Senast kontrollerat: 05/07/2022

Rimlig anpassning

Enligt EU-reglerna måste arbetsgivarna se till att anställda med funktionsnedsättning får rimliga anpassningar. Alla ändringar och kostnader måste vara realistiska och får inte innebära en oproportionerlig börda för företaget.

Vad är rimliga anpassningar?

Rimliga anpassningar är alla ändringar i arbetsmiljön som behövs för att en person med funktionsnedsättning ska kunna få tillträde till, delta i eller göra karriär i arbetslivet eller fortbilda sig.

Rimliga anpassningar är till för alla arbetstagare med funktionsnedsättning. Rätten till rimliga anpassningar gäller all arbetsrelaterad verksamhet som omfattas av EU-lagstiftningen, vilket är allt från ansökningsprocess till uppsägning, men även arbetsvillkor och lönetillägg.

Typer av rimliga anpassningar och exempel

Tekniska lösningar

Arbetsformer

Utbildning

Åtgärder för att öka medvetenheten

Du hittar mer information och adresser till nationella portaler på sidan om likabehandling på arbetsplatsen.

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida