Senast kontrollerat: 03/11/2022

Avtal och energiförbrukning

Tydliga avtalsvillkor

Innan du skriver på ett avtal ska du få tydlig, korrekt och begriplig information om avtalet från leverantören. Du ska också i förväg informeras om eventuella ändringar i avtalet och kunna säga upp det om du inte godtar de nya villkoren.

Ångerrätt

Du har rätt att inom fjorton dagar ångra ett avtal om det ingicks utanför leverantörens affärslokaler, via internet eller per telefon.

Rätt information om din förbrukning

Du har rätt att utan extra kostnad få tillgång till uppgifter om din förbrukning. Du kan be leverantören eller nätoperatören att ge andra el- eller gasleverantörer tillgång till dina uppgifter, också detta utan kostnad.

Du har rätt att till ett konkurrenskraftigt pris få en egen el- eller gasmätare installerad när din fastighet får en ny anslutning vid en omfattande renovering. I andra fall gäller rätten till en konkurrenskraftigt prissatt och tillförlitlig egen el- och gasmätare under förutsättning att det inte finns tekniska eller ekonomiska hinder på nationell nivå.

Om du har en smart mätare ska du enkelt och utan kostnad kunna få detaljerad information om din energiförbrukning för åtminstone de två senaste åren enligt ditt nuvarande avtal. Du ska också kunna se din förbrukning de tre senaste åren, eller sedan ditt leveransavtal började gälla om det var mindre än tre år sedan du ingick det.

Varning

El- och gasräkningar en ska grundas på den faktiska energiförbrukningen. Du ska få räkningarna så ofta att du kan reglera din förbrukning.

Räkningarna ska vara tydliga med användbar information. De ska hjälpa dig att

  • lätt förstå hur mycket du faktiskt betalar för energin
  • jämföra erbjudanden bg från andra leverantörer.

Om du inte är nöjd med ditt nuvarande avtal kan du byta leverantör.

Hjälp att spara energi

Du ska få information om hur mycket energi du använder och hur du kan spara energi.

Alla energifakturor, avtal, transaktioner och kvitton ska innehålla följande uppgifter (om inte myndigheterna i ditt land bedömer att det inte behövs):

EU:s energimärkning

När du köper en ny kyl, frys, tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin, elugn, tv, lampa eller luftkonditionering ska du få information om hur mycket el produkterna drar så att du kan välja den som drar minst. Butikerna måste förse produkterna med EU:s energimärkning sk och ett produktblad med detaljerad information om produktens prestanda.

Energicertifikat

Du har rätt att få information om en fastighets energieffektivitet när du letar efter bostad att köpa eller hyra. Innan du skriver på kontraktet ska du ha fått en energideklaration som förklarar hur energieffektiv bostaden är. Du ska också få tips på hur du kan förbättra energieffektiviteten.

Förnybar energi

Du har rätt att få information om fördelar, kostnader och energieffektivitet för el-, värme- och kylsystem som drivs med förnybar energi. Informationen får du av leverantören eller myndigheterna.

Din elleverantör måste informera dig om sin energimix (förnybar energi, kärnkraft osv.) och dess inverkan på miljön. Informationen måste vara lätt att förstå och jämföra.

Om du funderar på att installera eller byta en el-, värme- eller kylanläggning som drivs med förnybar energi ska du få information om anläggningens fördelar, kostnader och energieffektivitet från leverantören eller den nationella myndigheten.

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: