Senast kontrollerat : 30/01/2019

Immaterialrätt

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Den 30 mars 2019 upphör EU-rätten att gälla i Storbritannien, såvida inget annat datum anges i ett ratificerat utträdesavtal eller Europeiska rådet och Storbritannien enhälligt beslutar att förlänga den tvååriga förhandlingsperioden. Läs mer om de rättsliga konsekvenserna för företagen:

Om du äger immateriella rättigheter måste du veta hur du förvaltar och skyddar dem. Läs om fördelarna med att skydda dina immateriella rättigheter, vilka typer av skydd som finns och hur du gör.

Om du vill kommersialisera immateriella tillgångar ska du följa de särskilda reglerna om överlåtelse, licenser, franchising, gemensamma företag och avknoppningsföretag. Ta reda på hur du hävdar dina rättigheter vid immaterialrättsintrång.

Dela denna sida: