Senast kontrollerat: 21/12/2022

Oskäliga avtalsvillkor

Varje gång du köper en produkt eller tjänst från en näringsidkare ingår du ett avtal – oavsett om du blir medlem på ett gym, beställer bildäck på nätet, tar ett hypotekslån på huset eller bara veckohandlar i snabbköpet.

Enligt EU-reglerna måste näringsidkarnas standardvillkor vara rättvisa och rimliga. Det gäller oavsett om de omfattas av de allmänna villkoren eller ingår i ett detaljerat avtal som du måste underteckna. Avtalet får inte skapa obalans mellan konsumentens och säljarens/leverantörens respektive rättigheter och skyldigheter.

Avtalsvillkoren ska vara formulerade på ett klart och lättbegripligt språk. Eventuella oklarheter tolkas till din fördel.

Potentiellt oskäliga villkor

Förutom de allmänna kraven på "god tro" och "rättvisa" innehåller EU-reglerna en lista med särskilda villkor som kan anses oskäliga. Oskäliga villkor i ett avtal är inte bindande för dig och näringsidkaren får inte förlita sig på dem.

Här är några situationer där avtalsvillkor kan betraktas som oskäliga enligt EU:s regler:

1. Ansvar om konsumenten avlider eller skadas

Villkor som utesluter eller begränsar näringsidkarens ansvar om konsumenten avlider eller skadas på grund av en handling eller en underlåtenhet av näringsidkaren.

Exempel från verkligheten

Sam skrev in sig på ett gym. När han tittade närmare på medlemsavtalet såg han till sin förvåning att gymmet inte tog på sig ansvaret för eventuella skador vid användning av lokalerna och utrustningen.

Han kontaktade sin nationella konsumentorganisation som sa att ett avtal där näringsidkaren frånsäger sig sitt ansvar inte är giltigt. Efter en undersökning av den nationella tillsynsmyndigheten, som inleddes efter Sams klagomål, förbjöd en domstol gymmet att använda sådana villkor i medlemsavtalen.

2. Ersättning om en näringsidkare inte håller sina löften

Villkor som orättmätigt utesluter eller begränsar konsumentens rätt till ersättning om näringsidkaren inte håller sin del av avtalet.

Exempel från verkligheten

Costas åkte på en paketresa till Kenya med sin flickvän och betalade 2 000 euro per person. Semestern var en katastrof. Flyget var 12 timmar försenat. Luftkonditioneringen på hotellet fungerade inte. Safarin gjordes inte i den utlovade nationalparken.

De klagade hos researrangören och bad om kompensation på totalt 5 000 euro (4 000 euro för kostnaden för paketresan och 1 000 euro för förlorad tid och behållning). Researrangören gick bara med på att ersätta dem med 1 000 euro och hänvisade till en bestämmelse i avtalet som begränsar arrangörens ansvar till 25 procent av den totala kostnaden för semestern.

När Costas frågade sin lokala konsumentorganisation sa de att villkor som på ett orimligt sätt begränsar näringsidkarens ansvar vid bristande uppfyllelse av avtalet troligen är oskäliga. Costas beslutade att ta researrangören till domstol för att hävda sina rättigheter.

Läs om dina rättigheter när du köper en paketresa.

3. Kryphål för näringsidkaren

Villkor som är bindande för konsumenten men gör det möjligt för näringsidkaren att låta bli att tillhandahålla en tjänst bara för att det inte passar.

Exempel från verkligheten

Liese reser mycket och anställde en trädgårdsmästare som skulle komma varje vecka och sköta gräsmattan och rabatterna. Men en sommarmånad dök trädgårdsmästaren inte upp och blommorna torkade bort. När Liese klagade visade trädgårdsmästaren ett villkor i avtalet som gav honom rätt att inte komma om han hade för mycket arbete för andra kunder.

Liese kollade på nätet och meddelade trädgårdsmästaren att villkoret var ogiltigt. Hon lyckades därför få ersättning för blommorna och fick ett formellt åtagande från trädgårdsmästaren att komma varje vecka.

4. Ensidig ersättning för uppsagt avtal

Villkor som innebär att näringsidkaren får behålla förskottsbetalningar om konsumenten säger upp ett avtal utan att konsumenten får motsvarande kompensation om det är näringsidkaren som säger upp det.

Exempel från verkligheten

Mary hade beställt ett kök till sin nya lägenhet. Hon betalade ett förskott på 30 procent och företaget kom till hennes lägenhet för att ta mått. Köket skulle vara klart och installeras inom åtta veckor.

Efter två månader ringde Mary säljaren och fick veta att hon tyvärr inte skulle få köket på flera månader. Mary sa därför upp avtalet och köpte ett kök som fanns i lager i en annan affär. Sedan begärde hon återbetalning av förskottet. Säljaren vägrade att betala tillbaka förskottet och hänvisade till ett avtalsvillkor där det stod att om kunden häver ett avtal har säljaren rätt att behålla depositionen. När Mary tittade närmare på kontraktet upptäckte hon att hon själv inte haft rätt till motsvarande ersättning om det varit säljaren som hävt avtalet.

Mary kontaktade sitt lands konsumentorganisation som hävdade att avtalsvillkoret var oskäligt. Mary kontaktade därför säljaren igen, hänvisade till sin kontakter med juristerna på konsumentorganisationen och lyckades få tillbaka depositionen.

5. Oskäliga ersättningskrav

Villkor som kräver att en konsument som inte uppfyller en förpliktelse betalar en orimligt hög ersättning.

Exempel från verkligheten

Tom hyrde bil på Malagas flygplats. Han skulle lämna tillbaka den med full tank tre dagar senare. Den dagen var det trafikstockning på vägen till flygplatsen på grund av en olycka. Tom var rädd att missa flyget och ville inte förlora ytterligare tid på att tanka. När han lämnade tillbaka bilen var tanken halvfull. Väl hemma igen såg han att han skulle betala 45 euro för bensin, plus en avgift på 150 euro för att han lämnat bilen med tom tank.

Tom kontaktade nätverket av europeiska konsumentcentrumLänk öppnas på ny sida och fick veta att det var oskäligt med så oproportionerligt höga avgifter. Nätverket fick biluthyraren att betala tillbaka 100 euro.

6. Ensidig uppsägning

Villkor som innebär att en näringsidkare får säga upp ett avtal utan att konsumenten har samma rättigheter.

Exempel från verkligheten

Kristina beställde en bröllopsklänning från en modedesigner. Två veckor före bröllopet skulle hon träffa designern för en sista provning. När hon ringde för att bestämma en tid sa han att han hade sagt upp avtalet, utan någon egentlig motivering.

Kristina frågade en vän som var advokat om det gick att säga upp avtalet på det viset. Advokaten förklarade att det rörde sig om en oskälig avtalsklausul, eftersom Kristina inte hade samma rätt att häva avtalet. Advokaten ringde upp designern och förklarade den rättsliga situationen. Designern kontaktade då Kristina och bestämde tid för provningen. Hennes klänning hann precis bli klar till bröllopet.

7. Uppsägning med kort varsel

Villkor som låter en näringsidkare säga upp ett avtal utan fast slutdatum med kort varsel, utom om det är motiverat.

Exempel från verkligheten

Nathalie hade ett avtal med en lokal internetleverantör, utan något angivet slutdatum. En dag fick hon mejl om att avtalet skulle upphöra veckan därpå. Hon ringde leverantören och bad om en förklaring, men de kunde inte ge något riktigt skäl till att säga upp avtalet med så kort varsel.

Nathalie kontaktade en konsumentorganisation, som sa att det med största sannolikhet var ett oskäligt villkor. Hon kontaktade därför internetleverantören igen och lyckades få sitt abonnemang förlängt så länge att hon kunde byta till en annan leverantör.

8. Automatisk förlängning av tidsbegränsade avtal

Villkor som innebär att konsumenten själv måste säga upp avtalet, men där uppsägningstiden är oskäligt kort.

Exempel från verkligheten

Mark har ett mobilabonnemang på ett år som han skaffade för 10 månader sedan. Hans fru bytte nyligen till ett nytt telefonbolag som erbjöd mycket attraktiva paketlösningar och fria samtal inom nätverket. Mark bestämde sig för att byta till den nya operatören så fort hans andra avtal löpt ut. Han kontrollerade avtalet och konstaterade att han hade sex månaders uppsägningstid. Eftersom han inte hade sagt upp avtalet i tid skulle det automatiskt förlängas med ett år.

Mark blev besviken och kontaktade sin nationella konsumentorganisation. De upplyste honom om att det var orimligt av företaget att kräva så lång uppsägningstid. De rådde honom att ta ärendet till domstol om företaget försökte genomdriva villkoret.

9. Dolda villkor

Villkor som binder konsumenten även om de inte var helt uppenbara när avtalet undertecknades.

Exempel från verkligheten

Monika hyr en lägenhet på tre år. När hon hade flyttat in insåg hon att hon var tvungen att använda en städfirma som kostade 100 euro extra varje månad. Mycket riktigt fanns det en klausul i kontraktet som hänvisade till ett dokument om städtjänster. Men Monika hade inte fått dokumentet.

Monika sökte på nätet och konstaterade att "dolda" villkor som detta är oskäliga. Hon meddelade ägaren att denna skyldighet inte var rimlig eftersom hon inte hade informerats innan hon skrev på kontraktet. Hon lyckades i slutändan slippa betala den extra kostnaden.

10. Ensidig ändring av avtalet

Villkor som gör det möjligt för näringsidkaren att ensidigt ändra ett avtal, såvida avtalet inte anger giltiga skäl till detta.

Exempel från verkligheten

Pavel tog ett banklån för att köpa en ny bil. Efter åtta månader märkte han att månadskostnaden höjts.

När han tittade närmare på avtalet upptäckte Pavel ett villkor som ger banken rätt att höja räntan utan att han får möjlighet att säga upp avtalet.

Han kontaktade den lokala konsumentorganisationen för att be om råd. De sa att villkoret som lät banken höja räntan var oskäligt, eftersom det inte fanns någon klausul som gav Pavel rätt att häva avtalet. De rådde honom att inte betala den högre räntan och att lämna ett officiellt klagomål om inte banken såg över sina oskäliga avtalsvillkor. Pavel följde rådet och lyckades ändra avtalet.

11. Ensidiga förändringar av en vara eller tjänst

Villkor som gör det möjligt för en näringsidkare att ändra varan eller tjänsten i avtalet utan giltigt skäl.

Exempel från verkligheten

Birgit beställde nya plattor till sitt renoverade badrum. Hon valde blå- och vitrandiga plattor. Efter fyra veckor fick hon sina plattor, men de var helt vita, utan ränder. När hon kontaktade leverantören hänvisade de till villkoren på orderblanketten som sa att om företaget inte kunde leverera en viss vara fick det ersätta den med en vara av samma standard och värde.

Birgit kontaktade nätverket av europeiska konsumentcentrumLänk öppnas på ny sida och fick veta att villkor som tillät ensidiga ändringar av produkten inte var rimliga. Med hjälp av nätverket fick hon tillbaka sina pengar.

12. Prisändringar

Villkor som innebär att näringsidkaren kan fastställa det slutliga priset vid leverans eller höja det utan att ge konsumenten möjlighet att säga upp avtalet om priset blir mycket högre än det som ursprungligen avtalats.

Exempel från verkligheten

Thomas tecknade ett femårigt avtal för underhåll av centralvärmesystemet i sitt nya hus. Efter ett och ett halvt år märkte han att månadsavgiften plötsligt hade höjts. När han bad om en förklaring hänvisade näringsidkaren till en klausul i avtalet som gav företaget rätt att höja sina avgifter för underhåll med bara en månads varsel.

Thomas kontrollerade med sin nationella konsumentorganisation, som sa att ett avtalsvillkor som ger näringsidkaren rätt att höja priset på en tjänst utan att ge konsumenten möjlighet att säga upp avtalet sannolikt var oskäligt. Thomas beslutade att säga upp avtalet i stället för att betala oförutsedda merkostnader.

13. Ensidig tolkning av avtalet

Villkor där enbart näringsidkaren har rätt att tolka alla klausuler i avtalet och bestämma om produkten eller tjänsten överensstämmer med avtalet.

Exempel från verkligheten

Krisztina beställde en fotobok med bilder på sina barn. När boken kom upptäckte hon att pärmen inte hade den färg hon hade valt. Hon klagade hos säljaren, men han vägrade att trycka om boken. Han hänvisade till villkor på beställningsordern där det stod att leveransen är i överensstämmelse med avtalet om säljaren beslutar att den är det.

Krisztina visste att sådana villkor inte är rimliga och insisterade på att näringsidkaren tryckte om boken eller betalade tillbaka pengarna. Genom att hävda sina rättigheter fick hon till slut en ny fotobok utan extra kostnad.

14. Inte iaktta personalens löften

Villkor enligt vilka en näringsidkare försöker smita från personalens åtaganden eller där åtagandena är underställda andra villkor.

Exempel från verkligheten

Jake hade köpt ett par skor i en affär. Han hade inte tid att prova dem, men butiksbiträdet sa att han kunde komma tillbaka och byta dem om de inte passade. Skorna passade inte så Jake gick tillbaka med dem. Butikschefen vägrade dock att byta dem och visade försäljningsvillkoren, där det stod att inga byten tilläts och att endast dessa regler gällde, oavsett vad butiksbiträdet hade lovat.

Jake kontaktade nätverket av europeiska konsumentcentrumLänk öppnas på ny sida som bekräftade att det var ett oskäligt villkor. Med hjälp av nätverket kunde han snart byta skorna till en annan storlek.

15. Ensidig efterlevnad av skyldigheter

Villkor som ålägger konsumenten att fullgöra alla sina skyldigheter även om näringsidkaren inte står fast vid sina.

Exempel från verkligheten

Louise anmälde sig till ett nyhetsbrev med pressöversikter från företag. Hon skulle varje dag få en pressöversikt på engelska från alla EU-länder. Men ibland kom det inget nyhetsbrev på ett par dagar och nyheterna var inte alltid översatta till engelska. En månad fick hon bara ett nyhetsbrev. Trots att tjänsten inte fungerade ordentligt fick hon ändå fakturor på hela prenumerationsavgiften. Hon bad leverantören att sänka priset så att hon endast betalade för de dagar då hon faktiskt hade fått nyhetsbrevet. Företaget vägrade dock och påpekade att enligt kontraktet kunde tjänsten tillfälligt avbrytas utan att kunden slapp ifrån sina betalningsskyldigheter.

Till slut ingrep den nationella konsumentorganisationen. Avgiften sänktes och leverantören tvingades ändra de oskäliga villkoren i avtalet.

16. Överlåtelse av avtal på andra näringsidkare med mindre gynnsamma villkor

Villkor som gör det möjligt för näringsidkare att överlåta avtalet utan konsumentens samtycke och som kan ge konsumenten ett sämre avtal.

Exempel från verkligheten

Karl beställde att kök från ett företag som utlovade tio års garanti. Köket skulle installeras i hans lägenhet inom sex veckor. När köket kom noterade Karl att de som skulle installera det var från ett annat företag. De bekräftade att avtalet hade överförts till deras företag. Karl ringde för att kontrollera om han fortfarande hade tio års garanti. Det nya företaget förklarade att deras policy var den vanliga reklamationsrätten på två år och att Karls avtal hade gett det gamla företaget rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter till det nya företaget.

Karl bad om råd från en nationell konsumentorganisation. Han fick veta att en klausul som tillåter att avtalsenliga rättigheter och skyldigheter överförs inte var rimlig, och därför ogiltig – när det innebar en sämre garanti. Karl hade därför fortfarande rätt till tio års garanti från det företag som han beställde köket från. Baserat på konsumentorganisationens råd lyckades han få en utökad garanti från det första företaget.

17. Begränsade rättsliga möjligheter

Villkor som begränsar hur och var konsumenterna kan vidta rättsliga åtgärder och ålägger dem att tillhandahålla bevis som är den andra partens ansvar.

Exempel från verkligheten

Alain skulle semestra i Portugal och köpte en flygbiljett från Paris till Porto. Flygbussen fastnade i trafiken, så Alain kom fram en halvtimme försent och fick köpa en ny flygbiljett. När han två veckor senare checkade in på Portos flygplats upptäckte han till sin fasa att returbiljetten inte gällde eftersom han inte hade använt utresebiljetten. Han hade inget annat val än att köpa en ny biljett med samma flygbolag.

När han gick ombord på planet sa han till kabinpersonalen att han skulle gå till domstol så fort han kom tillbaka till Frankrike för att få ersättning. Han fick då veta att han enligt flygbolagets standardvillkor endast kunde vidta rättsliga åtgärder i Storbritannien, där flygbolaget hade sitt säte. Alain titta närmare på villkoren på företagets webbplats och hittade mycket riktigt en klausul om att rättsliga åtgärder skulle tas till en brittisk domstol.

Alain kontaktade nätverket av europeiska konsumentcentrumLänk öppnas på ny sida som sa att ett villkor som begränsade hans rätt att vidta rättsliga åtgärder var både oskäligt och ogiltigt. Han kunde alltså ta ärendet till domstol i Frankrike. Han fick också en bekräftelse på att ett villkor som upphäver en returbiljett enbart på grund av att biljetten för utresan inte använts kan betraktas som oskäligt under vissa omständigheter.

Anmäl oskäliga villkor och få hjälp

Avtalsvillkor som enligt EU-lagstiftningen är oskäliga är inte rättsligt bindande för konsumenterna. Så länge det oskäliga villkoret inte är en väsentlig del av avtalet fortsätter resten av avtalet att gälla (utan det oskäliga villkoret). Det innebär att du t.ex. inte behöver säga upp ditt medlemskap i ett gym bara för att ett villkor i avtalet är oskäligt.

EU-länderna måste se till att konsumenterna vet hur de kan hävda sina rättigheter enligt nationell lagstiftning. De måste också ha förfaranden som hindrar företagen från att använda oskäliga villkor.

I alla EU-länder ska nationella myndigheter se till att EU:s konsumentskyddsregler följs. Om du anser att en viss näringsidkare upprepade gånger har brutit mot reglerna, även utomlands, ska du anmäla ditt ärende till myndigheterna.

Varning

Om du anser att vissa avtalsvillkor är oskäliga kan du få hjälp från följande organisationer:

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: