Ostatnio sprawdzono: 24/06/2022

Alternatywne /internetowe metody rozstrzygania sporów

Alternatywne metody rozwiązywania sporów

Jeśli nie chcesz wchodzić na drogę sądową w razie sporu z konsumentem, warto spróbować alternatywnych metod rozwiązywania sporów en . W porównaniu z procesem sądowym metody takie są zwykle szybsze, prostsze i mniej kosztowne. Termin ten odnosi się do różnych sposobów rozstrzygania sporu poza sądem – w drodze mediacji, procedury pojednawczej, arbitrażu oraz poprzez skierowanie skargi do rzecznika praw obywatelskich lub specjalnej komisji.

Jedna ze stron sporu zwraca się do neutralnej osoby trzeciej, aby pośredniczyła w kontaktach między stronami. Osoba taka jest określana mianem „ organu alternatywnego rozstrzygania sporów". Organ taki może zaproponować rozwiązanie sporu, narzucić rozwiązanie bądź jedynie skłonić obydwie strony do dyskusji w celu wypracowania rozwiązania.

Zgodnie z unijnym prawem organy rozstrzygania sporów są oceniane przez kraje UE i muszą spełniać szereg wymogów w zakresie jakości, aby zagwarantować, że rozstrzygają spory w sposób skuteczny, sprawiedliwy, bezstronny, niezależny i przejrzysty. Zazwyczaj sprawy udaje się rozwiązać przed upływem 90 dni.

Możesz skorzystać z pomocy oferowanej przez te organy w przypadku każdego rodzaju sporu umownego, do jakiego może dojść w relacjach z klientami na terytorium UE. Znajdź organ pozasądowego rozstrzygania sporów w swoim kraju.

Alternatywne metody rozwiązywania sporów mogą pomóc Ci zaoszczędzić na kosztach postępowania sądowego oraz ułatwić sprzedaż towarów i usług w Twoim kraju lub za granicą, zarówno online, jak i w punktach sprzedaży. Mogą również pomóc chronić reputację Twojej firmy i dobre relacje z klientami.

System internetowego rozstrzygania sporów (ODR)

System ten może pomóc jedynie w przypadku sporów pomiędzy przedsiębiorstwami a konsumentami.

Jeśli nie chcesz wchodzić na drogę sądową w razie sporu z konsumentem dotyczącego zakupu dokonanego online, system internetowego rozstrzygania sporów może pomóc Ci w znalezieniu szybkiego i taniego rozwiązania. W systemie możesz złożyć skargę na klienta (który np. nie dokonał płatności) lub Twój klient może złożyć skargę na Ciebie.

Ta interaktywna strona internetowa jest udostępniana nieodpłatnie we wszystkich językach urzędowych UE. Zgłoszoną sprawą zajmie się jeden z właściwych organów rozstrzygania sporów, które są zarejestrowane w systemie. Wszystkie procedury przeprowadza się online.

Możesz pobrać infografikę wyjaśniającą, jak działa platforma internetowego rozstrzygania sporów i jakie obowiązki spoczywają na przedsiębiorcy.

Co muszę zrobić?

Jeżeli składasz skargę za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów, musisz uzgodnić ze swoim klientem, który organ alternatywnego rozstrzygania sporów zajmie się Waszą sprawą. Każdy z takich organów ma swoje zasady i procedury, może też pobierać opłaty.

Podczas rozpatrywania sprawy organ rozstrzygający spory może się z Tobą skontaktować z prośbą o dodatkowe informacje lub dokumenty lub zorganizować spotkanie.

Możesz wyznaczyć osobę, która będzie Cię reprezentować. Osoba ta będzie mogła złożyć skargę lub śledzić sprawę w Twoim imieniu.

Na dowolnym etapie procedury możesz uzyskać dodatkowe informacje lub pomoc. W każdym kraju UE znajduje się krajowy punkt kontaktowy, który może udzielić Ci wsparcia.

Uwaga

Pamiętaj, że niektóre punkty kontaktowe udzielają pomocy tylko w przypadku sporów dotyczących kilku krajów, tzw. sporów transgranicznych.

Linki do platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR)

Jeśli prowadzisz firmę działającą online, na swojej stronie internetowej musisz podać bezpośredni link do platformy ODR. Na stronie należy także podać w widocznym miejscu swój adres e-mail.

Jeśli z powodu konkretnych przepisów, warunków członkostwa lub zapisów w umowie jesteś zobowiązany do korzystania z usług konkretnego organu rozstrzygającego spory, musisz:

Link do platformy ODR może mieć formę baneru internetowego en .

Program Consumer Law Ready

Consumer Law Ready to ogólnounijny program oferujący bezpłatne kursy szkoleniowe z zakresu prawa konsumenckiego dla mikroprzedsiębiorstw i MŚP. Możesz zgłosić się do udziału w kursie szkoleniowym w swoim kraju. Kurs taki pomoże Ci zagwarantować, że Twoja firma rozumie aktualne przepisy prawa konsumenckiego i ich przestrzega.

Możesz też wybrać naukę we własnym tempie. Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do materiałów edukacyjnych. Na zakończenie możesz rozwiązać test online i uzyskać certyfikat ukończenia kursu.

Więcej informacji na temat rejestracji en znajdziesz w portalu programu Consumer Law Ready.

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Jak rozwiązać spór z dostawcami lub klientami z innych krajów UE dotyczący kwoty niższej niż 2 tys. euro

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich>

Złóż skargę dotyczącą instytucji, organu, urzędu lub agencji UE

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: