jūsų turimomis bendrovių akcijomis.

Atsitikimas

Nigelas yra pensininkas britas, persikėlęs gyventi į Prancūziją, kurioje turi namą ir gyvena jau daugiau nei 8 metus, paskutinius 5 iš jų su savo partnere Anne.

Kadangi Nigelas gyvena Prancūzijoje, jo įpėdiniams būtų patogu jo paveldėjimo reikalus tvarkyti Prancūzijos notarų biure. Iš esmės Nigelo palikimas bus tvarkomas pagal Prancūzijos įstatymus, nes tai paskutinė šalis, kurioje jis gyveno. Taigi pagal Prancūzijos teisę bus nustatyta, kas bus paveldėtojas, taip pat tai, kurios Nigelo turto dalys turi būti rezervuotos jo vaikams, ir kokias teises į turtą turi Anne, atsižvelgiant į tai, kad Nigelas ir Anne nėra susituokę.

Pagal Anglijos teisę Nigelas turi daugiau laisvės nuspręsti, kas turėtų paveldėti jo turtą. Todėl jis nusprendė testamente nurodyti, kad jo palikimas turės būti tvarkomas pagal Anglijos įstatymus, ir paskyrė Anne viso jo turto Prancūzijoje paveldėtoja.

Sužinokite apie nacionalinius paveldėjimo įstatymus

Informacija apie procedūras, turto gavėjus ir jų dalis, testamentų galiojimą ir kitus klausimus visose ES šalyse:

Pasirinkite:

Paveldėjimo užsienyje tvarkymas

Sužinokite, kaip jūsų šeima ir kiti jums artimi asmenys gali tvarkyti jūsų palikimą, jeigu palikimas susijęs su daugiau nei viena ES šalimi.

Viešosios konsultacijos
  Pagalbos tarnybos
  Pagalba ir patarimai