Senast kontrollerat: 09/02/2023

Bilregistrering – handlingar och formaliteter

Oavsett var du bor i EU ska din bil vara registrerad i det land där du bor.

Det finns inga gemensamma EU-regler om fordonsregistrering. Vi redogör här för gällande praxis i flertalet medlemsländer.

Läs om reglerna i ditt land och landet du flyttar till.

Välj land

För att registrera din bil krävs flera olika handlingar.

Intyg och bevis på trafiksäkerhet

Som bilägare är du ansvarig för att din bil är trafiksäker. Bilen måste också genomgå en trafiksäkerhetsprovning fyra år efter den första registreringen och sedan vartannat år.

Om du flyttar till ett annat EU-land och vill registrera din bil där måste du kunna bevisa att bilen har klarat trafiksäkerhetsprovningen i ditt tidigare bostadsland.

Varning

Reglerna om hur ofta du måste ta med bilen till trafiksäkerhetsprovningen kan skilja kraftigt mellan EU-länderna.

Trafiksäkerhetsintyget ska finnas i bilen och innehålla resultaten från provningen, bilens identitet och datumet för nästa provning. Intygets giltighetstid ska godtas även om bilen byter ägare.

Läs mer om intyg och bevis på trafiksäkerhet en i ditt land (inklusive säkerhetsdetaljer) och modeller som används i andra EU-länder.

Registreringsbevis

När du registrerar din bil i EU får du ett registreringsbevis som består av en eller två delar beroende på de nationella reglerna. Ditt registreringsbevis ska godtas av andra EU-länder när du reser eller flyttar till ett annat EU-land. Om du behöver registrera om din bil i ett annat EU-land måste du lämna in det ursprungliga registreringsbeviset till myndigheterna i det nya landet. Om beviset består av två delar måste du lämna in båda delarna. Vissa EU-länder kräver ytterligare handlingar före den nya registreringen, så du bör kontrollera vad som gäller i förväg.

Du ska alltid ha med dig registreringsbeviset när du reser med bil eller flyttar utomlands (del I räcker).

Läs mer om registreringsbevis en i ditt land (säkerhetsdetaljer m.m.) och modeller som används i andra EU-länder.

Bevis på äganderätt

Du kan behöva bevisa att du är bilens lagliga ägare. Om du använder en faktura som bevis ska bilhandlarens momsregistreringsnummer tydligt framgå.

Bevis på momsbetalning

Innan de nationella myndigheterna registrerar en bil får de kontrollera att momsen är betald. Momsreglerna skiljer sig åt beroende på om din bil är ny eller begagnad och beroende på om du köpt den av en bilhandlare eller privatperson.

En bil räknas som ny om den har gått högst 600 mil ELLER varit i trafik i högst sex månader. Kontrollera var du ska betala moms för en bil som du har köpt i ett annat EU-land.

Försäkringsbevis

När du registrerar bilen måste du kunna styrka att du är försäkrad. Myndigheterna ska normalt godta försäkringar från alla försäkringsbolag som

Intyg om överensstämmelse för nya bilar

Intyget utfärdas av tillverkaren och visar att fordonets tekniska egenskaper motsvarar säkerhets- och miljönormerna. Intyget kan antingen vara ett europeiskt intyg (EC-intyg) eller ett nationellt intyg.

EC-intyg om överensstämmelse

Ett EC-intyg om överensstämmelse är giltigt i alla EU-länder. Om din bil har ett giltigt EC-intyg får de nationella myndigheterna inte begära ytterligare teknisk dokumentation, om inte din bil har ändrats sedan den lämnade fabriken (då får de kräva att bilen genomgår ett nytt godkännande).

Nationellt intyg om överensstämmelse

Ett nationellt intyg om överensstämmelse gäller bara i det land som utfärdade det. Det utfärdas vanligen för bussar, lastbilar, skåpbilar, släpvagnar och specialbyggda fordon före maj 2009 samt veteranbilar.

Även om din bil redan är registrerad i ett EU-land och du flyttar till ett annat, kräver myndigheterna i ditt nya land ofta ytterligare tekniska kontroller eller intyg före den nya registreringen.

Varning

Informationen på den här sidan gäller inte brittiska medborgare som bor i EU och EU-medborgare som bor i Storbritannien. För dem gäller nationella regler.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: