Ostatnio sprawdzono: 16/09/2022

Zasady etykietowania żywności

Jeżeli sprzedajesz w Unii żywność lub napoje, musisz podać niezbędne informacje, aby konsument końcowy mógł podjąć świadomą decyzję o ich zakupie.

Wymagane informacje muszą być:

Obowiązkowe informacje dotyczące żywności opakowanej

Rodzaj informacji, jakie musisz podać:

Zgodnie z prawem UE lub prawem krajowym niektóre produkty spożywcze mogą również zawierać specjalne ostrzeżenia dotyczące np. składników, które nie są zalecane do spożycia przez dzieci (takich jak kofeina).

Wykaz składników

Wykaz należy poprzedzić nagłówkiem, który zawiera wyraz „składniki". Musi obejmować wszystkie składniki środka spożywczego:

Przepisy techniczne dotyczące oznaczania składników – załącznik 7Otwórz link do strony zewnętrznej

Żywność, w przypadku której wykaz składników NIE jest wymagany – art. 19Otwórz link do strony zewnętrznej

Składniki żywności, które NIE są wymagane w wykazie składników – art. 20Otwórz link do strony zewnętrznej

Oznaczenie ilościowe składników – wytyczne UEOtwórz link do strony zewnętrznej

Ilość określonych składników

Należy podać ilość (w procentach) wszelkich składników, które:

Żywność, w przypadku której ilość składników NIE jest wymagana – załącznik 8Otwórz link do strony zewnętrznej

Informacje o alergenach

Wszystkie występujące alergeny muszą być podkreślone w wykazie składników, przy użyciu innej czcionki, rozmiaru litery lub koloru tła.

W przypadku braku wykazu składników oznaczenie alergenów musi obejmować słowo „zawiera", po którym podana jest nazwa alergenu.

Pełen wykaz alergenów – załącznik 2Otwórz link do strony zewnętrznej

Alergeny – wytyczne UE Otwórz link do strony zewnętrznej

Etykietowanie

Obowiązkowe informacje muszą być wydrukowane z zastosowaniem czcionki, której wysokość x wynosi co najmniej 1,2 mm. Jeżeli największa powierzchnia opakowania jest mniejsza niż 80 cm², można użyć czcionki, której wysokość x wynosi co najmniej 0,9 mm.

Na opakowaniach o powierzchni mniejszej niż 10 cm² należy wskazać:

Wytyczne dotyczące rozmiarów czcionki na etykiecie – załącznik 4Otwórz link do strony zewnętrznej

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: