Podnikání
Poslední kontrola: 04/08/2020

Žádosti o trvalé poskytování služeb

Týká se vás brexit?

Pravidla a podmínky uvedené na této stránce platí i nadále pro občany EU ve Spojeném království a pro občany Spojeného království v EU.

Všechny žádosti o uznání odborné kvalifikace pro účely usazení, které budou podány před 31. prosincem 2020, budou posuzovány podle práva EU. Rozhodnutí o těchto žádostech zůstanou v platnosti i po 31. prosinci 2020 jak ve Spojeném království, tak v EU.

Pokud narazíte při vymáhání svých práv na problém, můžete se obrátit na naši asistenční službu.

Pokud se stěhujete do  jiné země EU, budete tam dlouhodobě pobývat a chcete tam vykonávat regulované povolání, budete muset požádat o uznání odborné kvalifikace.

Na povolání lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, zubního lékaře, farmaceuta, architekta nebo veterináře se vztahuje automatické uznáváníen.

Co je třeba předložit

Spolu se žádostí o uznání odborné kvalifikace budete muset předložit tyto dokumenty:

Co se stane s vaší žádostí

Poté, co podáte příslušnou žádost a podpůrné doklady, příslušné orgány:

Pokud se orgány rozhodnou, že existují podstatné rozdíly mezi požadavky na získání kvalifikace v domovské a v hostitelské zemi, mohou vás požádat o složení zkoušky způsobilosti nebo o absolvování praxe. V takovém případě nepřijmou konečné rozhodnutí před tím, než splníte tyto dodatečné podmínky.

Pokud budete požádáni o splnění dodatečných podmínek pro prokázání platnosti kvalifikací, máte mít možnost volby mezi zkouškou způsobilosti nebo adaptační praxí. U některých povolání však příslušné orgány mohou konkrétně požadovat buď zkoušku způsobilosti, nebo adaptační praxi.

Pokud orgány do 4 měsíců o vaší žádosti nerozhodnou, můžete se obrátit na naši asistenční službu nebo na kontaktní místaenpro odborné kvalifikace v jednotlivých státechen. Nepodaří-li se jim pomoci, můžete se také obrátit na vnitrostátní soudy.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: