Senast kontrollerat: 07/04/2022

Planera för arvet efter dig

Välj vilket lands lag som ska gälla för arvet efter dig

Arvet kommer i regel att handläggas av en myndighet – t.ex. en domstol eller notarie – i det EU-land där du bodde när du dog. Myndigheten kommer i de flesta fall att tillämpa landets lagstiftning.

Men enligt EU:s regler kan du välja att lagen i det land där du är medborgare ska tillämpas – oavsett om det är ett EU-land eller inte.

Om du har flera medborgarskap kan du välja vilket du vill av de länder där du är medborgare.

Du måste klart och tydligt ange ditt val av lag, antingen i ett testamente eller i en särskild förklaring. Handlingen ska anses giltig om den uppfyller kraven i

Kan myndigheterna vägra att tillämpa valet av lag?

Vilka frågor avgör den nationella arvslagen?

Oavsett om du har valt lagen i ditt senaste hemland eller det land där du är medborgare, styr lagen hur alla dina tillgångar ska fördelas, oavsett var de befinner sig och oavsett om det rör sig om lös egendom (t.ex. en bil eller ett bankkonto) eller fast egendom (t.ex. hus).

Den nationella lagen avgör bland annat

EU:s arvsregler bestämmer inte vilken myndighet som ska handlägga vissa frågor i samband med arvet eller vilken lag som ska tillämpas när det gäller

Exempel från verkligheten

Brian är en irländsk pensionär som flyttat till Frankrike där han äger ett hus och har bott i över åtta år – de sista fem tillsammans med sin partner Anne.

När Brian dör kan det vara praktiskt för hans arvtagare att låta en notarie i Frankrike handlägga arvet. I princip ska fransk lag tillämpas på Brians arv, eftersom Frankrike är hans sista hemland. Fransk lag avgör alltså vem som ärver, vilken arvslott Brians barn får och Annes rätt till kvarlåtenskapen med tanke på att Brian och Anne inte är gifta.

Den irländska lagstiftningen ger Brian större frihet att välja vem som ska ärva honom. Därför anger han i sitt testamente att irländsk lag ska tillämpas på arvet och att Anne ska ärva allt han äger i Frankrike.

Läs mer om nationella arvsregler

Information om förfaranden, arvingar, arvslott, testamente m.m. i de olika EU-länderna:

Välj land:

 • Österrikeatsv
 • Belgienbesv
 • Bulgarienbgsv
 • Kroatiencrsv
 • Cyperncysv
 • Tjeckienczsv
 • Estlandeesv
 • Finlandfisv
 • Frankrikefrsv
 • Tysklanddesv
 • Greklandgrsv
 • Ungernhusv
 • Italienitsv
 • Lettlandlvsv
 • Litauenltsv
 • Luxembourglusv
 • Maltamtsv
 • Nederländernanlsv
 • Polenplsv
 • Portugalptsv
 • Rumänienrosv
 • Slovakiensksv
 • Sloveniensisv
 • Spanienessv
 • Sverigesesv

Ärva någon som bott utomlands

Läs om hur det går till att handlägga arv där flera länder är inblandade.

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: