Bo och resa
Senast kontrollerat: 16/09/2022

Närings- och hälsopåståenden

Tillverkare och importörer får göra reklam för närings- och/eller hälsofördelar med deras livsmedel om

Närings- och hälsopåståenden får inte

Tillverkare och importörer måste kunna styrka påståendet med vetenskaplig dokumentation och ska på begäran lämna dokumentationen till de nationella myndigheterna.

Näringspåståenden

EU:s lagstiftning tillåter vissa näringspåståenden som du kan använda om

Näringspåståenden som är tillåtna enligt EU-lagstiftningen

Hälsopåståenden

I EU:s register över närings- och hälsopåståenden en hittar du en lista med både godkända och icke godkända hälsopåståenden. Listan uppdateras regelbundet. Livsmedelsföretag som är verksamma i EU får använda de godkända hälsopåståendena endast om de uppfyller de särskilda och de allmänna kraven. De nationella myndigheterna ser till att påståendena används på rätt sätt genom inspektioner och lagstiftning.

Godkännande av nya påståenden

Vill du använda ett påstående som inte redan finns i EU:s register över närings- och hälsopåståenden? Då kan ditt företag ansöka om ett godkännande. Den information du måste lämna in anges i artikel 15 i EU-förordningen . Mer information om hur ett godkännande går till finns på EU-kommissionens livsmedelsportal en .

Obligatorisk information i ansökan om närings- och hälsopåståenden

Nationell myndighet som ansökan om närings- och hälsopåståenden ska skickas till en

Märkningsregler

Du får bara använda hälsopåståendet om du visar det tillsammans med följande information på produktens märkning och vid presentation och marknadsföring av produkten:

Se också

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida