Bo och resa
Senast kontrollerat: 02/01/2023

Anställningsavtal

När du anställer personal måste du uppfylla minimikraven i EU:s arbetsrätt i fråga om personalens anställningsvillkor, ändringar av anställningsavtal och samråd med personalen.

Förutom heltidsanställningar kan du erbjuda din personal andra typer av anställningsavtal. Du måste följa principen om icke-diskriminering när du använder dig av atypiska anställningsformer. Atypiska och andra typer av anställningsavtal kan omfatta följande:

När du säger upp personal finns särskilda skyldigheter för kollektiva uppsägningar. Om du anställer ungdomar måste du följa särskilda anställningsregler för arbetstagare som är 18 år eller yngre.

Varning

Vissa EU-länder har eventuellt ett starkare skydd för sina arbetstagare. Kontakta myndigheterna i ditt land för att ta reda på dina skyldigheter som arbetsgivare.

Dela denna sida