Poslední kontrola: 02/04/2019

Podmínky pracovního poměru

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

Podmínky pracovního poměru musíte novým zaměstnancům poskytnout písemně. Předejte jim je pokud možno v den jejich nástupu do práce nebo den předtím. V některých státech EU platí, že noví zaměstnanci musí obdržet podmínky pracovního poměru v rozmezí od 1 týdne do 2 měsíců od prvního dne v práci.

Pracovní smlouva se zaměstnancem nebo rovnocenné písemné prohlášení, v němž jsou stanoveny pracovní podmínky, musí obsahovat minimálně následující informace, případně musí odkazovat na příslušná ustanovení zákona:

V případě počtu dnů řádné dovolené, délky výpovědní lhůty, pracovní doby a platového ohodnocení, stačí zaměstnance odkázat na příslušné vnitrostátní či regionální právní a správní předpisy.

V některých zemích EU platí pro pracovníky zaměstnané na maximálně 1 měsíc nebo na méně než 8 hodin týdně zjednodušené pracovní režimy.

Ověřte si, zda tomu tak je i ve vaší zemi:

Zvolit zemi
  • Rakouskoatdeen
  • Rumunskoroenro
  • Slovenskoskensk
  • Slovinskosi
  • Spojené královstvígb
  • Českoczcsen
  • Řeckogrelen
  • Španělskoesenes
  • Švédskoseensv

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Související témata

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Poradce EURES

Poradce EURES informuje o pracovních podmínkách a pomáhá s náborem zaměstnanců ve vaší zemi nebo příhraničním regionu.

Místní podpora podnikání - Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Sdílet tuto stránku: