Senast kontrollerat: 24/01/2019

Flygresor

EU:s rättigheter för flygpassagerare gäller i följande fall:

Med EU menar vi de 28 EU-länderna, inklusive Franska Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin (Franska Antillerna), Azorerna, Madeira och Kanarieöarna samt Islanden, Norgeen och Schweiz. EU omfattar inte Färöarna, Isle of Man och Kanalöarna.

Utresan och returresan betraktas alltid som två separata flygningar, även om de ingår i samma bokning. I vissa fall är det ett annat flygbolag (det "utförande flygbolaget") som utför flygningen än det som du köpte din biljett av. Vid eventuella problem är det flygbolaget som utför flygningen som är ansvarigt.

 

Hur hävdar du dina rättigheter?

 

Nekad ombordstigning

Du kan nekas att gå ombord i följande fall:

 • Av säkerhets- eller hälsoskäl (t.ex. om du inte i förväg har informerat flygbolaget om allvarliga allergier) eller om du inte har rätt resehandlingar ( läs mer om nödvändiga handlingar för resor i Europa).
 • Om du inte använde utresan i en tur- och returbiljett.
 • Om du inte tagit de andra flyg som ingår i en bokning med flera flygresor.
 • Om du inte har rätt handlingar för ditt sällskapsdjur.

Om du kommer i tid till incheckningen med giltiga biljetter och resehandlingar och du nekas gå ombord på grund av överbokning eller andra skäl, och du inte vill avstå från din plats, har du rätt till

Information om dina EU-rättigheter som flygpassagerare ska tydligt visas vid flygplatsens incheckningsdisk, i incheckningsautomaterna och på nätet. Om du nekas att gå ombord, om flyget är inställt eller avgår mer än två timmar försenat eller om du kommer fram till din destination kraftigt försenad ska flygbolaget ge dig skriftlig information om reglerna för kompensation och assistans.

 

Inställt flyg

Inställt flyg är när

 • det ursprungliga flyget ställs in och du bokas om till ett annat flyg
 • flyget lyfter men tvingas återvända till flygplatsen och du bokas om till ett annat flyg
 • ditt flyg landar på en annan flygplats än den som står som slutdestination på biljetten, utom om
  • du gått med på ombokning (likvärdigt alternativ och snarast möjligt) till din slutdestination eller till någon annat plats som ni enats om – då anses flyget vara försenat och inte inställt
  • ankomstflygplatsen och den flygplats som står på biljetten ligger i samma stad eller region – då anses flyget vara försenat och inte inställt

Om ditt flyg ställs in har du rätt till återbetalning, ombokning eller returresa, assistans och kompensation. Du får ingen kompensation om du informerades minst två veckor före planerad avgång. Flygbolaget måste kunna visa att du har informerats om det inställda flyget. Annars kan du kontakta din nationella myndighetpdfen för att få hjälp.

Du får dock ingen kompensation om flygbolaget kan visa att den inställda flygningen beror på extraordinära omständigheter. Flygbolaget måste visa att så är fallet genom att exempelvis lägga fram utdrag ur loggböcker eller tillbudsrapporter. Flygbolaget ska överlämna bevisningen både till den behöriga nationella tillsynsmyndigheten och till de berörda passagerarna i enlighet med nationella bestämmelser om tillgång till handlingar.

Information om dina EU-rättigheter som flygpassagerare ska tydligt visas vid flygplatsens incheckningsdisk, i incheckningsautomaterna och på nätet. Om du nekas att gå ombord, om flyget är inställt eller avgår mer än två timmar försenat eller om du kommer fram till din destination kraftigt försenad ska flygbolaget ge dig skriftlig information om reglerna för kompensation och assistans.

 

Försening

Om avgången är försenad har du rätt att få assistans, pengarna tillbaka och en returbiljett, beroende på hur lång förseningen och flygningen är.

Om du kommer fram mer än tre timmar försent har du rätt till kompensation, såvida inte förseningen berodde på extraordinära omständigheter. Flygbolaget måste visa att så är fallet genom att exempelvis lägga fram utdrag ur loggböcker eller tillbudsrapporter. Flygbolaget ska överlämna bevisningen både till den behöriga nationella tillsynsmyndigheten och till de berörda passagerarna i enlighet med nationella bestämmelser om tillgång till handlingar.

Information om dina EU-rättigheter som flygpassagerare ska tydligt visas vid flygplatsens incheckningsdisk, i incheckningsautomaterna och på nätet. Om du nekas att gå ombord, om flyget är inställt eller avgår mer än två timmar försenat eller om du kommer fram till din destination kraftigt försenad ska flygbolaget ge dig skriftlig information om reglerna för kompensation och assistans.

 

Flyget var överbokat

Om du kommer i tid till incheckningen med giltiga biljetter och resehandlingar och du nekas gå ombord på grund av överbokning eller andra skäl, och du inte vill avstå från din plats, har du rätt till

Information om dina EU-rättigheter som flygpassagerare ska tydligt visas vid flygplatsens incheckningsdisk, i incheckningsautomaterna och på nätet. Om du nekas att gå ombord, om flyget är inställt eller avgår mer än två timmar försenat eller om du kommer fram till din destination kraftigt försenad ska flygbolaget ge dig skriftlig information om reglerna för kompensation och assistans.

 

Upp- eller nedgradering

Om du uppgraderas får flygbolaget inte ta mer betalt.

Om du däremot nedgraderas har du rätt att få tillbaka en del av biljettpriset. Hur mycket beror på hur lång flygresan är.

a) 30 procent – högst 150 mil.

b) 50 procent – flygresor över 150 mil och inom EU (utom flyg mellan EU och de franska utomeuropeiska departementen), och alla övriga flygningar mellan 150 och 350 mil.

c) 75 procent – flygresor som inte omfattas av a) eller b), inklusive flygningar mellan EU och de franska utomeuropeiska departementen.

Om du har två eller fler anslutningsflyg på samma biljett kan du bara få pengar tillbaka för den nedgraderade sträckan och inte för hela resan. Pengarna ska betalas tillbaka inom sju dagar.

 

Borttappat, skadat eller försenat bagage

Incheckat bagage

Om ditt incheckade bagage tappas bort, skadas eller försenas har du rätt till skadestånd från flygbolaget på upp till cirka 1 300 euro, utom om skadan beror på en defekt i ditt bagage.

Handbagage

Om ditt handbagage skadas har du rätt till skadestånd om flygbolaget orsakade skadan.

Reseförsäkring

Om du ska ta med dig värdefulla föremål är det bäst att teckna en privat reseförsäkring för att få tillräcklig täckning. Annars kan du – mot en avgift – höja skadeståndsgränsen hos det flygbolag som du reser med (till över 1 300 euro). Det här måste du göra i förväg och senast när du checkar in.

Klagomål

Om du vill klaga på borttappat eller skadat bagage bör du lämna en skriftlig reklamation till flygbolaget inom sju dagar. Om du vill klaga på försenat bagage har du 21 dagar på dig att reklamera. Det finns ingen standardblankett för detta.

 

Kompensation – nekad ombordstigning

Belopp i euro

Avstånd

250

Upp till 150 mil

400

Över 150 mil inom EU och alla övriga flygresor mellan 150 och 350 mil

600

Över 350 mil

Du ska alltid få kompensation om du nekas gå ombord.

Anslutande flyg – en bokning med en enda incheckning

Om du inte får gå ombord eftersom flygbolaget för den anslutande flygresan anser att du inte skulle hinna i tid (eftersom ditt första flyg är försenat) har du rätt till kompensation.

Om flygbolaget erbjuder dig en alternativ flygning som gör att du blir försenad (två, tre eller fyra timmar beroende på hur lång flygningen är) kan kompensationen minska med 50 procent.

 

Kompensation – inställt flyg

Belopp i euro

Avstånd

250

Upp till 150 mil

400

Över 150 mil inom EU och alla övriga flygresor mellan 150 och 350 mil

600

Över 350 mil

Om ditt flyg ställs in måste flygbolaget erbjuda dig att välja mellan att

 1. få pengarna tillbaka och, om du har ett anslutande flyg, en returresa till flygplatsen så snart som möjligt
 2. boka om till första möjliga tillfälle
 3. boka om till ett likvärdigt alternativ vid ett senare tillfälle, förutsatt att det finns plats.

När du har valt ett alternativ har du inte längre rätt till de båda andra alternativen. Flygbolaget kan dock fortfarande vara skyldigt att ge dig kompensation

 • om du väljer att få pengarna tillbaka – i så fall beror kompensationen på vilken typ av flyg du har bokat
 • om du väljer att boka om – i så fall beror kompensationen på vilken typ av flyg du har bokat och hur stor förseningen till slutdestinationen är.

Du har inte rätt till kompensation om du

 • informeras mer än två veckor i förväg
 • informeras mellan en och två veckor före planerad avgång och erbjuds ombokning så att du kan
  • resa högst två timmar före den ursprungliga avgångstiden och
  • komma fram senast fyra timmar efter den ursprungliga ankomsttiden
 • informeras mindre än en vecka före planerad avgång och erbjuds ombokning så att du kan
  • resa högst en timme före den ursprungliga avgångstiden och
  • komma fram senast två timmar efter den ursprungliga ankomsttiden.

Om flygbolaget erbjuder dig en alternativ flygning som gör att du blir försenad (två, tre eller fyra timmar beroende på hur lång flygningen är) kan kompensationen minska med 50 procent.

Information om dina EU-rättigheter som flygpassagerare ska tydligt visas vid flygplatsens incheckningsdisk, i incheckningsautomaterna och på nätet. Om du nekas att gå ombord, om flyget är inställt eller avgår mer än två timmar försenat eller om du kommer fram till din destination kraftigt försenad ska flygbolaget ge dig skriftlig information om reglerna för kompensation och assistans.

Du har inte rätt till kompensation vid extraordinära omständigheter som inte hade kunnat undvikas genom rimliga åtgärder.

 

Kompensation – försenad ankomst

Belopp i euro

Avstånd

250

Upp till 150 mil

400

Över 150 mil inom EU och alla övriga flygresor mellan 150 och 350 mil

600

Över 350 mil

 • Om du kommer fram tre timmar försent eller mer har du rätt till kompensation, såvida inte förseningen berodde på extraordinära omständigheter.
 • Om du missar ett anslutande flyg inom EU, eller utanför EU om flyget avgår från ett EU-land, har du rätt till kompensation om du kommer fram mer än tre timmar försent. Det spelar ingen roll om flygbolaget för de anslutande flygen är baserat i eller utanför EU.
 • Om du reser från ett land utanför EU till ett EU-land med anslutande flyg som utförs av flygbolag baserade utanför respektive i EU, eller bara EU-flygbolag, gäller rätten till kompensation för kraftiga förseningar enbart sträckan som trafikeras av flygbolag från EU.
 • Du har inte rätt till kompensation om du missar anslutande flyg på grund av förseningar vid säkerhetskontroller eller om du inte respekterar boardingtiden för ditt flyg på transferflygplatsen.
 • Om du går med på att flyga till en annan flygplats än den som står på biljetten, och flyget blir försenat, har du rätt till kompensation. För att beräkna förseningen används ankomsttiden till den flygplats som anges i den ursprungliga bokningen eller den som du och flygbolaget har enats om. Kostnader för transport mellan den alternativa flygplatsen och den i den ursprungliga bokningen eller överenskommen destination ska betalas av flygbolaget.

Om flygbolaget erbjuder dig en alternativ flygning som gör att du blir försenad (två, tre eller fyra timmar beroende på hur lång flygningen är) kan kompensationen minska med 50 procent.

 

Kompensation – nekad ombordstigning på grund av överbokning

Belopp i euro

Avstånd

250

Upp till 150 mil

400

Över 150 mil inom EU och alla övriga flygresor mellan 150 och 350 mil

600

Över 350 mil

Du ska alltid få kompensation om du nekas gå ombord.

Anslutande flyg – en bokning med en enda incheckning

Om du inte får gå ombord eftersom flygbolaget för den anslutande flygresan anser att du inte skulle hinna i tid (eftersom ditt första flyg är försenat) har du rätt till kompensation.

Om flygbolaget erbjuder dig en alternativ flygning som gör att du blir försenad (två, tre eller fyra timmar beroende på hur lång flygningen är) kan kompensationen minska med 50 procent.

 

Assistans vid nekad ombordstigning

Flygbolagen ska erbjuda dig kostnadsfri assistans medan du väntar. Om resan avbryts ska du kontakta flygbolaget och inte göra några egna arrangemang. Flygbolaget bör också se till att det finns hotellrum för personer med funktionsnedsättning och deras ledarhundar. Du har rätt till

 • dryck
 • mat
 • hotell (om du bokas om till en resa nästa dag)
 • transport mellan flygplatsen och hotellet
 • två telefonsamtal, telex, fax eller mejl.

Om du inte får någon assistans utan själv betalar för dina måltider m.m. bör du få ersättning från flygbolaget, förutsatt att kostnaderna var nödvändiga, rimliga och proportionerliga. Se till att spara alla kvitton. Du har bara rätt till assistans så länge du måste vänta på ombokning till en resa med jämförbara transportvillkor snarast möjligt, eller en returresa.

I exceptionella fall får flygbolaget begränsa eller neka assistans om det skulle orsaka ytterligare förseningar för passagerare som väntar på ett annat eller ett försenat flyg.

 

Assistans vid inställt flyg

Flygbolagen ska erbjuda dig kostnadsfri assistans medan du väntar. Om resan avbryts ska du kontakta flygbolaget och inte göra några egna arrangemang. Flygbolaget bör också se till att det finns hotellrum för personer med funktionsnedsättning och deras ledarhundar. Du har rätt till

 • dryck
 • mat
 • hotell (om du bokas om till en resa nästa dag)
 • transport mellan flygplatsen och hotellet
 • två telefonsamtal, telex, fax eller mejl.

Om du inte får någon assistans utan själv betalar för dina måltider m.m. bör du få ersättning från flygbolaget, förutsatt att kostnaderna var nödvändiga, rimliga och proportionerliga. Se till att spara alla kvitton. Du har bara rätt till assistans så länge du måste vänta på ombokning till en resa med jämförbara transportvillkor snarast möjligt, eller en returresa.

I exceptionella fall får flygbolaget begränsa eller neka assistans om det skulle orsaka ytterligare förseningar för passagerare som väntar på ett annat eller ett försenat flyg.

 

Assistans vid försenad avgång

Flygbolagen ska erbjuda dig kostnadsfri assistans medan du väntar. Om resan avbryts ska du kontakta flygbolaget och inte göra några egna arrangemang. Flygbolaget bör också se till att det finns hotellrum för personer med funktionsnedsättning och deras ledarhundar. Du har rätt till

 • dryck
 • mat
 • hotell (om du bokas om till en resa nästa dag)
 • transport mellan flygplatsen och hotellet
 • två telefonsamtal, telex, fax eller mejl.

Om du inte får någon assistans utan själv betalar för dina måltider m.m. bör du få ersättning från flygbolaget, förutsatt att kostnaderna var nödvändiga, rimliga och proportionerliga. Se till att spara alla kvitton. Du har bara rätt till assistans så länge du måste vänta på ombokning till en resa med jämförbara transportvillkor snarast möjligt, eller en returresa.

I exceptionella fall får flygbolaget begränsa eller neka assistans om det skulle orsaka ytterligare förseningar för passagerare som väntar på ett annat eller ett försenat flyg.

 

Assistans vid nekad ombordstigning på grund av överbokning

Flygbolagen ska erbjuda dig kostnadsfri assistans medan du väntar. Om resan avbryts ska du kontakta flygbolaget och inte göra några egna arrangemang. Flygbolaget bör också se till att det finns hotellrum för personer med funktionsnedsättning och deras ledarhundar. Du har rätt till

 • dryck
 • mat
 • hotell (om du bokas om till en resa nästa dag)
 • transport mellan flygplatsen och hotellet
 • två telefonsamtal, telex, fax eller mejl.

Om du inte får någon assistans utan själv betalar för dina måltider m.m. bör du få ersättning från flygbolaget, förutsatt att kostnaderna var nödvändiga, rimliga och proportionerliga. Se till att spara alla kvitton. Du har bara rätt till assistans så länge du måste vänta på ombokning till en resa med jämförbara transportvillkor snarast möjligt, eller en returresa.

I exceptionella fall får flygbolaget begränsa eller neka assistans om det skulle orsaka ytterligare förseningar för passagerare som väntar på ett annat eller ett försenat flyg.

 

Återbetalning eller ombokning vid nekad ombordstigning

Flygbolaget måste erbjuda dig att välja mellan att

 1. få pengarna tillbaka och, om du har ett anslutande flyg, en returresa till flygplatsen så snart som möjligt
 2. boka om till första möjliga tillfälle eller
 3. boka om till ett likvärdigt alternativ vid ett senare tillfälle, förutsatt att det finns plats.

När du har valt ett alternativ har du inte längre rätt till de båda andra alternativen. Flygbolaget kan dock fortfarande vara skyldigt att ge dig kompensation beroende på hur lång flygningen och förseningen till slutdestinationen är.

 • Om flygbolaget inte erbjuder dig ombokning eller returresa snarast möjligt, ska du få pengarna tillbaka.
 • Om flygbolaget inte låter dig välja mellan återbetalning och ombokning, utan ensidigt beslutar att betala tillbaka biljetten har du dessutom rätt till återbetalning av prisskillnaden jämfört med den nya biljetten (med likvärdiga transportvillkor).
 • Om du har bokat utresan och returresan separat med olika flygbolag och utresan ställs in, får du bara ersättning för den inställda utresan.

Om utresan och returresan är med olika flygbolag men ingår i samma bokning har du, om utresan ställs in, däremot rätt att

 • få kompensation
 • välja mellan återbetalning av hela biljetten (tur- och returresan) eller ombokning till en annan utresa.

 

Återbetalning eller ombokning vid inställt flyg

Flygbolaget måste erbjuda dig att välja mellan att

 1. få pengarna tillbaka och, om du har ett anslutande flyg, en returresa till flygplatsen så snart som möjligt
 2. boka om till första möjliga tillfälle eller
 3. boka om till ett likvärdigt alternativ vid ett senare tillfälle, förutsatt att det finns plats.

När du har valt ett alternativ har du inte längre rätt till de båda andra alternativen. Flygbolaget kan dock fortfarande vara skyldigt att ge dig kompensation beroende på hur lång flygningen och förseningen till slutdestinationen är.

 • Om flygbolaget inte erbjuder dig ombokning eller returresa snarast möjligt, ska du få pengarna tillbaka.
 • Om flygbolaget inte låter dig välja mellan återbetalning och ombokning, utan ensidigt beslutar att betala tillbaka biljetten har du dessutom rätt till återbetalning av prisskillnaden jämfört med den nya biljetten (med likvärdiga transportvillkor).
 • Om du har bokat utresan och returresan separat med olika flygbolag och utresan ställs in, får du bara ersättning för den inställda utresan.

Om utresan och returresan är med olika flygbolag men ingår i samma bokning har du, om utresan ställs in, däremot rätt att

 • få kompensation
 • välja mellan återbetalning av hela biljetten (tur- och returresan) eller ombokning till en annan utresa.

 

Pengarna tillbaka och en returbiljett vid kraftigt försenad avgång (fem timmar eller mer)

Om avgången är fem timmar försenad eller mer ska flygbolaget ge dig pengarna tillbaka och, om du har ett anslutande flyg, erbjuda en returresa till flygplatsen så snart som möjligt.

 

Återbetalning eller ombokning vid nekad ombordstigning på grund av överbokning

Flygbolaget måste erbjuda dig att välja mellan att

 1. få pengarna tillbaka och, om du har ett anslutande flyg, en returresa till flygplatsen så snart som möjligt
 2. boka om till första möjliga tillfälle eller
 3. boka om till ett likvärdigt alternativ vid ett senare tillfälle, förutsatt att det finns plats.

När du har valt ett alternativ har du inte längre rätt till de båda andra alternativen. Flygbolaget kan dock fortfarande vara skyldigt att ge dig kompensation beroende på hur lång flygningen och förseningen till slutdestinationen är.

 • Om flygbolaget inte erbjuder dig ombokning eller returresa snarast möjligt, ska du få pengarna tillbaka.
 • Om flygbolaget inte låter dig välja mellan återbetalning och ombokning, utan ensidigt beslutar att betala tillbaka biljetten har du dessutom rätt till återbetalning av prisskillnaden jämfört med den nya biljetten (med likvärdiga transportvillkor).
 • Om du har bokat utresan och returresan separat med olika flygbolag och utresan ställs in, får du bara ersättning för den inställda utresan.

Om utresan och returresan är med olika flygbolag men ingår i samma bokning har du, om utresan ställs in, däremot rätt att

 • få kompensation
 • välja mellan återbetalning av hela biljetten (tur- och returresan) eller ombokning till en annan utresa.

 

Extraordinära omständigheter – inställt flyg

Extraordinära omständigheter kan leda till flera inställda flyg eller förseningar. Exempel på extraordinära omständigheter är flygledningsbeslut, politisk instabilitet, dåligt väder och säkerhetsrisker.

Situationer som inte betraktas som extraordinära omständigheter är

 • de flesta tekniska problem som upptäcks vid underhåll av flygplanet eller som beror på bristande underhåll
 • en rörlig flygplatstrappa som kolliderar med ett flygplan

Alla strejker som påverkar flygbolagets verksamhet kan betraktas som extraordinära omständigheter. Men för att slippa betala kompensation måste flygbolaget visa i) att det finns en koppling mellan de extraordinära omständigheterna och förseningen eller den inställda flygningen och ii) att förseningen eller den inställda flygningen inte hade kunnat undvikas genom rimliga åtgärder.

Om du inte är nöjd med flygbolagets förklaring kan du kontakta din nationella myndighetpdfen för att få hjälp.

 

Extraordinära omständigheter – försening

Extraordinära omständigheter kan leda till flera inställda flyg eller förseningar. Exempel på extraordinära omständigheter är flygledningsbeslut, politisk instabilitet, dåligt väder och säkerhetsrisker.

Situationer som inte betraktas som extraordinära omständigheter är

 • de flesta tekniska problem som upptäcks vid underhåll av flygplanet eller som beror på bristande underhåll
 • en rörlig flygplatstrappa som kolliderar med ett flygplan

Alla strejker som påverkar flygbolagets verksamhet kan betraktas som extraordinära omständigheter. Men för att slippa betala kompensation måste flygbolaget visa i) att det finns en koppling mellan de extraordinära omständigheterna och förseningen eller den inställda flygningen och ii) att förseningen eller den inställda flygningen inte hade kunnat undvikas genom rimliga åtgärder.

Om du inte är nöjd med flygbolagets förklaring kan du kontakta din nationella myndighetpdfen för att få hjälp.

 

Hävda dina rättigheter

Steg 1: Klaga hos flygbolaget

Du ska först klaga hos flygbolaget med hjälp av en särskild reklamationsblankett för flygpassagerare[119 KB]

Steg 2: Klaga hos nationella myndigheter

Om du inte får svar från flygbolaget inom två månader eller om du är missnöjd med svaret och du anser att dina EU-rättigheter som flygpassagerare inte har respekterats, kan du klaga hos den nationella myndighetenpdfen i det land där händelsen inträffade (inom rimlig tid).

Den nationella myndigheten kan ge dig ett icke bindande rättsutlåtande och hjälpa dig vidare.

Steg 3: Alternativ tvistlösning/tvistlösning på nätet

Om du inte är nöjd med flygbolagets svar, kan du skicka in ditt klagomål till ett utomrättsligt förfarande eller ett organ för alternativ tvistlösning. Om du har köpt biljetten på nätet kan du använda tvistlösningswebbplatsenen.

Du måste vara EU-medborgare för att kunna använda alternativ tvistlösning.

Steg 4: Gå till domstol

För flygningar mellan EU-länder (som utförs av ett och samma flygbolag) kan du skicka in din begäran om kompensation enligt EU-reglerna med hjälp av det europeiska småmålsförfarandet. Du kan skicka in din begäran i ankomst- eller avreselandet. Du kan också vända dig till domstolen i det land där flygbolaget är registrerat. Tidsfristen för att gå till domstol fastställs i enlighet med nationella regler i varje EU-land.

Fler frågor om flygpassagerares rättigheter? Kontakta ditt lands europeiska konsumentcentrumen.

Viktig information till dig som låter ett företag hantera dina ersättningskrav: Meddelandepdfen om den europeiska konsument-, marknadsförings- och dataskyddslagstiftning som gäller för företag vars verksamhet rör förordning nr 261/2004 om flygpassagerares rättigheter (bara på engelska).

 

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: