Senast kontrollerat: 13/10/2020

Ta med djuren på resan i EU

Påverkas du av Storbritanniens utträde ur EU?

Resa med hundar, katter och illrar

EU-reglerna gör det lätt att ta med hunden, katten eller illern på resan till ett annat EU-land, Norge och Storbritannien. Reglerna gäller också resor till EU från en plats utanför EU.

Med några få undantag kan du ta med dig ditt sällskapsdjur till ett annat EU-land, även från ett land utanför EU, om det har

EU-reglerna om att resa med sällskapsdjur gäller privata resor – inte om djuret ska byta ägare eller säljas.

Resehandlingar för din hund, katt eller iller

EU-pass för sällskapsdjur

Ett EU-pass för sällskapsdjur är ett standardiserat dokument som krävs för resor mellan EU-länderna. Det innehåller en beskrivning och uppgifter om ditt djur, t.ex. mikrochip- eller tatueringskod, uppgifter om rabiesvaccination och kontaktuppgifter till dig och den veterinär som utfärdat passet. Du kan få ett EU-pass för sällskapsdjur för din hund, katt eller iller från vilken förordnad veterinär som helst (som myndigheterna gett tillstånd att utfärda sällskapsdjurspass). Passet är giltigt hela livet så länge som rabiesvaccinationen hålls uppdaterad.

Om du reser till EU från Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten går det också bra med ett sällskapsdjurspass som utfärdats i något av dessa länder.

EU-djurhälsointyg

Ett EU-djurhälsointyg är en annan typ av standardiserat dokument som innehåller specifik information om ditt djur (identitet, hälsa och rabiesvaccination).

Om du reser från en plats utanför EU måste ditt sällskapsdjur ha ett EU-djurhälsointyg som godkänts av en officiell veterinär i det land du reser från högst tio dagar innan djuret kommer till EU. Intyget är giltigt för resor mellan EU-länder i fyra månader från och med det datumet eller fram till dess att rabiesvaccinationen blir föråldrad (det som sker först).

Dessutom ska du också fylla i och bifoga en skriftlig försäkran till EU-djurhälsointyget där du bekräftar att resan inte görs av kommersiella skäl. Försäkran krävs också om du gett någon annan i uppdrag att resa tillsammans med ditt sällskapsdjur. I så fall måste du ha djuret hos dig igen inom fem dagar från din egen resa.

Sällskapsdjur som reser utan sin ägare

I regel måste sällskapsdjur resa med sina ägare, men du kan också ge någon annan skriftligt tillstånd att åka med djuret (se ovan). Du måste dock återförenas med djuret inom fem dagar från resan.

Om ditt sällskapsdjur reser utan ledsagare gäller djurhälsoreglerna för import av eller handel med hundar, katter och illrar till EU.

Resa med fler än fem djur

Du kan resa med upp till fem sällskapsdjur (hundar, katter eller illrar), men är de fler än fem måste du styrka

Om du reser med fler än fem hundar, katter eller illrar och de här villkoren inte är uppfyllda gäller djurhälsoreglerna för kommersiell import av djur till EU.

Läs mer om reglerna för att resa med din hund, katt eller iller:

Välj det land du reser från:

Rabiesvaccination

Innan djuret får resa måste en förordnad veterinär vaccinera det mot rabies. För att vaccinationen ska vara giltig måste djuret vara minst 12 veckor gammalt och ha märkts med ett mikrochip före vaccinationen. Ditt sällskapsdjur får resa 21 dagar efter vaccinationen. Se till att djuret omvaccineras innan giltighetstiden för den tidigare vaccinationen gått ut.

Rabiesvaccination – undantag för hundvalpar, kattungar och illerungar

Om ditt sällskapsdjur är yngre än tolv veckor och ännu inte har vaccinerats mot rabies kan du ändå ta med det till Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Kroatien, Litauen, Luxemburg, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Österrike. Detsamma gäller om djuret är 12–16 veckor gammalt och har vaccinerats, men ännu inte är helt immunt mot rabies.

För att i så fall få resa med djuret

  • måste du antingen ha en försäkran som bifogas sällskapsdjurspasset om att djuret inte har kommit i kontakt med vilda djurarter som är mottagliga för rabies från födseln fram till tidpunkten för resan

eller

  • så måste djuret resa tillsammans med sin mamma, i vars pass det anges att hon har vaccinerats mot rabies innan ungen föddes.

Det är inte tillåtet att resa till Belgien, Cypern, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland eller Ungern med en djurunge som inte har vaccinerats mot rabies eller har vaccinerats men ännu inte är helt immun.

Särskilda regler för avmaskning mot rävens dvärgbandmask (Echinococcus) – endast hundar

Om du reser med din hund till Finland, Irland, Malta, Norge eller Storbritannien måste den ha behandlats mot rävens dvärgbandmask (Echinococcus) mellan 24 och 120 timmar före resan. Alla uppgifter om behandlingen ska skrivas in i sällskapsdjurspasset eller EU-djurhälsointyget.

Avmaskningen krävs inte för hundar som reser direkt mellan Finland, Irland, Malta, Norge och Storbritannien.

Rabiesvaccination

Innan djuret får resa måste en förordnad veterinär vaccinera det mot rabies. För att vaccinationen ska vara giltig måste djuret vara minst 12 veckor gammalt och ha märkts med ett mikrochip före vaccinationen. Ditt sällskapsdjur får resa 21 dagar efter vaccinationen. Se till att djuret omvaccineras innan giltighetstiden för den tidigare vaccinationen gått ut.

Rabiesvaccination – undantag för hundvalpar, kattungar och illerungar

Om din hundvalp, kattunge eller illerunge är yngre än tolv veckor och ännu inte har vaccinerats mot rabies kan du ändå resa till Danmark, Schweiz, Tjeckien och Österrike. Detsamma gäller om djuret är 12–16 veckor gammalt och har vaccinerats, men ännu inte är immunt mot rabies.

För att i så fall få resa

  • måste du antingen ha en försäkran som bifogas EU-djurhälsointyget eller sällskapsdjurspasset (endast om du reser från Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz och Vatikanstaten) där det anges att djuret från födseln till tidpunkten för resan inte har kommit i kontakt med vilda djurarter som är mottagliga för rabies,

eller

  • så måste ungen resa tillsammans med sin mamma, i vars EU-djurhälsointyg eller sällskapsdjurspass (endast om du reser från Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz och Vatikanstaten) det anges att hon har vaccinerats mot rabies innan ungen föddes.

Det är inte tillåtet att resa till Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland eller Ungern med en djurunge som inte har vaccinerats mot rabies eller som har vaccinerats men ännu inte är helt immun.

Särskilda regler för avmaskning mot rävens dvärgbandmask (Echinococcus) – endast hundar

Om du reser med din hund till Finland, Irland, Malta, Norge eller Storbritannien måste den ha behandlats mot rävens dvärgbandmask (Echinococcus) mellan 24 och 120 timmar före resan. Alla uppgifter om behandlingen ska skrivas in i sällskapsdjurspasset eller EU-djurhälsointyget.

Avmaskningen krävs inte för hundar som reser direkt mellan Finland, Irland, Malta, Norge och Storbritannien.

Rabiesvaccination

Innan djuret får resa måste en förordnad veterinär vaccinera det mot rabies. För att vaccinationen ska vara giltig måste djuret vara minst 12 veckor gammalt och ha märkts med ett mikrochip före vaccinationen. Ditt sällskapsdjur får resa 21 dagar efter vaccinationen. Se till att djuret omvaccineras innan giltighetstiden för den tidigare vaccinationen gått ut.

Rabiesvaccination – undantag för hundvalpar, kattungar och illerungar

Om din hundvalp, kattunge eller illerunge är yngre än tolv veckor och ännu inte har vaccinerats mot rabies kan du ändå resa till Danmark, Schweiz, Tjeckien och Österrike. Detsamma gäller om djuret är 12–16 veckor gammalt och har vaccinerats, men ännu inte är immunt mot rabies.

För att i så fall få resa

  • måste du antingen ha en försäkran som bifogas EU-djurhälsointyget eller sällskapsdjurspasset (endast om du reser från Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz och Vatikanstaten) där det anges att djuret från födseln till tidpunkten för resan inte har kommit i kontakt med vilda djurarter som är mottagliga för rabies,

eller

  • så måste ungen resa tillsammans med sin mamma, i vars EU-djurhälsointyg eller sällskapsdjurspass (endast om du reser från Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz och Vatikanstaten) det anges att hon har vaccinerats mot rabies innan ungen föddes.

Det är inte tillåtet att resa till Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland eller Ungern med en djurunge som inte har vaccinerats mot rabies eller som har vaccinerats men ännu inte är helt immun.

Särskilda regler för avmaskning mot rävens dvärgbandmask (Echinococcus) – endast hundar

Om du reser med din hund till Finland, Irland, Malta, Norge eller Storbritannien måste den ha behandlats mot rävens dvärgbandmask (Echinococcus) mellan 24 och 120 timmar före resan. Alla uppgifter om behandlingen ska skrivas in i sällskapsdjurspasset eller EU-djurhälsointyget.

Avmaskningen krävs inte för hundar som reser direkt mellan Finland, Irland, Malta, Norge och Storbritannien.

Att resa in i EU med djur

Du kan bara resa in till EU med ett djur via så kallade resandes inreseorteren, där djurets handlingar och identitet kontrolleras av myndigheterna. Om djuret inte klarar dessa kontroller kan det skickas tillbaka eller placeras i karantän tills EU:s hälsoregler är uppfyllda. I värsta fall – om inget av dessa alternativ är möjliga – kan djuret avlivas.

Rabiesvaccination

Innan djuret får resa måste en förordnad veterinär vaccinera det mot rabies. För att vaccinationen ska vara giltig måste djuret vara minst 12 veckor gammalt och ha märkts med ett mikrochip före vaccinationen. Ditt sällskapsdjur får resa 21 dagar efter vaccinationen. Se till att djuret omvaccineras innan giltighetstiden för den tidigare vaccinationen gått ut.

Utöver standardkraven (mikrochip, vaccination mot rabies, behandling mot rävens dvärgbandmask vid behov och EU-djurhälsointyg) måste ett antikroppstest för rabies göras 30 dagar efter vaccinationen och senast tre månader före resan till EU. En förordnad veterinär ska ta blodprovet, som sedan testas av ett EU-godkänt laboratoriumen.

Resultaten av antikroppstestet ska fästas vid EU-djurhälsointyget.

Att resa in i EU med djur

Du kan bara resa in till EU med ett djur via så kallade resandes inreseorteren, där djurets handlingar och identitet kontrolleras av myndigheterna. Om djuret inte klarar dessa kontroller kan det skickas tillbaka eller placeras i karantän tills EU:s hälsoregler är uppfyllda. I värsta fall – om inget av dessa alternativ är möjliga – kan djuret avlivas.

Resa med andra sällskapsdjur

EU-pass för sällskapsdjur utfärdas bara för hundar, katter och illrar. Om du planerar att resa till ett annat EU-land med något annat slags djur, t.ex. fåglar, akvariefiskar, reptiler, gnagare eller kaniner, kontrollera det landets nationella regleren för information om inresevillkoren.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: