Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 12/06/2017

Bilregistrering – handlingar och formaliteter

Oavsett var du bor i EU ska din bil vara registrerad i det land där du bor .

Det är normalt sett inte tillåtet att ha sin bil registrerad i ett land där man har en andrabostad eller fritidsbostad.

Det finns inga gemensamma EU-regler om fordonsregistrering. Vi redogör här för gällande praxis i flertalet medlemsländer.

Välj land

* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

 

För att registrera din bil krävs följande handlingar:

Intyg om överensstämmelse för nya bilar

Intyget utfärdas av tillverkaren och visar att fordonets tekniska egenskaper motsvarar säkerhets- och miljönormerna. Intyget kan antingen vara ett europeiskt intyg (EC-intyg) eller ett nationellt intyg.

EC-intyg om överensstämmelse

Ett EC-intyg om överensstämmelse är giltigt i alla EU-länder .

Om din bil har ett giltigt EC-intyg får de nationella myndigheterna inte begära ytterligare teknisk dokumentation, om inte din bil har ändrats sedan den lämnade fabriken (då får de kräva att bilen genomgår ett nytt godkännande).

Nationellt intyg om överensstämmelse

Ett nationellt intyg om överensstämmelse gäller bara i det land som utfärdade det.

Det utfärdas vanligen för bussar, lastbilar, skåpbilar, släpvagnar och specialbyggda fordon före maj 2009 samt veteranbilar.

Om din bil redan är registrerad och du flyttar till ett annat EU-land, kräver myndigheterna i ditt nya land ofta ytterligare tekniska kontroller eller intyg före registreringen.

Registreringsbevis för bilar som redan är registrerade

Om du vill registrera en bil som redan är registrerad (av dig eller en tidigare ägare) i ett annat EU-land, ska du skicka in det tidigare registreringsbeviset till registreringsmyndigheterna.

Det innehåller viktiga uppgifter om bilen och därför kan registreringen göras snabbare och effektivare.

Försäkringsbevis

När du registrerar bilen måste du kunna styrka att du är försäkrad.

Myndigheterna ska normalt godta försäkringar från alla försäkringsbolag

  • som har sitt säte eller en filial i landet
  • som inte har någon filial i landet men som får tillhandahålla sina tjänster där.

Bevis på äganderätt

Du kan få bevisa att du är bilens lagliga ägare. Om du använder en faktura som bevis ska bilhandlarens momsregistreringsnummer tydligt framgå.

Bevis på momsbetalning

Innan de nationella myndigheterna registrerar en bil får de kontrollera att momsen är betald.

Momsreglerna skiljer sig åt beroende på om din bil är ny eller begagnad och beroende på om du köpt den av en bilhandlare eller privatperson.

En bil räknas som ny om den har gått högst 600 mil ELLER varit i trafik i högst sex månader.  

Kontrollera var du ska betala moms för en bil som du har köpt i ett annat EU-land.

Bevis på trafiksäkerhet

Myndigheterna i det land där du vill registrera bilen kan kräva att den genomgår en trafiksäkerhetsprovning.

De är dock skyldiga att godta intyg om trafiksäkerhet från ett annat EU-land.

Betalning av avgift för bilregistrering och fordonsskatt

Det finns inga gemensamma EU-regler om avgifter för fordonsregistrering och fordonsskatt. Du ska betala de skatter som tas ut enligt lagen i det land där du bor eller som du ska flytta till.

Du kan vara berättigad till en skattebefrielse för fordonsregistreringen om du flyttar utomlands och uppfyller vissa villkor och tidsfrister.

Kontakta de nationella myndigheternaEnglish i ditt nya land innan du flyttar.

Exempel från verkligheten

Var ute i god tid och spara pengar!

Alex och Flora har just gått i pension efter att ha arbetat i Tyskland de senaste 30 åren. Nu vill de flytta till Portugal och ta bilen med sig.

I Portugal behöver de inte betala den portugisiska registreringsavgiften (ISV) om de registrerar sin bil senast sex månader efter flytten från Tyskland. De portugisiska myndigheterna efterfrågar endast ett intyg från de tyska myndigheterna som anger vilken dag paret lämnade landet.

Eftersom registreringsavgiften i Portugal kan vara mycket hög ska Alex och Flora definitivt se till att registrera sin bil i tid.

Offentliga samråd
    Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
    Få hjälp och råd