Pobyt a cestování
Poslední kontrola: 12/09/2022

DPH v mezinárodním kontextu

Má-li váš podnik sídlo v EU, vztahují se na vás různé povinnosti ohledně DPH v závislosti na tom, odkud nakupujete a kde prodáváte a zda obchodujete se zbožím nebo službami.

Pokud například prodáváte určitý výrobek obchodní společnosti zaregistrované v jedné zemi EU, která provozuje svou činnost v jiné zemi Unie, nemusíte DPH z tohoto prodeje účtovat. Jestliže tentýž výrobek prodáváte konečnému spotřebiteli v rámci EU, budete asi muset DPH účtovat podle sazby platné v dané zemi.

Více informací najdete níže.

Chci se dozvědět více o DPH v mezinárodním kontextu

Prodej zboží podnikům se sídlem v jiné zemi EU

Prodáváte-li zboží podniku a toto zboží se musí přepravit do jiné země EU, DPH neúčtujete – za předpokladu, že odběratel má platné identifikační číslo pro účely DPH (DIČ) přidělené v EU.

Můžete si přesto odečíst DPH, které jste zaplatili ze souvisejících výdajů – například ze zboží nebo služeb nakoupených zvlášť za účelem uskutečnění tohoto prodeje.

Pokud odběratel platné evropské DIČ nemá, měli byste zpravidla účtovat DPH z prodeje za použití sazby platné ve vaší zemi.

Pozor!

Existuje však několik důležitých výjimek de en fr z těchto pravidel.

Prodej zboží konečnému spotřebiteli v jiné zemi EU

Prahová hodnota DPH ve výši 10 000 EUR se týká dálkového prodeje zákazníkům v EU. V případě částek nižších než uvedený limit mohou služby TBE (telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby) i dálkový prodej zboží v rámci EU podléhat DPH v členském státě EU, v němž má osoba povinná k dani sídlo.

Internetoví prodejci, včetně internetových tržišť a platforem, se mohou pro účely přiznání a úhrady DPH, která se účtuje na veškerý prodej zboží na dálku a přeshraniční dodávky služeb zákazníkům v rámci EU, registrovat v jedné členské zemi Unie.

Pozor!

Existuje však několik důležitých výjimek de en fr z těchto pravidel.

Navíc existují speciální pravidla, prodáváte-li zboží podléhající spotřební dani nebo nové dopravní prostředky, jako jsou automobily, lodě nebo letadla.

Prodej služeb podnikům se sídlem v jiné zemi EU

Prodáváte-li služby podnikům se sídlem v jiné zemi EU, nemusíte DPH z tohoto prodeje obvykle účtovat. Vaši odběratelé zaplatí DPH ze služeb, které obdrželi, v sazbě platné v jejich zemi (za použití režimu přenesení daňové povinnosti).

Můžete si přesto odečíst DPH, které jste zaplatili ze souvisejících výdajů – například ze zboží nebo služeb nakoupených zvlášť za účelem uskutečnění tohoto prodeje.

Pozor!

Existuje však několik důležitých výjimek de en fr z těchto pravidel.

Prodej služeb konečnému spotřebiteli v jiné zemi EU

DPH svým zákazníkům zpravidla účtovat musíte, a to za použití sazby, která platí ve vaší zemi. Výjimku tvoří telekomunikační služby, služby televizního a rozhlasového vysílání a elektronické služby, které se vždy daní v zemi zákazníka (tzn. kde má daná fyzická osoba trvalé bydliště nebo kde se obvykle zdržuje, popř. kde má osoba nepovinná k dani sídlo).

Pozor!

Existuje však několik důležitých výjimek de en fr z těchto pravidel.

Nákup zboží z jiné země EU

Pokud zakoupíte zboží pro účely podnikání v jiné zemi EU, které je vám řádně doručeno, musíte DPH z dané transakce přiznat a zaplatit tak, jako kdybyste zboží prodávali sami, a to v  sazbě platné ve vaší zemi.

Tuto částku si zpravidla můžete odečíst později v daňovém přiznání.

Pozor!

Existuje však několik důležitých výjimek de en fr z těchto pravidel.

Nákup služeb z jiné země EU

Pokud zakoupíte službu pro účely podnikání v jiné zemi EU (v tomto případě 27 členských států EU) a tuto službu obdržíte, musíte DPH z dané transakce přiznat a zaplatit tak, jako kdybyste službu prodávali sami, a to v  sazbě platné ve vaší zemi (za použití režimu přenesení daňové povinnosti).

Tuto částku si zpravidla můžete odečíst později v daňovém přiznání.

Pozor!

Existuje však několik důležitých výjimek de en fr z těchto pravidel.

Tato pravidla placení DPH se musí uplatňovat v celé EU, avšak nevztahují se na následující území, jež jsou součástí členských států Unie nebo jsou k nim připojena.

Zvláštní území

 • Alandy
 • francouzské zámořské departementy fr
 • území města Büsingen
 • ostrov Helgoland
 • hora Athos
 • obec Campione d'Italia
 • italské vnitrozemské vody jezera Lugano
 • obec Livigno
 • Kanárské ostrovy
 • Ceuta
 • Melilla

Předpisy EU o DPH se vztahují na tato místa mimo EU:

 • Monako

Prodej zboží zákazníkům mimo EU

Prodáváte-li zboží zákazníkům ze zemí mimo EU, DPH se neúčtuje. Můžete si však odečíst DPH, které jste zaplatili ze souvisejících výdajů – například ze zboží nebo služeb nakoupených zvlášť za účelem uskutečnění tohoto prodeje.

Prodej služeb zákazníkům mimo EU

Poskytujete-li služby zákazníkům ze zemí mimo EU, DPH se obvykle neúčtuje. Pokud se však daná služba využije v jiné zemi EU, může se tato země rozhodnout DPH naúčtovat.

Můžete si přesto odečíst DPH, které jste zaplatili ze souvisejících výdajů – například ze zboží nebo služeb nakoupených zvlášť za účelem uskutečnění tohoto prodeje.

Nákup zboží ze zemí mimo EU

Zakoupíte-li zboží pro obchodní využití od dodavatele se sídlem mimo EU, musíte DPH zpravidla zaplatit v místě dovozu de en fr . Otevřít jako externí odkaz

Pokud máte zdanitelná plnění, tuto částku si zpravidla můžete odečíst později v daňovém přiznání.

Nákup služeb ze zemí mimo EU

Pokud obdržíte služby pro účely podnikání od dodavatele sídlícího mimo EU, měli byste zpravidla zaplatit DPH v sazbě, která platí ve vaší zemi, jako byste služby poskytli sami (za použití režimu přenesení daňové povinnosti).

Tuto částku si zpravidla můžete odečíst později v daňovém přiznání.

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: