Poslední kontrola: 23/06/2022

Podmínky pracovního poměru

Podmínky pracovního poměru musíte novým zaměstnancům poskytnout písemně. Předejte jim je pokud možno v den jejich nástupu do práce nebo den předtím. V některých státech EU (v tomto případě 27 členských států EU) platí, že noví zaměstnanci musí obdržet podmínky pracovního poměru v rozmezí od 1 týdne do 2 měsíců od prvního dne v práci.

Pracovní smlouva se zaměstnancem nebo rovnocenné písemné prohlášení, v němž jsou stanoveny pracovní podmínky, musí obsahovat minimálně následující informace, případně musí odkazovat na příslušná ustanovení zákona:

V případě počtu dnů řádné dovolené, délky výpovědní lhůty, pracovní doby a platového ohodnocení, stačí zaměstnance odkázat na příslušné vnitrostátní či regionální právní a správní předpisy.

Pozor!

V některých zemích EU platí pro pracovníky zaměstnané na maximálně 1 měsíc nebo na méně než 8 hodin týdně zjednodušené pracovní režimy.

Další informace o zjednodušených pracovních režimech, které mohou být k dispozici ve vaší zemi, najdete níže:

Zvolit zemi

Zahraniční pracovníci ze zemí EU: rovné zacházení a žádné pracovní povolení

Jako zaměstnavatel máte právo přijmout zaměstnance z jakékoli země EU. K uchazečům o zaměstnání z jiných zemí EU musíte přistupovat stejně jako k uchazečům z vaší země. V průběhu přijímacího řízení nemůžete uplatňovat diskriminační kritéria, např. požadovat určitou státní příslušnost. Státním příslušníkům jiných zemí EU musíte také poskytnout stejné pracovní podmínky (plat, placená dovolená apod.) jako poskytujete pracovníkům z vaší země. Uchazeči o práci z jiné země EU nepotřebují na území EU pracovní povolení.

Uchazeče o práci z jiné země EU můžete požádat, aby prokázali své jazykové znalosti potřebné k výkonu zaměstnání. Úroveň těchto znalostí však musí být úměrná tomu, co budou pro dané pracovní místo potřebovat.

Nábor zaměstnanců ze zemí EU vám může usnadnit EURES - Evropský portál pracovní mobility.

Pokud se vaše firma nachází v příhraniční oblasti, může vám EURES rovněž poradit, jak administrativně postupovat v případě, že chcete zaměstnat pracovníky, kteří budou do práce dojíždět ze sousední země.

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Poradce EURES

Poradce EURES informuje o pracovních podmínkách a pomáhá s náborem zaměstnanců ve vaší zemi nebo příhraničním regionu.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: