Pobyt a cestování
Poslední kontrola: 06/04/2022

Sociální zabezpečení a zdraví

Při náboru nových pracovníků mějte na paměti předpisy EU týkající se příspěvků zaměstnanců na sociální zabezpečení. Pracovník může vždy podléhat systému sociálního zabezpečení pouze jedné země, obvykle té, kde pracuje jako zaměstnancem nebo osoba samostatně výdělečně činná.

Zajistěte, aby vaši zaměstnanci pracovali v bezpečném a zdravém pracovním prostředí. Jako zaměstnavatel musíte dodržovat předpisy EU o posuzování a řízení rizik, abyste minimalizovali riziko nehod a předešli vzniku nebezpečných situací.

Sdílet tuto stránku: