Pobyt a cestování
Poslední kontrola: 10/06/2020

DPH v mezinárodním kontextu

Týká se vás brexit?

Má-li váš podnik sídlo v EU, vztahují se na vás různé povinnosti ohledně DPH v závislosti na tom, odkud nakupujete a kde prodáváte a zda obchodujete se zbožím nebo službami.

Pokud například prodáváte určitý výrobek obchodní společnosti zaregistrované v jedné zemi EU, která provozuje svou činnost v jiné zemi Unie, nemusíte DPH z tohoto prodeje účtovat. Jestliže tentýž výrobek prodáváte konečnému spotřebiteli v rámci EU, budete asi muset DPH účtovat podle sazby platné v dané zemi.

Více informací najdete níže.

Chci se dozvědět více o DPH v mezinárodním kontextu

Prodej zboží podnikům se sídlem v jiné zemi EU

Prodáváte-li zboží podniku a toto zboží se musí přepravit do jiné země EU, DPH neúčtujete – za předpokladu, že odběratel má platné identifikační číslo pro účely DPH (DIČ) přidělené v EU.

Můžete si přesto odečíst DPH, které jste zaplatili ze souvisejících výdajů – například ze zboží nebo služeb nakoupených zvlášť za účelem uskutečnění tohoto prodeje.

Pokud odběratel platné evropské DIČ nemá, měli byste zpravidla účtovat DPH z prodeje za použití sazby platné ve vaší zemi.

Existuje však několik důležitých výjimekfrdeen z těchto pravidel.

Prodej zboží konečnému spotřebiteli v jiné zemi EU

Pokud prodáváte zboží spotřebitelům do jiné země EU (včetně jeho dodání), musíte tam obvykle svůj podnik zaregistrovat a účtovat DPH v sazbě platné v dané zemi — výjimkou je situace, kdy celková hodnota vašeho prodeje v této zemi v daném daňovém roce nepřesáhne limit stanovený touto zemí.

Prahové hodnoty DPH u prodeje do zemí EU

(Poslední aktualizace: duben 2018)

Členský stát Zvláštní režim pro prodej na dálku
  Národní měna Ekvivalent v eurech*
Rakousko

35 000 EUR

 
Belgie 35 000 EUR  
Bulharsko 70 000 BGN 35 791 EUR
Kypr 35 000 EUR  
Česká republika 1 140 000 CZK 44 873 EUR
Německo 100 000 EUR  
Dánsko 280 000 DKK 37 595 EUR
Estonsko 35 000 EUR  
Řecko 35 000 EUR  
Španělsko 35 000 EUR  
Finsko 35 000 EUR  
Francie 35 000 EUR  
Chorvatsko 270 000 HRK 36 291 EUR
Maďarsko   35 000 EUR
Irsko 35 000 EUR  
Itálie 35 000 EUR  
Litva 35 000 EUR  
Lucembursko 100 000 EUR  
Lotyšsko 35 000 EUR  
Malta 35 000 EUR  
Nizozemsko 100 000 EUR  
Polsko 160 000 PLN 37 859 EUR
Portugalsko 35 000 EUR  
Rumunsko 118 000 RON 25 305 EUR
Švédsko 320 000 SEK 31 390 EUR
Slovensko 35 000 EUR  
Slovinsko 35 000 EUR  
Spojené království 70 000 GBP 80 197 EUR
*Referenční směnné kurzy eura zveřejněné Evropskou centrální bankou 23. března 2018 (s výjimkou Rumunska, kde prahové hodnoty vyjádřené v RON vycházejí z hodnot EUR pro zvláštní režimy ve směnném kurzu platném ke dni přistoupení, tj. 1.1.2007)

Existuje však několik důležitých výjimekfrdeen z těchto pravidel.

Navíc existují speciální pravidla, prodáváte-li zboží podléhající spotřební dani nebo nové dopravní prostředky, jako jsou automobily, lodě nebo letadla.

Prodej služeb podnikům se sídlem v jiné zemi EU

Prodáváte-li služby podnikům se sídlem v jiné zemi EU, nemusíte DPH z tohoto prodeje obvykle účtovat. Vaši odběratelé zaplatí DPH ze služeb, které obdrželi, v sazbě platné v jejich zemi (za použití režimu přenesení daňové povinnosti).

Můžete si přesto odečíst DPH, které jste zaplatili ze souvisejících výdajů – například ze zboží nebo služeb nakoupených zvlášť za účelem uskutečnění tohoto prodeje.

Existuje však několik důležitých výjimekfrdeen z těchto pravidel.

Prodej služeb konečnému spotřebiteli v jiné zemi EU

DPH svým zákazníkům zpravidla účtovat musíte, a to za použití sazby, která platí ve vaší zemi. Výjimku tvoří telekomunikační služby, služby televizního a rozhlasového vysílání a elektronické služby, které se vždy daní v zemi zákazníka (tzn. kde má daná fyzická osoba trvalé bydliště nebo kde se obvykle zdržuje, popř. kde má osoba nepovinná k dani sídlo).

Existuje však několik důležitých výjimekfrdeen z těchto pravidel.

Nákup zboží z jiné země EU

Pokud zakoupíte zboží pro účely podnikání v jiné zemi EU, které je vám řádně doručeno, musíte DPH z dané transakce přiznat a zaplatit tak, jako kdybyste zboží prodávali sami, a to v  sazbě platné ve vaší zemi.

Tuto částku si zpravidla můžete odečíst později v daňovém přiznání.

Existuje však několik důležitých výjimekfrdeen z těchto pravidel.

Nákup služeb z jiné země EU

Pokud zakoupíte službu pro účely podnikání v jiné zemi EU (v tomto případě 27 členských států EU + Spojené království (do konce přechodného období)) a tuto službu obdržíte, musíte DPH z dané transakce přiznat a zaplatit tak, jako kdybyste službu prodávali sami, a to v  sazbě platné ve vaší zemi (za použití režimu přenesení daňové povinnosti).

Tuto částku si zpravidla můžete odečíst později v daňovém přiznání.

Existuje však několik důležitých výjimekfrdeen z těchto pravidel.

Tato pravidla placení DPH se musí uplatňovat v celé EU, avšak nevztahují se na následující území, jež jsou součástí členských států Unie nebo jsou k nim připojena.

Zvláštní území

 • Alandy
 • francouzské zámořské departementyfr
 • území města Büsingen
 • ostrov Helgoland
 • hora Athos
 • obec Campione d'Italia
 • italské vnitrozemské vody jezera Lugano
 • obec Livigno
 • Kanárské ostrovy
 • Ceuta
 • Melilla
 • Normanské ostrovy
 • Gibraltar

Předpisy EU o DPH se vztahují na tato místa mimo EU:

 • Monako
 • Ostrov Man
 • základny Spojeného království na Kypru

Prodej zboží zákazníkům mimo EU

Prodáváte-li zboží zákazníkům ze zemí mimo EU, DPH se neúčtuje. Můžete si však odečíst DPH, které jste zaplatili ze souvisejících výdajů – například ze zboží nebo služeb nakoupených zvlášť za účelem uskutečnění tohoto prodeje.

Prodej služeb zákazníkům mimo EU

Poskytujete-li služby zákazníkům ze zemí mimo EU, DPH se obvykle neúčtuje. Pokud se však daná služba využije v jiné zemi EU, může se tato země rozhodnout DPH naúčtovat.

Můžete si přesto odečíst DPH, které jste zaplatili ze souvisejících výdajů – například ze zboží nebo služeb nakoupených zvlášť za účelem uskutečnění tohoto prodeje.

Nákup zboží ze zemí mimo EU

Zakoupíte-li zboží pro obchodní využití od dodavatele se sídlem mimo EU, musíte DPH zpravidla zaplatit v místě dovozudefren.

Pokud máte zdanitelná plnění, tuto částku si zpravidla můžete odečíst později v daňovém přiznání.

Nákup služeb ze zemí mimo EU

Pokud obdržíte služby pro účely podnikání od dodavatele sídlícího mimo EU, měli byste zpravidla zaplatit DPH v sazbě, která platí ve vaší zemi, jako byste služby poskytli sami (za použití režimu přenesení daňové povinnosti).

Tuto částku si zpravidla můžete odečíst později v daňovém přiznání.

Související témata

Právní předpisy EU

Veřejné konzultace

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Místní podpora podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Sdílet tuto stránku: