Senast kontrollerat: 13/07/2020

Likabehandling

Påverkas du av Storbritanniens utträde ur EU?

De regler och villkor som beskrivs på den här sidan gäller åtminstone till den 31 december 2020:

  • Som EU-medborgare har du fortfarande full tillgång till den brittiska arbetsmarknaden och behåller alla dina arbetstagarrättigheter enligt EU-rätten.
  • Som brittisk medborgare har du fortfarande full tillgång till arbetsmarknaden i EU och behåller alla dina arbetstagarrättigheter enligt EU-rätten.

Om du får problem med att hävda dina rättigheter kan du kontakta våra rådgivningstjänster.

Om du är EU-medborgare och jobbar i ett annat EU-land ska du och din familj behandlas på samma sätt som landets medborgare.

Eventuellt har du andra rättigheter och förmåner i det nya landet än i ditt hemland.

Hjälp med att söka jobb: offentlig arbetsförmedling

Om du är EU-medborgare och söker jobb i ett annat EU-land har du rätt till samma hjälp från den offentliga arbetsförmedlingen som landets medborgare.

Kontakta arbetsförmedling

På arbetsplatsen

Som EU-medborgare ska du behandlas på samma sätt som dina kollegor från det nya landet.

Det gäller bland annat följande:

Förmåner

Som EU-medborgare har du rätt till samma förmåner som de inhemska arbetstagarna från första arbetsdagen (gäller både anställda och egenföretagare).

Det kan också gälla förmåner som inte är direkt kopplade till anställning, t.ex. tågrabatter, pensionstillägg, studiebidrag eller arbetslöshetsförmåner för dina barn när de söker sitt första jobb.

Du kan också ha rätt till naturaförmåner, t.ex. tolkning vid rättsliga förfaranden.

Som EU-medborgare har du också rätt till de förmåner som ges till arbetstagare och deras familjer för att de bor i landet.

Läs mer om dina socialförsäkringsrättigheter – t.ex. arbetslöshetsförmåner, familjeförmåner och pensionsrättigheter.

Gränsarbetare

Om du bor i ett annat land än där du arbetar har du rätt att bo där även om du inte är medborgare i landet.

Eftersom du arbetar anses du ha tillräckliga medel för din försörjning.

Om du tycker att det är svårt att kräva bosättningsbaserade förmåner i det land där du bor kan du kontakta vår rådgivningstjänst.

Exempel från verkligheten

Ta reda på vilka förmåner du har rätt till i det nya landet

Rosita är italienska, men arbetar och bor i Frankrike med man och tre barn. Hon ansöker om ett tågrabattkort för familjer med många barn, men får avslag med motiveringen att varken hon eller barnen är franska.

Rosita bör överklaga. Hon kan också vända sig till någon av EU:s rådgivningstjänster. Alla arbetstagare i EU som har många barn (definieras i många länder som tre eller fler) har rätt till tågrabatt från första arbetsdagen i det land där de arbetar – om det finns sådana rabatter för landets medborgare.

Bo kvar utomlands om du blir arbetslös

Om du förlorar jobbet i det nya landet har du rätt att bo kvar där. Läs om villkor och formaliteter

Du kan också kontakta myndigheter som främjar likabehandlingen i de olika EU-länderna.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Dela denna sida: