Poslední kontrola: 02/01/2023

Označení textilií

Pokud hodláte v Evropské unii prodávat textilní výrobky, musí splňovat požadavky EU na označování. To znamená, že musí být označeny štítkem, na kterém je srozumitelně uvedeno složení všech použitých textilních vláken a také netextilních částí živočišného původu.

Co je textilní štítek?

Každý textilní výrobek uváděný na trh EU musí být vždy označen tak, aby bylo jasné jeho materiálové složení. Tyto štítky musí být s výrobkem pevně spojeny, například přišitím.

Tento požadavek se týká všech produktů, které alespoň z 80 % sestávají z textilních vláken (vypočteno podle hmotnosti). Jedná se např. o:

Je označování textilií povinné?

Ano, toto označování je v EU povinné u textilních výrobků určených k prodeji konečnému spotřebiteli. V případě prodeje mezi podniky mohou být textilní štítky nahrazeny nebo doplněny průvodními obchodními doklady.

Vnitrostátní orgány mají právo si ověřit, zda složení textilního výrobku odpovídá informacím uvedeným na štítku – a to kdykoli, např.:

Co je třeba na štítku uvést?

Štítek musí mít tyto náležitosti:

Pokud hodláte své výrobky prodávat v jedné nebo více zemích EU, musíte text na štítku přeložit do všech úředních jazyků příslušných členských zemí.

Textilní výrobek můžete označit jako „100 %", „bez příměsi" nebo „vše", pokud je složen výhradně z jednoho druhu vlákna. Můžete si vybrat, zda použijete tato označení, nebo zda například u 100% bavlněné košile uvedete jen „bavlna".

Druhy a názvy textilních vláken, které můžete použít, jsou uvedeny na seznamu v příloze IOtevřít jako externí odkaz nařízení EU o názvech textilií a souvisejícím označování. Pokud váš výrobek obsahuje textilní vlákno, které není v nařízení uvedeno, můžete zažádat o přidání nového druhu vlákna. Více informací o tomto postupu najdete na stránkách Evropské komise věnovaných právním předpisům o textiliích a oděvech en .

Pokud chcete svůj textilní výrobek označit uznávanou známkou kvality z hlediska dopadů na životní prostředí, podívejte si, zda můžete zažádat o tzv. ekoznačku EU.

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: