Senast kontrollerat: 16/11/2021

Flygresor

Resor och coronaviruset

EU:s rättigheter för flygpassagerare gäller i följande fall:

Resor från Storbritannien till ett EU-land

Sedan den 1 januari 2021 gäller inte EU:s rättigheter för flygpassagerare vid nekad ombordstigning eller inställda eller försenade flyg från Storbritannien till EU med ett brittiskt flygbolag eller ett flygbolag från ett annat land utanför EU, även om du bokade ditt flyg före det datumet. EU-reglerna fortsätter dock att gälla även efter den 1 januari 2021 om du flyger från Storbritannien till EU med ett flygbolag baserat i EU, utom om du redan har fått ersättning eller förmåner enligt brittisk lagstiftning.

Med EU menar vi de 27 EU-länderna, inklusive Franska Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin (Franska Antillerna), Azorerna, Madeira och Kanarieöarna (men inte Färöarna). EU-reglerna gäller även flyg till och från Islanden, Norgeen och Schweiz.

Varning

Utresan och återresan betraktas alltid som två separata flygningar, även om de ingår i samma bokning. I vissa fall är det ett annat flygbolag än det som du köpte din biljett av som utför flygningen (det "utförande flygbolaget"). Vid eventuella problem är det flygbolaget som utför flygningen som är ansvarigt. Om däremot flygbolag X hyr ett flygplan med besättning från flygbolag Y (wet lease), är flygbolag X ansvarigt för flygningen och betraktas som utförande flygbolag enligt EU-reglerna (förordning nr 261/2004).

Vad fick du för problem?

Hur hävdar du dina rättigheter?

Hävda dina rättigheter!

Nekad ombordstigning

Flygbolaget kan neka dig ombordstigning av följande skäl:

Om du kommer i tid till incheckningen med giltiga biljetter och resehandlingar och flygbolaget nekar dig att gå ombord på grund av överbokning eller andra skäl, och du inte vill avstå från din plats, har du rätt till

Resor från Storbritannien till ett EU-land

Sedan den 1 januari 2021 gäller inte EU:s rättigheter för flygpassagerare vid nekad ombordstigning eller inställda eller försenade flyg från Storbritannien till EU med ett brittiskt flygbolag eller ett flygbolag från ett annat land utanför EU, även om du bokade ditt flyg före det datumet. EU-reglerna fortsätter dock att gälla även efter den 1 januari 2021 om du flyger från Storbritannien till EU med ett flygbolag baserat i EU, utom om du redan har fått ersättning eller förmåner enligt brittisk lagstiftning.

Varning

Information om dina EU-rättigheter som flygpassagerare ska tydligt visas vid flygplatsens incheckningsdisk, i incheckningsautomaterna och på nätet. Om du nekas att gå ombord, om flyget är inställt eller avgår mer än två timmar försenat eller om du kommer fram till din destination kraftigt försenad ska flygbolaget ge dig skriftlig information om reglerna för ersättning och assistans.

Inställt flyg

Inställt flyg är när

Om ditt flyg ställs in har du rätt att välja mellan återbetalning, ombokning eller återresa.

Du har också rätt till assistans på flygplatsen .

Du kan också ha rätt till ersättning, men bara om du informerades senare än två veckor före planerad avgång . Flygbolaget måste kunna visa att du har informerats om det inställda flyget. Annars kan du kontakta din nationella tillsynsmyndighetPdf-dokumenten för att få hjälp.

Du får dock ingen ersättning om flygbolaget kan visa att det inställda flyget beror på extraordinära omständigheter som inte hade kunnat undvikas genom rimliga åtgärder. Flygbolaget måste visa att så är fallet genom att exempelvis lägga fram utdrag ur loggböcker eller tillbudsrapporter. Flygbolaget ska överlämna bevisningen både till den behöriga nationella tillsynsmyndigheten och till de berörda passagerarna i enlighet med nationella bestämmelser om tillgång till handlingar.

Resor från Storbritannien till ett EU-land

Sedan den 1 januari 2021 gäller inte EU:s rättigheter för flygpassagerare vid nekad ombordstigning eller inställda eller försenade flyg från Storbritannien till EU med ett brittiskt flygbolag eller ett flygbolag från ett annat land utanför EU, även om du bokade ditt flyg före det datumet. EU-reglerna fortsätter dock att gälla även efter den 1 januari 2021 om du flyger från Storbritannien till EU med ett flygbolag baserat i EU, utom om du redan har fått ersättning eller förmåner enligt brittisk lagstiftning.

Varning

Information om dina EU-rättigheter som flygpassagerare ska tydligt visas vid flygplatsens incheckningsdisk, i incheckningsautomaterna och på nätet. Om du nekas att gå ombord, om flyget är inställt eller avgår mer än två timmar försenat eller om du kommer fram till din destination kraftigt försenad ska flygbolaget ge dig skriftlig information om reglerna för ersättning och assistans.

Försening

Om avgången är försenad har du rätt att få assistans, pengarna tillbaka och en returbiljett, beroende på hur lång förseningen och flygningen är.

Om du kommer fram mer än tre timmar för sent har du rätt till ersättning, såvida inte förseningen berodde på extraordinära omständigheter. Flygbolaget måste visa att så är fallet genom att exempelvis lägga fram utdrag ur loggböcker eller tillbudsrapporter. Flygbolaget ska överlämna bevisningen både till den behöriga nationella tillsynsmyndigheten och till de berörda passagerarna i enlighet med nationella bestämmelser om tillgång till handlingar.

Resor från Storbritannien till ett EU-land

Sedan den 1 januari 2021 gäller inte EU:s rättigheter för flygpassagerare vid nekad ombordstigning eller inställda eller försenade flyg från Storbritannien till EU med ett brittiskt flygbolag eller ett flygbolag från ett annat land utanför EU, även om du bokade ditt flyg före det datumet. EU-reglerna fortsätter dock att gälla även efter den 1 januari 2021 om du flyger från Storbritannien till EU med ett flygbolag baserat i EU, utom om du redan har fått ersättning eller förmåner enligt brittisk lagstiftning.

Varning

Information om dina EU-rättigheter som flygpassagerare ska tydligt visas vid flygplatsens incheckningsdisk, i incheckningsautomaterna och på nätet. Om du nekas att gå ombord, om flyget är inställt eller avgår mer än två timmar försenat eller om du kommer fram till din destination kraftigt försenad ska flygbolaget ge dig skriftlig information om reglerna för ersättning och assistans.

Flyget var överbokat

Om du kommer i tid till incheckningen med giltiga biljetter och resehandlingar och du nekas gå ombord på grund av överbokning eller andra skäl, och du inte vill avstå från din plats, har du rätt till

Resor från Storbritannien till ett EU-land

Sedan den 1 januari 2021 gäller inte EU:s rättigheter för flygpassagerare vid nekad ombordstigning eller inställda eller försenade flyg från Storbritannien till EU med ett brittiskt flygbolag eller ett flygbolag från ett annat land utanför EU, även om du bokade ditt flyg före det datumet. EU-reglerna fortsätter dock att gälla även efter den 1 januari 2021 om du flyger från Storbritannien till EU med ett flygbolag baserat i EU, utom om du redan har fått ersättning eller förmåner enligt brittisk lagstiftning.

Varning

Information om dina EU-rättigheter som flygpassagerare ska tydligt visas vid flygplatsens incheckningsdisk, i incheckningsautomaterna och på nätet. Om du nekas att gå ombord, om flyget är inställt eller avgår mer än två timmar försenat eller om du kommer fram till din destination kraftigt försenad ska flygbolaget ge dig skriftlig information om reglerna för ersättning och assistans.

Upp- eller nedgradering

Om du uppgraderas får flygbolaget inte ta mer betalt.

Om du däremot nedgraderas har du rätt att få tillbaka en del av biljettpriset. Hur mycket beror på hur lång flygresan är.

a) 30 procent – högst 150 mil.

b) 50 procent – flygresor på över 150 mil och inom EU (utom flyg mellan EU och de franska utomeuropeiska departementen), och alla övriga flygningar mellan 150 och 350 mil.

c) 75 procent – flygresor som inte omfattas av a) eller b), inklusive flygningar mellan EU och de franska utomeuropeiska departementen.

Om du har två eller fler anslutningsflyg på samma biljett kan du bara få pengar tillbaka för den nedgraderade sträckan och inte för hela resan. Pengarna ska betalas tillbaka inom sju dagar.

Resor från Storbritannien till ett EU-land

Sedan den 1 januari 2021 gäller inte EU:s rättigheter för flygpassagerare vid nekad ombordstigning eller inställda eller försenade flyg från Storbritannien till EU med ett brittiskt flygbolag eller ett flygbolag från ett annat land utanför EU, även om du bokade ditt flyg före det datumet. EU-reglerna fortsätter dock att gälla även efter den 1 januari 2021 om du flyger från Storbritannien till EU med ett flygbolag baserat i EU, utom om du redan har fått ersättning eller förmåner enligt brittisk lagstiftning.

Hävda dina rättigheter!

Jag missade ett anslutande flyg

Anslutande flyg är resor där du måste ta mer än ett flyg för att ta dig till slutdestinationen.

Om du missar ett anslutande flyg och kommer fram till din slutdestination mer än tre timmar för sent har du rätt till ersättning. Den beräknas utifrån förseningens längd och avståndet till slutdestinationen.

Du har rätt till ersättning om

Resor från Storbritannien till ett EU-land

Sedan den 1 januari 2021 gäller inte EU:s rättigheter för flygpassagerare vid nekad ombordstigning eller inställda eller försenade flyg från Storbritannien till EU med ett brittiskt flygbolag eller ett flygbolag från ett annat land utanför EU, även om du bokade ditt flyg före det datumet. EU-reglerna fortsätter dock att gälla även efter den 1 januari 2021 om du flyger från Storbritannien till EU med ett flygbolag baserat i EU, utom om du redan har fått ersättning eller förmåner enligt brittisk lagstiftning.

Varning

Du har inte rätt till ersättning om du missar anslutande flyg på grund av förseningar vid säkerhetskontroller eller om du missar boardingtiden för ditt flyg på transferflygplatsen.

Hävda dina rättigheter!

Borttappat, skadat eller försenat bagage

Incheckat bagage

Om ditt incheckade bagage tappas bort, skadas eller försenas har du rätt till skadestånd från flygbolaget på upp till cirka 1 300 euro, utom om skadan beror på en defekt i ditt bagage.

Handbagage

Om ditt handbagage skadas har du rätt till skadestånd om flygbolaget orsakade skadan.

Reseförsäkring

Om du ska ta med dig värdefulla föremål är det bäst att teckna en privat reseförsäkring för att få tillräcklig täckning. Annars kan du – mot en avgift – höja skadeståndsgränsen hos det flygbolag som du reser med (till över 1 300 euro). Det här måste du göra i förväg och senast när du checkar in.

Klagomål

Om du vill klaga på borttappat eller skadat bagage bör du lämna en skriftlig reklamation till flygbolaget inom sju dagar. Om du vill klaga på försenat bagage har du 21 dagar på dig att reklamera. Det finns ingen standardblankett för detta.

Ersättning – nekad ombordstigning

Belopp i euro

Avstånd

250

Upp till 150 mil

400

Över 150 mil inom EU och alla övriga flygresor mellan 150 och 350 mil

600

Över 350 mil

Om du kom i tid till incheckningen ska du alltid få ersättning om du nekas att gå ombord. Det enda undantaget är om det fanns rimliga skäl att neka dig ombordstigning, t.ex. hälso- eller säkerhetsskäl eller om du inte hade nödvändiga resehandlingar.

Även när finns sådana skäl kan flygbolaget ändå erbjuda dig ersättning beroende på de specifika villkor som gäller för din biljett.

Anslutande flyg – en bokning med en enda incheckning

Om du inte får gå ombord eftersom flygbolaget för den anslutande flygresan anser att du inte skulle hinna i tid (eftersom ditt första flyg är försenat) har du rätt till ersättning.

Varning

Om flygbolaget erbjuder dig ett alternativt flyg som gör att du blir försenad (två, tre eller fyra timmar beroende på hur lång flygningen är) kan ersättningen minska med 50 procent.

Hävda dina rättigheter!

Ersättning – inställt flyg

Belopp i euro

Avstånd

250

Upp till 150 mil

400

Över 150 mil inom EU och alla övriga flygresor mellan 150 och 350 mil

600

Över 350 mil

Om ditt flyg ställs in måste flygbolaget erbjuda dig att välja mellan att

 1. få pengarna tillbaka och, om du har ett anslutande flyg, en återresa till den flygplats som flyget utgick ifrån så snart som möjligt
 2. boka om till första möjliga flyg till slutdestinationen eller
 3. boka om till ett likvärdigt alternativ vid ett senare tillfälle, förutsatt att det finns plats.

När du har valt ett alternativ har du inte längre rätt till de båda andra alternativen. Flygbolaget kan dock fortfarande vara skyldigt att ge dig ersättning

Du har inte rätt till ersättning om du

Varning

Om flygbolaget erbjuder dig ett alternativt flyg som gör att du blir försenad (två, tre eller fyra timmar beroende på hur lång flygningen är) kan ersättningen minska med 50 procent.

Information om dina EU-rättigheter som flygpassagerare ska tydligt visas vid flygplatsens incheckningsdisk, i incheckningsautomaterna och på nätet. Om du nekas att gå ombord, om flyget är inställt eller avgår mer än två timmar försenat eller om du kommer fram till din destination kraftigt försenad ska flygbolaget ge dig skriftlig information om reglerna för ersättning och assistans.

Du har inte rätt till ersättning vid extraordinära omständigheter som inte hade kunnat undvikas genom rimliga åtgärder.

Hävda dina rättigheter!

Ersättning – försenad ankomst

Belopp i euro

Avstånd

250

Upp till 150 mil

400

Över 150 mil inom EU och alla övriga flygresor mellan 150 och 350 mil

600

Över 350 mil

Varning

Om flygbolaget erbjuder dig ett alternativt flyg som gör att du blir försenad (två, tre eller fyra timmar beroende på hur lång flygningen är) kan ersättningen minska med 50 procent.

Hävda dina rättigheter!

Ersättning – nekad ombordstigning på grund av överbokning

Belopp i euro

Avstånd

250

Upp till 150 mil

400

Över 150 mil inom EU och alla övriga flygresor mellan 150 och 350 mil

600

Över 350 mil

Du ska alltid få ersättning om du nekas gå ombord.

Anslutande flyg – en bokning med en enda incheckning

Om du inte får gå ombord eftersom flygbolaget för den anslutande flygresan anser att du inte skulle hinna i tid (eftersom ditt första flyg är försenat) har du rätt till ersättning.

Varning

Om flygbolaget erbjuder dig ett alternativt flyg som gör att du blir försenad (två, tre eller fyra timmar beroende på hur lång flygningen är) kan ersättningen minska med 50 procent.

Hävda dina rättigheter!

Assistans vid nekad ombordstigning

Flygbolagen ska ge dig kostnadsfri assistans medan du väntar. Om resan avbryts ska du kontakta flygbolaget och inte göra några egna arrangemang. Flygbolaget bör också se till att det finns hotellrum för personer med funktionsnedsättning och deras ledarhundar. Du har rätt till

Om du inte får någon assistans utan själv betalar för något av ovanstående bör du få ersättning från flygbolaget, förutsatt att kostnaderna var nödvändiga, rimliga och proportionerliga. Se till att spara alla kvitton. Du har bara rätt till assistans så länge du måste vänta på ombokning till en resa med jämförbara transportvillkor snarast möjligt, eller en återresa.

I exceptionella fall får flygbolaget begränsa eller neka assistans om det skulle orsaka ytterligare förseningar för passagerare som väntar på ett annat eller ett försenat flyg.

Varning

Om inte villkoren för din biljett säger något annat har du inte rätt till assistans om

 • du nekades ombordstigning av hälso- eller säkerhetsskäl
 • du inte hade nödvändiga resehandlingar.

Hävda dina rättigheter!

Assistans vid inställt flyg

Flygbolagen ska erbjuda dig kostnadsfri assistans medan du väntar. Om resan avbryts ska du kontakta flygbolaget och inte göra några egna arrangemang. Flygbolaget bör också se till att det finns hotellrum för personer med funktionsnedsättning och deras ledarhundar. Du har rätt till

Om du inte får någon assistans utan själv betalar för dina måltider m.m. bör du få ersättning från flygbolaget, förutsatt att kostnaderna var nödvändiga, rimliga och proportionerliga. Se till att spara alla kvitton. Du har bara rätt till assistans så länge du måste vänta på ombokning till en resa med jämförbara transportvillkor snarast möjligt, eller en återresa.

I exceptionella fall får flygbolaget begränsa eller neka assistans om det skulle orsaka ytterligare förseningar för passagerare som väntar på ett annat eller ett försenat flyg.

Hävda dina rättigheter!

Assistans vid försenad avgång

Om flygbolaget förväntar sig att avgången blir försenad i förhållande till den tidtabellsenliga avgångstiden har du i vissa fall rätt till mat och dryck i proportion till väntetiden plus två gratis telefonsamtal, mejl eller fax. Huruvida du har rätt till detta beror på hur lång flygningen och förseningen är:

Om den nya förväntade avgångstiden är nästa dag eller ännu senare har du rätt till hotell och transport mellan flygplatsen och hotellet (om du måste övernatta).

Flygbolagen ska erbjuda dig kostnadsfri assistans medan du väntar. Om resan avbryts ska du kontakta flygbolaget och inte göra några egna arrangemang. Flygbolaget bör också se till att det finns hotellrum för personer med funktionsnedsättning och deras ledarhundar.

Om du inte får någon assistans utan själv betalar för dina måltider m.m. bör du få ersättning från flygbolaget, förutsatt att kostnaderna var nödvändiga, rimliga och proportionerliga. Se till att spara alla kvitton. Du har bara rätt till assistans så länge du måste vänta på ombokning till en resa med jämförbara transportvillkor snarast möjligt, eller en återresa.

I exceptionella fall får flygbolaget begränsa eller neka assistans om det skulle orsaka ytterligare förseningar för passagerare som väntar på ett annat eller ett försenat flyg.

Hävda dina rättigheter!

Assistans vid nekad ombordstigning på grund av överbokning

Flygbolagen ska erbjuda dig kostnadsfri assistans medan du väntar. Om resan avbryts ska du kontakta flygbolaget och inte göra några egna arrangemang. Flygbolaget bör också se till att det finns hotellrum för personer med funktionsnedsättning och deras ledarhundar. Du har rätt till

Om du inte får någon assistans utan själv betalar för dina måltider m.m. bör du få ersättning från flygbolaget, förutsatt att kostnaderna var nödvändiga, rimliga och proportionerliga. Se till att spara alla kvitton. Du har bara rätt till assistans så länge du måste vänta på ombokning till en resa med jämförbara transportvillkor snarast möjligt, eller en återresa.

I exceptionella fall får flygbolaget begränsa eller neka assistans om det skulle orsaka ytterligare förseningar för passagerare som väntar på ett annat eller ett försenat flyg.

Hävda dina rättigheter!

Återbetalning eller ombokning vid nekad ombordstigning

Flygbolaget måste erbjuda dig att välja mellan att

 1. få pengarna tillbaka och, om du har ett anslutande flyg, en återresa till den flygplats som flyget utgick ifrån så snart som möjligt
 2. boka om till första möjliga flyg till slutdestinationen eller
 3. boka om till ett likvärdigt alternativ vid ett senare tillfälle, förutsatt att det finns plats.

När du har valt ett alternativ har du inte längre rätt till de båda andra alternativen. Flygbolaget kan dock fortfarande vara skyldigt att ge dig ersättning beroende på hur lång flygningen och förseningen till slutdestinationen är.

Om utresan och återresan är med olika flygbolag men ingår i samma bokning har du, om utresan ställs in, däremot rätt att

Varning

Om inte villkoren för din biljett säger något annat har du inte rätt till assistans om

 • du nekades ombordstigning av hälso- eller säkerhetsskäl

 • du inte hade nödvändiga resehandlingar.

Hävda dina rättigheter!

Återbetalning eller ombokning vid inställt flyg

Flygbolaget måste erbjuda dig att välja mellan att

 1. få pengarna tillbaka och, om du har ett anslutande flyg, en återresa till den flygplats som flyget utgick ifrån så snart som möjligt
 2. boka om till första möjliga flyg till slutdestinationen eller
 3. boka om till ett likvärdigt alternativ vid ett senare tillfälle, förutsatt att det finns plats.

Varning

Nu under coronapandemin erbjuder flygbolagen värdecheckar som du kan lösa in senare, i stället för återbetalning.

Men du ska alltid ha möjlighet att välja mellan en värdecheck och återbetalning i pengar.

När du har valt ett alternativ har du inte längre rätt till de båda andra alternativen. Flygbolaget kan dock fortfarande vara skyldigt att ge dig ersättning beroende på hur lång flygningen och förseningen till slutdestinationen är.

Om utresan och återresan är med olika flygbolag men ingår i samma bokning har du, om utresan ställs in, däremot rätt att

Hävda dina rättigheter!

Pengarna tillbaka och en returbiljett vid kraftigt försenad avgång (fem timmar eller mer)

Om avgången är fem timmar försenad eller mer ska flygbolaget ge dig pengarna tillbaka och, om du har ett anslutande flyg, erbjuda en återresa till den flygplats som flyget utgick ifrån så snart som möjligt.

Hävda dina rättigheter!

Återbetalning eller ombokning vid nekad ombordstigning på grund av överbokning

Flygbolaget måste erbjuda dig att välja mellan att

 1. få pengarna tillbaka och, om du har ett anslutande flyg, en återresa till den flygplats som flyget utgick ifrån så snart som möjligt
 2. boka om till första möjliga flyg till slutdestinationen eller
 3. boka om till ett likvärdigt alternativ vid ett senare tillfälle, förutsatt att det finns plats.

När du har valt ett alternativ har du inte längre rätt till de båda andra alternativen. Flygbolaget kan dock fortfarande vara skyldigt att ge dig ersättning beroende på hur lång flygningen och förseningen till slutdestinationen är.

Om utresan och återresan är med olika flygbolag men ingår i samma bokning har du, om utresan ställs in, däremot rätt att

Hävda dina rättigheter!

Extraordinära omständigheter – inställt flyg

Extraordinära omständigheter kan leda till flera inställda flyg eller förseningar. Exempel på extraordinära omständigheter är flygledningsbeslut, politisk instabilitet, dåligt väder och säkerhetsrisker.

Situationer som inte betraktas som extraordinära omständigheter är

Alla strejker som påverkar flygbolagets verksamhet kan betraktas som extraordinära omständigheter. Men för att slippa betala ersättning måste flygbolaget visa i) att det finns en koppling mellan de extraordinära omständigheterna och förseningen eller det inställda flyget och ii) att förseningen eller det inställda flyget inte hade kunnat undvikas genom rimliga åtgärder.

Om du inte är nöjd med flygbolagets förklaring kan du kontakta din nationella tillsynsmyndighetPdf-dokumenten för att få hjälp.

Extraordinära omständigheter – försening

Extraordinära omständigheter kan leda till flera inställda flyg eller förseningar. Exempel på extraordinära omständigheter är flygledningsbeslut, politisk instabilitet, dåligt väder och säkerhetsrisker.

Situationer som inte betraktas som extraordinära omständigheter är

Alla strejker som påverkar flygbolagets verksamhet kan betraktas som extraordinära omständigheter. Men för att slippa betala ersättning måste flygbolaget visa i) att det finns en koppling mellan de extraordinära omständigheterna och förseningen eller det inställda flyget och ii) att förseningen eller det inställda flyget inte hade kunnat undvikas genom rimliga åtgärder.

Om du inte är nöjd med flygbolagets förklaring kan du kontakta din nationella tillsynsmyndighetPdf-dokumenten för att få hjälp.

Hävda dina rättigheter

Om du anser att dina rättigheter inte har respekterats kan du klaga på flera olika sätt. Men du ska alltid kontakta flygbolaget först. Fler frågor om flygpassagerares rättigheter? Kontakta ditt lands europeiska konsumentcentrumLänk öppnas på ny sida.

Klaga hos flygbolaget

Du ska alltid klaga hos flygbolaget först. Använd antingen flygbolagets egen reklamationsblankett eller EU:s reklamationsblankett för flygpassagerarePdf-dokument[119 KB] .

Klaga hos nationella myndigheter

Om du inte får svar från flygbolaget inom två månader eller om du är missnöjd med svaret, kan du klaga hos den nationella tillsynsmyndighetenPdf-dokumenten i det land där händelsen inträffade (inom rimlig tid). Den nationella myndigheten kan ge dig ett icke bindande rättsutlåtande och hjälpa dig vidare.

Alternativ tvistlösning/tvistlösning på nätet

Du kan också försöka att lösa tvisten med hjälp av ett utomrättsligt förfarande eller ett organ för alternativ tvistlösning. Om du köpte biljetten på nätet kan du använda tvistlösningswebbplatsen. Du måste vara EU-invånare för att kunna använda alternativ tvistlösning.

Gå till domstol

Du kan också gå till domstol och lämna in en begäran om ersättning enligt EU-reglerna med hjälp av det europeiska småmålsförfarandet. För flygningar som utförs av ett flygbolag baserat i EU kan du skicka in din begäran i ankomst- eller avreselandet. Samma regel gäller för anslutande flyg som ingår i en enda bokning, även om de utförs av olika flygbolag. Du kan också vända dig till domstolen i det land där flygbolaget är registrerat.

Om flygbolaget inte är registrerat i ett EU-land kan du skicka din begäran till domstolen i det EU-land som du flög från eller till eller där du bytte flyg. Tidsfristen för att gå till domstol fastställs i enlighet med nationella regler i varje EU-land.

Varning

Viktig information till dig som låter ett företag hantera dina ersättningskrav: MeddelandePdf-dokument om den europeiska konsument-, marknadsförings- och dataskyddslagstiftning som gäller för företag vars verksamhet rör förordning nr 261/2004 om flygpassagerares rättigheter (bara på engelska).

Se också

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Påverkas du av Storbritanniens utträde ur EU?

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: