Senast kontrollerat: 20/05/2021

E-märket

Coronaviruset, medicinska förnödenheter och skyddsutrustning

Alla färdigförpackade varor som säljs i ett EU-land (I detta fall de 27 EU-länderna, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz och Turkiet) ska vara försedda med uppgifter om innehållets nominella mängd (vikt eller volym). Exempel på färdigförpackade varor:

E-märket (symbolen "℮") placeras bredvid mängdangivelsen och visar att produkten uppfyller kraven i EU-lagstiftningen. Du kan fästa märket på färdigförpackade varor som du säljer individuellt i samma förutbestämda mängd (volym för flytande produkter och vikt för andra produkter). Märket kan fästas på produkter som säljs i följande mängder:

Är märkningen obligatorisk?

E-märket är inte obligatoriskt, men gör att du kan sälja dina varor i alla EU-länder utan att behöva kontrollera om du uppfyller alla nationella krav. Märket visar att en produkt uppfyller EU:s regler om vikt- eller volymangivelse och de mätmetoder som du som säljer färdigförpackade varor ska använda.

Vilka krav gäller för e-märket?

För att säkra att den angivna mängden är korrekt måste e-märkta förpackningar uppfylla följande krav:

Varning

E-märket betyder INTE att mängden av en produkt har uppskattats, utan att vikten och volymen har mätts enligt EU-reglerna med instrument som uppfyller kraven i EU-lagstiftningen.

Hur ska e-märket sättas fast?

E-märket ska tryckas på förpackningen bredvid uppgiften om vikt eller volym. Typsnittshöjden ska vara minst 3 millimeter. E-märket och mängdangivelsen ska finnas på framsidan av förpackningen. Mängden ska anges i siffror och följas av måttenheten (gram, kilogram, milliliter, centiliter eller liter) eller dess förkortning (g, kg, ml, cl eller l).

Kvalitetskontroll

Som förpackare måste du se till att förpackningarna uppfyller kraven. Det betyder att du ska

Som importör måste du kunna styrka att de färdigförpackade produkter som du importerar uppfyller kraven, t.ex. med hjälp av de registrerade kontroller som nämns ovan.

De nationella myndigheterna kontrollerar också om dina e-märkta produkter uppfyller kraven, antingen vid förpackningsanläggningen eller någon annanstans i distributionskedjan.

Kontakta de nationella myndigheternaen om du vill veta mer om kontrollerna eller särskilda krav i ett visst EU-land.

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida :