Poslední kontrola: 10/03/2020

Podmínky pracovního poměru

Týká se vás brexit?

Podmínky pracovního poměru musíte novým zaměstnancům poskytnout písemně. Předejte jim je pokud možno v den jejich nástupu do práce nebo den předtím. V některých státech EU (v tomto případě 28 členských států EU) platí, že noví zaměstnanci musí obdržet podmínky pracovního poměru v rozmezí od 1 týdne do 2 měsíců od prvního dne v práci.

Pracovní smlouva se zaměstnancem nebo rovnocenné písemné prohlášení, v němž jsou stanoveny pracovní podmínky, musí obsahovat minimálně následující informace, případně musí odkazovat na příslušná ustanovení zákona:

V případě počtu dnů řádné dovolené, délky výpovědní lhůty, pracovní doby a platového ohodnocení, stačí zaměstnance odkázat na příslušné vnitrostátní či regionální právní a správní předpisy.

V některých zemích EU platí pro pracovníky zaměstnané na maximálně 1 měsíc nebo na méně než 8 hodin týdně zjednodušené pracovní režimy.

Ověřte si, zda tomu tak je i ve vaší zemi:

Zvolit zemi
  • Rakouskoatdeen
  • Rumunskoroenro
  • Slovenskoskensk
  • Slovinsko *si
  • Spojené království *gb
  • Českoczcsen
  • Řeckogrelen
  • Španělskoesenes
  • Švédskoseensv

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Související témata

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Poradce EURES

Poradce EURES informuje o pracovních podmínkách a pomáhá s náborem zaměstnanců ve vaší zemi nebo příhraničním regionu.

Místní podpora podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Sdílet tuto stránku: