Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Senast kontrollerat : 05/03/2018

Flygresor

Gäller EU:s rättigheter för flygpassagerare i ditt fall?

 • Du flyger inom EU med ett flygbolag som är baserat i eller utanför EU
 • Ditt flyg anländer till EU från ett land utanför EU och det är ett EU-flygbolag
 • Ditt flyg avgår från EU till ett land utanför EU och flygbolaget är baserat i eller utanför EU

Med EU menar vi här de 28 EU-länderna, inklusive Franska Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin (Franska Antillerna), Azorerna, Madeira och Kanarieöarna samt Island, Norge och Schweiz.

 • Du flyger till EU från ett land utanför EU och flygbolaget är baserat utanför EU
 • Du har redan fått förmåner (ersättning, ombokning och assistans) för problem med en flygresa enligt reglerna i ett land utanför EU

EU omfattar inte Färöarna, Isle of Man och Kanalöarna.

JA – Läs om dina rättigheter
Läs om dina rättigheter
NEJ – Du har inga rättigheter
Du har inga rättigheter

Utresan och returresan betraktas som två separata flygningar, även om de ingår i samma bokning.

I vissa fall är det ett annat flygbolag som utför flygningen än det som du köpte din biljett av. Vid eventuella problem är det flygbolaget som utför flygningen som är ansvarigt.

Information om dina EU-rättigheter som flygpassagerare ska vara tydligt uppsatt vid incheckningsdisken på flygplatsen. Den kan vara i tryckt eller elektronisk form. Information måste också visas vid incheckningsautomaterna och på nätet. Om du nekas att gå ombord, om flyget är inställt eller avgår mer än två timmar försenat eller om du kommer fram till din destination kraftigt försenad ska flygbolaget ge dig skriftlig information om reglerna för kompensation och assistans.

Nekad ombordstigning

Du kan nekas att gå ombord i följande fall:

 • Av säkerhets- eller hälsoskäl eller om du inte har rätt resehandlingar.
 • Om du inte använde utresan i en tur- och returbiljett.
 • Om du inte tagit de andra flyg som ingår i en bokning med flera flygresor.
 • Om du inte har rätt handlingar för ditt sällskapsdjur.

Om du kommer i tid till incheckningen med giltiga biljetter och resehandlingar och du nekas gå ombord på grund av överbokning eller andra skäl, och du inte vill avstå från din plats, har du rätt till

Inställt flyg

Inställt flyg är när

 • det ursprungliga flyget ställs in och du bokas om till ett annat flyg
 • flyget lyfter men tvingas återvända till flygplatsen och du bokas om till ett annat flyg
 • ditt flyg landar på en annan flygplats än den som står som slutdestination på biljetten, utom om
  • du gått med på ombokning (likvärdigt alternativ och snarast möjligt) till din slutdestination eller till någon annat plats som ni enats om – då anses flyget vara försenat och inte inställt
  • ankomstflygplatsen och den flygplats som står på biljetten ligger i samma stad eller region – då anses flyget vara försenat och inte inställt.

Om ditt flyg ställs in har du rätt till återbetalning, ombokning eller returresa, assistans och kompensation. Du får ingen kompensation om du informerades minst två veckor före planerad avgång. Flygbolaget måste kunna visa att du har informerats om det inställda flyget. Annars kan du kontakta din nationella myndighetpdfEnglish för att få hjälp.

Du får dock ingen kompensation om flygbolaget kan visa att den inställda flygningen beror på extraordinära omständigheter som inte hade kunnat undvikas genom rimliga åtgärder.

Försening

Om avgången är försenad har du rätt att få assistans, pengarna tillbaka och en returbiljett, beroende på hur lång förseningen och flygningen är.

Om du kommer fram mer än tre timmar försent har du rätt till kompensation, såvida inte förseningen berodde på extraordinära omständigheter.

Upp- eller nedgradering

Om du uppgraderas får flygbolaget inte ta mer betalt.

Om du däremot nedgraderas har du rätt att få tillbaka en del av biljettpriset. Hur mycket beror på hur lång flygresan är.

a) 30 procent – högst 150 mil.

b) 50 procent – flygresor över 150 mil och inom EU (utom flyg mellan EU och de franska utomeuropeiska departementen), och alla övriga flygningar mellan 150 och 350 mil.

c) 75 procent – flygresor som inte omfattas av a) eller b), inklusive flygningar mellan EU och de franska utomeuropeiska departementen.

Om du har två eller fler anslutningsflyg på samma biljett kan du bara få pengar tillbaka för den nedgraderade sträckan och inte för hela resan. Pengarna ska betalas tillbaka inom sju dagar.

Borttappat, skadat eller försenat bagage

Incheckat bagage

Om ditt incheckade bagage tappas bort, skadas eller försenas har du rätt till skadestånd från flygbolaget på upp till drygt 1 220 euro, utom om skadan beror på en defekt i ditt bagage.

Handbagage

Om ditt handbagage skadas har du rätt till skadestånd om flygbolaget orsakade skadan.

Reseförsäkring

Om du ska ta med dig värdefulla föremål kan du – mot en avgift – höja skadeståndsgränsen (till över 1 220 euro). Lämna i så fall in en särskild deklaration till flygbolaget senast när du checkar in. Men för att få tillräcklig täckning är det förstås bäst att teckna en privat reseförsäkring.

Klagomål

Om du vill klaga på borttappat eller skadat bagage bör du lämna en skriftlig reklamation till flygbolaget inom sju dagar. Om du vill klaga på försenat bagage har du 21 dagar på dig att reklamera. Det finns ingen standardblankett för detta.

Kompensation – nekad ombordstigning, inställt flyg eller försening

Belopp i euro

Avstånd

250

Upp till 150 mil

400

Över 150 mil inom EU och alla övriga flygresor mellan 150 och 350 mil

600

Över 350 mil

Om flygbolaget erbjuder dig en alternativ flygning som gör att du blir försenad (två, tre eller fyra timmar beroende på hur lång flygningen är) kan kompensationen minska med 50 procent.

Kompensation – nekad ombordstigning

Du ska alltid få kompensation om du nekas gå ombord.

Anslutande flyg – en bokning med en enda incheckning

Om du inte får gå ombord eftersom flygbolaget för den anslutande flygresan anser att du inte skulle hinna i tid (eftersom ditt första flyg är försenat) har du rätt till kompensation.

Anslutande flyg – separata bokningar

Om du har två separata biljetter till två flyg och det första flyget är försenat så att du inte hinner checka in i tid till nästa flyg, har du inte rätt till kompensation. Men om ditt första flyg är mer än tre timmar försenat kan du ha rätt till kompensation från det flygbolag som utförde den första flygningen.

Kompensation – inställt flyg

Om ditt flyg ställs in har du inte rätt till kompensation om du

 • informeras mer än två veckor i förväg
 • informeras mellan en och två veckor före planerad avgång och erbjuds ombokning så att du kan
  • resa högst två timmar före den ursprungliga avgångstiden och
  • komma fram senast fyra timmar efter den ursprungliga ankomsttiden
 • informeras mindre än en vecka före planerad avgång och erbjuds ombokning så att du kan
  • resa högst en timme före den ursprungliga avgångstiden och
  • komma fram senast två timmar efter den ursprungliga ankomsttiden.

Du har inte rätt till kompensation vid extraordinära omständigheter som inte hade kunnat undvikas genom rimliga åtgärder.

Kompensation – försening

 • Om ditt flyg är mer än tre timmar försenat har du rätt till kompensation, utom om förseningen berodde på extraordinära omständigheter som inte hade kunnat undvikas genom rimliga åtgärder.
 • Om du missar ett anslutande flyg inom EU, eller utanför EU om flyget avgår från ett EU-land, har du rätt till kompensation om du kommer fram mer än tre timmar försent. Det spelar ingen roll om flygbolaget för de anslutande flygen är baserat i eller utanför EU.
 • Om du reser från ett land utanför EU till ett EU-land med anslutande flyg som utförs av flygbolag baserade utanför respektive i EU, eller bara EU-flygbolag, gäller rätten till kompensation för kraftiga förseningar enbart sträckan som trafikeras av flygbolag från EU.
 • Du har inte rätt till kompensation om du missar anslutande flyg på grund av förseningar vid säkerhetskontroller eller om du inte respekterar boardingtiden för ditt flyg på transferflygplatsen.
 • Om du går med på att flyga till en annan flygplats än den som står på biljetten, och flyget blir försenat, har du rätt till kompensation. För att beräkna förseningen används ankomsttiden till den flygplats som anges i den ursprungliga bokningen eller den som du och flygbolaget har enats om. Kostnader för transport mellan den alternativa flygplatsen och den i den ursprungliga bokning eller överenskommen destination ska betalas av flygbolaget.
 • Om flygbolaget erbjuder dig ombokning som gör att du blir försenad (två, tre eller fyra timmar beroende på hur lång flygningen är) kan kompensationen minska med 50 procent.

Assistans vid nekad ombordstigning, inställt flyg eller försening

Flygbolagen ska erbjuda dig kostnadsfri assistans medan du väntar. Om resan avbryts ska du kontakta flygbolaget och inte göra några egna arrangemang. Flygbolaget bör också se till att det finns hotellrum för personer med funktionsnedsättning och deras ledarhundar. Du har rätt till

 • dryck
 • mat
 • hotell (om du bokas om till en resa nästa dag)
 • transport mellan flygplatsen och hotellet
 • två telefonsamtal, telex, fax eller mejl.

Om du inte får någon assistans utan själv betalar för dina måltider m.m. bör du få ersättning från flygbolaget, förutsatt att kostnaderna var nödvändiga, rimliga och proportionerliga. Se till att spara alla kvitton. Du har bara rätt till assistans så länge du måste vänta på ombokning till en resa med jämförbara transportvillkor snarast möjligt, eller en returresa.

I exceptionella fall får flygbolaget begränsa eller neka assistans om det skulle orsaka ytterligare förseningar för passagerare som väntar på ett annat eller ett försenat flyg.

Återbetalning eller ombokning vid nekad ombordstigning eller inställt flyg

Flygbolaget måste erbjuda dig att välja mellan att

 • få pengarna tillbaka och, om du har ett anslutande flyg, en returresa till flygplatsen så snart som möjligt
 • boka om till första möjliga tillfälle
 • boka om till ett likvärdigt alternativ vid ett senare tillfälle, förutsatt att det finns plats.

När du har valt ett alternativ har du inte längre rätt till de båda andra alternativen. Flygbolaget kan dock fortfarande vara skyldigt att ge dig kompensation.

 • Om flybgolaget inte erbjuder dig ombokning eller returresa snarast möjligt, ska du få pengarna tillbaka.
 • Om flygbolaget inte låter dig välja mellan återbetalning och ombokning, utan ensidigt beslutar att betala tillbaka biljetten har du dessutom rätt till återbetalning av prisskillnaden jämfört med den nya biljetten (med likvärdiga transportvillkor).
 • Om du har bokat utresan och returresan separat med olika flygbolag och utresan ställs in, får du bara ersättning för den inställda utresan.

Om utresan och returresan är med olika flygbolag men ingår i samma bokning har du, om utresan ställs in, däremot rätt att

 • få kompensation
 • välja mellan i) återbetalning av hela biljetten (tur- och returresan) eller ii) ombokning till en annan utresa.

Extraordinära omständigheter – inställt flyg

Extraordinära omständigheter kan leda till flera inställda flyg eller förseningar. Exempel på extraordinära omständigheter är flygledningsbeslut, politisk instabilitet, dåligt väder och säkerhetsrisker.

Situationer som inte betraktas som extraordinära omständigheter är

 • de flesta tekniska problem som upptäcks vid underhåll av flygplanet eller som beror på bristande underhåll
 • en rörlig flygplatstrappa som kolliderar med ett flygplan.

Ett flygbolag som hänvisar till extraordinära omständigheter måste tydligt förklara skälen. Om du inte är nöjd med förklaringen kan du kontakta din nationella myndighetpdfEnglish för att få hjälp.

Extraordinära omständigheter – försening

Extraordinära omständigheter kan leda till flera inställda flyg eller förseningar. Exempel på extraordinära omständigheter är flygledningsbeslut, politisk instabilitet, dåligt väder och säkerhetsrisker.

Situationer som inte betraktas som extraordinära omständigheter är

 • de flesta tekniska problem som upptäcks vid underhåll av flygplanet eller som beror på bristande underhåll
 • en rörlig flygplatstrappa som kolliderar med ett flygplan.

Ett flygbolag som hänvisar till extraordinära omständigheter måste tydligt förklara skälen. Ett flygbolag behöver inte betala kompensation vid försening eller inställt flyg om det kan visa att den inställda flygningen eller förseningen berodde på extraordinära omständigheter som inte hade kunnat undvikas med rimliga åtgärder.

Hävda dina rättigheter

Steg 1: Klaga hos flygbolaget

Du ska först klaga hos flygbolaget med hjälp av en särskild reklamationsblankett för flygpassagerare[119 KB].

Steg 2: Klaga hos nationella myndigheter

Om flygbolaget inte svarar och du anser att dina EU-rättigheter som flygpassagerare inte har respekterats, kan du klaga hos den nationella myndighetenpdfEnglish i det land där händelsen inträffade (inom rimlig tid).

Steg 3: Använd alternativ tvistlösning

Om du inte är nöjd med flygbolagets svar, och flygbolaget är baserat i EU, kan du skicka in ditt klagomål till ett organ för alternativ tvistlösning. Om du har köpt biljetten på nätet kan du använda tvistlösningswebbplatsenEnglish.

Du måste vara EU-medborgare för att kunna använda alternativ tvistlösning.

Steg 4: Gå till domstol

För flygningar mellan EU-länder (som utförs av ett enda flygbolag) kan du skicka in din begäran om kompensation enligt EU-reglerna till en nationell domstol i ankomst- eller avreselandet. Du kan också vända dig till domstolen i det land där flygbolaget är registrerat.

Tidsfristen för att gå till domstol fastställs i enlighet med nationella regler i varje EU-land.

Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd

  Få hjälp och råd

  Få hjälp och råd från ditt lands europeiska konsumentcentrumEnglish