Poslední kontrola: 12/09/2022

Požadavky na ekodesign

U některých výrobků je třeba dodržovat minimální požadavky týkající se energetické účinnosti. Jedná se o tzv. požadavky na ekodesign, jejichž cílem je snížit negativní dopady na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu výrobku.

Před uvedením tohoto typu výrobku na trh EU je proto třeba zajistit, že tyto požadavky splňuje.

V současnosti se tato pravidla vztahují na výrobky spotřebovávající energii (ohřívače vody, počítače, domácích spotřebiče atd.). Úplný seznam je uveden níže:

Výrobky, které musejí splňovat požadavky na ekodesign

Osvětlení pro domácnosti a odvětví služeb

 • směrové a nesměrové světelné zdroje (včetně ultrafialového záření)
 • zářivky bez integrovaného předřadníku
 • vysoce intenzivní výbojky
 • předřadníky a svítidla, jež mohou sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek

Elektrické přístroje a zařízení

 • počítače a servery
 • herní konzole
 • jednoduché/komplexní set-top boxy
 • pohotovostní režim pro zařízení připojená na síti
 • televizory

Domácí spotřebiče

 • sporáky
 • myčky nádobí
 • mrazničky
 • chladničky
 • sušičky
 • pračky
 • vysavače

Zařízení pro vytápění a chlazení

 • klimatizační zařízení
 • topná tělesa
 • domácí ventilátory
 • topná tělesa
 • průmyslové ventilátory
 • lokální topidla
 • lokální topidla na tuhá paliva
 • kotle na tuhá paliva
 • větrací jednotky
 • ohřívače vody

Další výrobky

 • čerpadla
 • elektromotory
 • spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu
 • externí zdroje napájení
 • zobrazovací zařízení
 • výkonové transformátory
 • profesionální chladicí zařízení
 • vodní čerpadla

Další informace o předpisy týkající se ekodesignu konkrétních produktů najdete v sekci s odkazy na konci stránky.

Druhy požadavků

Směrnice o ekodesignu stanoví dva druhy požadavků:

Zvláštní požadavky

U zvláštních požadavků se stanoví přesné hodnoty a je dán i limit. Například maximální spotřeba energie nebo minimální množství recyklovaného materiálu, jež mají být při výrobě použity.

Obecné požadavky

Obecné požadavky nestanoví mezní hodnoty, ale mohou vyžadovat:

Zavedení nových minimálních požadavků může vést k zákazu prodeje všech nevyhovujících výrobků v zemích EU. Jako příklad lze uvést klasické žárovky, které byly od roku 2009 postupně stahovány z prodeje a nahrazeny úspornými.

Harmonizované normy

Harmonizované normy jsou pravidla přijatá evropskými orgány pro normalizaci ( CENELEC en a CEN).

Využívání harmonizovaných norem umožňuje zajistit předpoklad shody. To znamená, že u výrobků testovaných podle harmonizované normy se předpokládá, že jsou v souladu s požadavky prováděcích opatření.

Postupně se vytvářejí další harmonizované normy EU, o něž se opírají dosud přijatá opatření v oblasti ekodesignu.

Viz také

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Národní kontaktní místa pro ekodesignen

Informace o směrnici, prováděcích opatřeních a harmonizovaných normách v jednotlivých zemích.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: