Bo och resa
Senast kontrollerat: 09/03/2020

Anställningsavtal

Påverkas du av Storbritanniens utträde ur EU?

När du anställer personal måste du uppfylla minimikraven i EU:s arbetsrätt i fråga om personalens anställningsvillkor, ändringar av anställningsavtal och samråd med personalen.

Förutom heltidsanställningar kan du erbjuda din personal andra typer av anställningsavtal. Du måste följa principen om icke-diskriminering när du använder dig av atypiska anställningsformer. Atypiska och andra typer av anställningsavtal kan omfatta följande:

När du säger upp personal finns särskilda skyldigheter för kollektiva uppsägningar. Om du anställer ungdomar måste du följa särskilda anställningsregler för arbetstagare som är 18 år eller yngre.

Vissa EU-länder har eventuellt ett starkare skydd för sina arbetstagare. Kontakta myndigheterna i ditt land för att ta reda på dina skyldigheter som arbetsgivare.

Dela denna sida: