Poslední kontrola: 23/06/2022

Prodej zboží a poskytování služeb

Na vnitřním trhu Unie se zboží může volně pohybovat, pokud splňuje odpovídající normy. Informace o tom, jaké požadavky EU musíte dodržovat u výrobků, které prodáváte, a kdy musíte nahlásit pohyb zboží.

V závislosti na tom, jaké služby poskytujete a jak dlouho, je možné, že budete moci poskytovat služby i v jiné zemi EU, aniž byste tam museli zakládat společnost nebo pobočku. Kdy je to možné, u kterého odvětví a druhu prodeje?

U prodeje, kdy se se zákazníkem nesetkáváte osobně (pokud jsou splněny určité podmínky), existují specifická pravidla, která je třeba dodržovat. Poskytované informace například musí být jasné a v písemné podobě a zákazníci mohou od smlouvy odstoupit do 14 dnů, a to bez jakýchkoli sankcí a bez povinnosti udat důvod.

Při prodeji souborných cestovních služeb nebo spojených cestovních služeb musíte dodržovat určitá pravidla EU, například při prodeji dvou nebo více různých typů cestovních služeb pro stejnou cestu rezervovanou v rámci jedné smlouvy s jedním dodavatelem nebo při prodeji cestovní služby a následné pomoci s prodejem jiné služby pro tutéž cestu.

Při doručování balíků do zahraničí v rámci Unie můžete využít speciální internetový nástroj EU. V něm najdete informace (včetně poplatků) a aktuality, které musí doručovací služby poskytovat vnitrostátním regulačním orgánům.

Databáze Access2Markets obsahuje vše, co potřebujete vědět o vývozu z EU a dovozu do EU. Vyhledávat podle názvu výrobku nebo kódu harmonizovaného systému (HS) pro cla a daně, celních režimů, pravidel původu, obchodních překážek, požadavků na výrobky a statistik ve všech zemích EU a na více než 120 vývozních trzích po celém světě.

Sdílet tuto stránku: