Senast kontrollerat: 25/01/2023

℮-märket

Alla färdigförpackade varor som säljs i ett EU-land (I det här fallet de 27 EU-länderna) ska vara försedda med uppgifter om innehållets nominella mängd (vikt eller volym). Exempel på färdigförpackade varor:

E-märket (symbolen "℮") placeras bredvid mängdangivelsen och visar att produkten uppfyller kraven i EU-lagstiftningen. Du kan fästa märket på färdigförpackade varor som du säljer individuellt i samma förutbestämda mängd (volym för flytande produkter och vikt för andra produkter). Märket kan fästas på produkter som säljs i följande mängder:

Är märkningen obligatorisk?

℮-märket är inte obligatoriskt, men gör att du kan sälja dina varor i alla EU-länder utan att behöva kontrollera om du uppfyller alla nationella krav. Märket visar att en produkt uppfyller EU:s regler om vikt- eller volymangivelse och de mätmetoder som du som säljer färdigförpackade varor ska använda.

Vilka krav gäller för ℮-märket?

För att säkra att den angivna mängden är korrekt måste ℮-märkta förpackningar uppfylla följande krav:

Varning

℮-märket betyder INTE att mängden av en produkt har uppskattats, utan att vikten och volymen har mätts enligt EU-reglerna med instrument som uppfyller kraven i EU-lagstiftningen.

Hur ska ℮-märket sättas fast?

℮-märket ska tryckas på förpackningen bredvid uppgiften om vikt eller volym. Typsnittshöjden ska vara minst 3 millimeter. ℮-märket och mängdangivelsen ska visas synligt och outplånligt på förpackningen. Mängden ska anges i siffror och följas av måttenheten (gram, kilogram, milliliter, centiliter eller liter) eller dess förkortning (g, kg, ml, cl eller l).

Kvalitetskontroll

Som förpackare måste du se till att förpackningarna uppfyller kraven. Det betyder att du ska

Som importör måste du kunna styrka att de färdigförpackade produkter som du importerar uppfyller kraven, t.ex. med hjälp av de registrerade kontroller som nämns ovan.

De nationella myndigheterna kontrollerar också om dina ℮-märkta produkter uppfyller kraven, antingen vid förpackningsanläggningen eller någon annanstans i distributionskedjan.

Kontakta de nationella myndigheterna en om du vill veta mer om kontrollerna eller särskilda krav i ett visst EU-land.

Se också

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Ditt Europa – Rådgivning

Hos Ditt Europa – Rådgivning får du råd av juridiska experter om problem som du stött på i ett annat land och som rör EU-lagstiftningen.

Kontaktpunkter för produkter

Hos din kontaktpunkt för produkter får du veta mer om nationell produktlagstiftning och hjälp med att komma in på marknaden i ett annat EU-land.

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida