Senast kontrollerat: 02/01/2023

Textilmärkning

Om du vill sälja textilprodukter i EU måste de uppfylla EU-kraven på märkning. I allmänhet måste de ha en etikett som tydligt anger vilka textilfibrer som använts och vad de består av. Om någon del av produkten kommer från djur måste det också anges.

Vad är en textiletikett?

Alla textilprodukter som säljs i EU ska märkas med sin fibersammansättning. Etiketten ska sitta väl fast vid produkten, till exempel sys fast.

Kravet gäller alla produkter som består av minst 80 viktprocent textilfibrer, t.ex.

Måste textilier märkas?

Textilier som ska säljas till slutkunder i EU måste ha en etikett. När produkter säljs från företag till företag kan man ersätta eller komplettera etiketterna med bifogade handelsdokument.

Nationella myndigheter kan kontrollera att textilprodukter stämmer överens med informationen på etiketten när som helst under försäljningskedjan, t.ex.

Vad ska stå på etiketten?

Etiketten måste

Du måste översätta texten till alla officiella språk i de EU-länder där du har tänkt sälja produkterna.

Du får bara beskriva en textilprodukt som "100 %" eller "ren" om den består av endast en fibertyp. Du kan välja om du vill använda sådana termer eller till exempel bara använda "bomull" för en tröja som är gjord av 100 % bomull.

Du måste hålla dig till de fibernamn och typer som ingår i listan i bilaga ILänk öppnas på ny sida till EU:s förordning om textilnamn och etikettering. Om produkten innehåller en textilfiber som inte finns med i listan kan du begära att den nya fibertypen läggs till. Du kan läsa mer om hur det går till på EU-kommissionens webbsida om lagstiftning om textilier och kläder en .

Om du vill visa att din produkt uppfyller strikta miljökrav kan du kontrollera om du också kan ansöka om EU:s miljömärke.

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida