Poslední kontrola: 16/09/2022

Pravidla označování potravin

Pokud v EU prodáváte potraviny nebo nápoje, musíte spotřebitelům poskytnout nezbytné informace, aby mohli o jejich koupi učinit informované rozhodnutí.

Požadované informace musí být:

Povinné informace uváděné u balených potravin

Jaké informace musíte uvádět?

Podle právních předpisů EU nebo vnitrostátních právních předpisů musí některé potravinářské výrobky rovněž obsahovat zvláštní upozornění týkající se například složek, které nejsou doporučené ke konzumaci dětem (např. kofein).

Seznam složek

Před tímto seznamem musí být uvedeno sousloví, které obsahuje slovo „složení". Seznam musí obsahovat všechny složky dané potraviny:

Technické předpisy týkající se označování složek – příloha 7Otevřít jako externí odkaz

Potraviny, u kterých nemusí být seznam složek uveden – článek 19Otevřít jako externí odkaz

Složky potravin, které nemusí být na seznamu složek uvedeny – článek 20Otevřít jako externí odkaz

Prohlášení o kvantitativních složkách – pokyny EUOtevřít jako externí odkaz

Množství některých složek

Musíte uvádět množství (v procentech) všech složek, které:

Potraviny, u nichž není třeba množství složek uvádět – příloha 8Otevřít jako externí odkaz

Informace o alergenech

Všechny přítomné alergeny musí být v seznamu složek zvýrazněny, například použitím odlišného typu písma, velikosti písma nebo barvy pozadí.

Není-li seznam složek na potravině uveden, musí být u označení alergenů uvedeno slovo „obsahuje", po němž následuje název alergenu.

Úplný seznam alergenů – příloha 2Otevřít jako externí odkaz

Alergeny – pokyny EU Otevřít jako externí odkaz

Označování

Povinné informace musí být vytištěny písmem s minimální střední výškou 1,2 mm. Pokud je největší plocha obalu menší než 80 cm², můžete použít minimální střední výšku písma 0,9 mm.

U plochy obalu menší než 10 cm² musíte uvést:

Velikost označení – příloha 4Otevřít jako externí odkaz

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: