Podnikání
Poslední kontrola: 21/12/2022

Doplňkový důchod v zahraničí

Doplňkové důchody jsou starobní, pozůstalostní nebo invalidní penzijní systémy, jejichž účelem je doplnit nebo nahradit statutární státní důchody.

Pozor!

Před podpisem smlouvy o penzijním připojištění si zjistěte, jaký vliv na váš důchod bude mít případný odchod do zahraničí. Jakékoli nepříznivé smluvní podmínky pro vás jsou protiprávní.

Pokud ze systému penzijního připojištění vystoupíte kvůli tomu, že odejdete pracovat do jiné země EU, máte stejná práva jako lidé v této zemi, kteří přestanou platit příspěvky (například kvůli změně zaměstnání).

Příklad

František pracoval 8 let v zemi A pro firmu, která nabízela velkorysé důchodové připojištění.

Našel si však práci v jiné zemi, kde mu zaměstnavatel penzijní připojištění také nabídl.

František proto důchodové připojištění v zemi A zrušil, ale pojišťovna mu sdělila, že jeho nárok na důchod nebude kvůli odchodu do zahraničí uznán.

Obrátil se tedy na evropské spotřebitelské centrum, kde mu správně poradili. Nakonec musela předchozí pojišťovna jeho příspěvky v zemi A uznat.

Pozor!

Penzijní společnosti někdy penalizují osoby, které se přestěhovaly do zahraničí, a to tak, že jim odmítají vyplácet důchod, účtují si dodatečné náklady nebo požadují, aby uhradily úroky, které během spoření získaly.

To je protiprávní. Pokud se vám to stane, obraťte se na evropské spotřebitelské centrum.

Příklad

Anna pracovala 4 roky pro stejného zaměstnavatele v zemi A. Poté se přestěhovala do země B, kde už zůstala nastálo.

Po odchodu do důchodu zažádala o doplňkovou penzi ze země A. Pojišťovna však její žádost odmítla s tím, že důchod mohou vyplácet pouze těm osobám, které byly pojištěné více než 5 let.

Anna se cítila diskriminována kvůli tomu, že odešla pracovat do zahraničí, a podala proto na pojišťovnu žalobu. Spor však prohrála, protože pětileté období se vztahuje na všechny členy tohoto penzijního systému, ať už odešli pracovat do zahraničí, nebo ne.

Pozor!

Pokud se přestěhujete do zahraničí, může země vašeho předchozího pobytu požadovat, abyste zaplatili všechny daňové úlevy, které jste tam během spoření na penzijní připojištění získali.

To je protiprávní. Vaše penzijní připojištění má nárok na stejný daňový režim jako penzijní připojištění placené občany této země.

Pokud se cítíte v této otázce diskriminováni, můžete požádat o pomoc.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: