Poslední kontrola: 24/06/2022

Spotřebitelské záruky

Jak při nákupu zboží či služeb na internetu, tak prostřednictvím jiných prostředků na dálku (telefonicky, poštou) či mimo prodejnu (od podomního prodejce) má spotřebitel právo zboží do 14 dnů vrátit nebo odstoupit od smlouvy. Jedná se o tzv. lhůtu na rozmyšlenou či na odstoupení od smlouvy. Zákazník nemusí udávat žádný důvod.

Podle právních předpisů EU musí prodejce zákazníkovi poskytnout minimálně 2letou (právem garantovanou) záruku jako ochranu proti vadnému zboží či zboží, které nevypadá nebo nefunguje tak, jak bylo inzerováno. Právní předpisy některých zemí mohou stanovit ještě delší záruku.

Odpovědnost za vadné výrobky

V případě, že se na výrobku, který jste prodali, projeví vada (případně nevypadá či nefunguje tak, jak bylo inzerováno), nese za to v rámci právní záruky odpovědnost prodejce, tedy vy. V některých zemích nese odpovědnost výrobce či dovozce.

Kdy se zákazník může dožadovat nápravy?

Právní odpovědnost nesete za každé veřejné prohlášení, které o svém výrobku učiníte (zejména v reklamě nebo na etiketě).

Jste-li maloobchodník, může po vás zákazník požadovat nápravu v rámci právní záruky poskytované podle práva EU, pokud výrobek:

Pokud zákazníka při prodeji na určité jakostní nedostatky výrobku upozorníte, nemůže od vás poté náhradu za tyto konkrétní nedostatky požadovat.

Na co má zákazník nárok?

Zákazníci mají právo po vás požadovat, abyste jim poskytli některou z uvedených náhrad, a to bezplatně (bez nároku na uhrazení poštovného, práce, materiálu apod.):

Oprava nebo výměna

Ve většině zemí existuje tzv. hierarchie prostředků nápravy. To znamená, že zákazník musí nejprve požádat, abyste výrobek opravili, a pokud není oprava možná (byla by např. příliš drahá), abyste výrobek vyměnili. Musíte tak učinit v přiměřené lhůtě a bez závažných komplikací pro spotřebitele.

Snížení kupní ceny nebo vrácení peněz

Další možností je poskytnout zákazníkovi slevu, případně mu nabídnout vrácení peněz, avšak pouze tehdy, pokud by oprava či výměna:

Doplňkové záruky

Zákazníkovi můžete také nabídnout doplňkovou (komerční) záruku. Ta může být buď zahrnuta v ceně výrobku nebo nabízena za poplatek. Tato záruka však nenahrazuje právní záruku, která trvá vždy nejméně 2 roky. Zákazníka musíte informovat o tom, že komerční záruka nemá vliv na právní záruku.

Právní a komerční záruky v jednotlivých zemích

Každá země EU provádí příslušná pravidla trochu odlišným způsobem. Více informací o tom, jak je třeba právní a komerční záruky provádět v jednotlivých zemích EU, najdete kliknutím na níže uvedené odkazy.

Zvolit zemi

Consumer Law Ready

Jedná se o celounijní program, který mikropodnikům a malým a středním podnikům nabízí bezplatné kurzy odborné přípravy v oblasti spotřebitelského práva. O účast v kurzech můžete zažádat ve své zemi.

Pokud jste spíše samouci a chcete se vzdělávat vlastním tempem, můžete se zaregistrovat a získat tak přístup ke vzdělávacímu materiálu. Poté můžete vyplnit elektronický test získat osvědčení o absolvování kurzu.

Podívejte se na portál Consumer Law Ready en a dozvíte se, jak se můžete zaregistrovat.

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: