Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnio sprawdzono : 04/04/2018

Europejska legitymacja zawodowa – EPC

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Na razie Wielka Brytania pozostaje pełnoprawnym członkiem UE, a wynikające z tego prawa i obowiązki nadal mają w pełni zastosowanie zarówno w tym kraju, jak i do tego kraju.

 • Pytania i odpowiedzi na podstawie wspólnego sprawozdania z dnia 8 grudnia 2017 r. dotyczącego negocjacji między UE a Wielką BrytaniąEnglish
 • Publikacje UE na temat brexituEnglish
 • Informacje i wskazówki rządu brytyjskiego dotyczące brexituEnglish

Europejska legitymacja zawodowa (ang. European Professional Card – EPC) to elektroniczna procedura, z której możesz skorzystać, aby Twoje kwalifikacje zawodowe zostały uznane w innym kraju UE. Jest ona łatwiejsza, szybsza i bardziej przejrzysta od tradycyjnych procedur uznawania kwalifikacji. Możesz śledzić w internecie status swojego wniosku i ponownie wykorzystać przedłożone już dokumenty przy składaniu nowych wniosków w innych krajach.

Obecnie procedura wydawania europejskiej legitymacji zawodowej obejmuje tylko następujące zawody:

 • pielęgniarz odpowiedzialny za opiekę ogólną
 • farmaceuta
 • fizjoterapeuta
 • przewodnik górski
 • pośrednik w handlu nieruchomościami.

W przypadku innych zawodów uznanie kwalifikacji zawodowych można uzyskać tylko w drodze standardowych procedur. W przyszłości procedura wydawania europejskiej legitymacji zawodowej prawdopodobnie zostanie rozszerzona na inne zawody.

Możesz skorzystać z procedury wydawania europejskiej legitymacji zawodowej, jeśli:

 • chcesz wykonywać swój zawód tymczasowo i okazjonalnie w innym kraju UE (mobilność tymczasowa)

Przykład:  

 • Pośrednik w obrocie nieruchomościami pracujący w Belgii zamierza udać się do Węgier, aby pomóc klientowi w poszukiwaniu mieszkania w Budapeszcie.
 • Przewodnik górski z Niemiec chce pracować we Francji w okresie sezonu wakacyjnego w Chamonix.

LUB

 • chcesz przeprowadzić się do innego kraju UE i wykonywać tam swój zawód na stałe (stałe prowadzenie działalności zawodowej).

Przykład:  

 • Fińska pielęgniarka odpowiedzialna za opiekę ogólną zamierza przenieść się z rodziną do Szwecji i tam wykonywać swój zawód.
 • Polska farmaceutka, która studiowała i uzyskała dyplom w Niemczech, obecnie zamierza wrócić do Polski i tam wykonywać swój zawód.

Europejska legitymacja zawodowa nie jest legitymacją wydawaną w tradycyjnej formie, lecz w postaci elektronicznej. Stanowi ona elektroniczny dowód na to, że pomyślnie przeszedłeś wszystkie kontrole administracyjne, a Twoje kwalifikacje zawodowe zostały uznane przez kraj, w którym chcesz pracować (państwo przyjmujące), lub jest to dowód na to, że spełniłeś warunki w celu tymczasowego świadczenia usług w tym kraju.


Jeżeli wniosek zostanie zatwierdzony, będziesz mógł wygenerować w formacie PDF zaświadczenie EPC, czyli zaświadczenie o wydaniu europejskiej legitymacji zawodowej. Będzie ono zawierać m.in. numer referencyjny, na podstawie którego Twój przyszły pracodawca może sprawdzić w internecie ważność Twojej europejskiej legitymacji zawodowej.

Jeżeli nie jesteś pewien, czy powinieneś ubiegać się o wydanie EPC do celów mobilności tymczasowej bądź do celów stałego prowadzenia działalności zawodowej, możesz zasięgnąć porady w krajowym urzędzieEnglish.

Jeśli planujesz wykonywać swój zawód na stałe w innym kraju, możliwe, że przed rozpoczęciem działalności będziesz musiał się zarejestrować w organizacji zawodowej lub przejść dodatkowe kontrole. Dowiedz się w odpowiednim urzędzie krajowymEnglish, czy jest to wymagane w Twoim przypadku.

Kwalifikacje uzyskane poza terytorium UE

Jeśli uzyskałeś kwalifikacje w kraju spoza UE, możesz złożyć wniosek o europejską legitymację zawodową, pod warunkiem że:

 • Twoje kwalifikacje zostały już uznane w jednym z krajów UE
 • wykonywałeś w nim swój zawód przez co najmniej 3 lata po jego uznaniu.

Zalety europejskiej legitymacji zawodowej

 • Władze kraju pochodzenia pomogą Ci przygotować wniosek oraz sprawdzą, czy jest on prawidłowy i kompletny. Poświadczą one również autentyczność i ważność Twoich dokumentów.
 • Jeśli w przyszłości będziesz chciał złożyć wniosek o wydanie zgody na stałe prowadzenie działalności zawodowej lub tymczasowe świadczenie usług w innym kraju, Twoja dokumentacja będzie już zapisana w systemie i nie będziesz musiał ponownie załadowywać wszystkich dokumentów. Dzięki temu zaoszczędzisz czas przy składaniu kolejnych wniosków.
 • Jeżeli władze kraju przyjmującego, które odpowiadają za rozpatrzenie Twojego wniosku, nie podejmą ostatecznej decyzji w odpowiednim terminie, Twoje kwalifikacje zawodowe zostaną automatyczne uznane i będziesz mógł wygenerować zaświadczenie o wydaniu europejskiej legitymacji zawodowej.

Procedura i terminy

Jakie warunki obowiązują w Twoim przypadku?

Mobilność tymczasowa: chcesz wykonywać zawód za granicą tymczasowo lub okazjonalnie

Etapy procedury po złożeniu wniosku

W ciągu 1 tygodnia: urząd w kraju pochodzenia potwierdzi otrzymanie wniosku i poinformuje Cię o wszelkich brakujących dokumentach i pobieranych opłatach.

Również władze kraju przyjmującego sprawdzą Twoją dokumentację, jeśli Twój zawód mógłby mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo publiczne. W takim przypadku nie nastąpi automatyczne uznanie kwalifikacji.

Jeśli kraj przyjmujący nie musi przeprowadzać żadnych kontroli, urząd w kraju pochodzenia sprawdzi Twój wniosek i podejmie ostateczną decyzję w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie.

Jeśli kraj przyjmujący musi przeprowadzić kontrole, urząd w kraju pochodzenia ma najwyżej 1 miesiąc na sprawdzenie Twojego wniosku i przesłanie go do kraju przyjmującego.

Kraj przyjmujący podejmie ostateczną decyzję w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące (2 miesiące + możliwość dwukrotnego przedłużenia terminu o 2 tygodnie).

Jeżeli władze kraju przyjmującego uznają, że Twoje wykształcenie, odbyte szkolenia i doświadczenie zawodowe nie spełniają standardów wymaganych w tym kraju, możesz zostać poproszony o przystąpienie do testu umiejętności lub odbycie stażu adaptacyjnego.

Stałe prowadzenie działalności zawodowej: chcesz przeprowadzić się za granicę i wykonywać tam swój zawód na stałe

Etapy procedury po złożeniu wniosku:

W ciągu 1 tygodnia: urząd w kraju pochodzenia potwierdzi otrzymanie wniosku i poinformuje Cię o wszelkich brakujących dokumentach i pobieranych opłatach.

Twój kraj pochodzenia ma najwyżej 1 miesiąc na sprawdzenie Twojego wniosku i przesłanie go do kraju przyjmującego.

Jeśli jesteś farmaceutą lub pielęgniarzem i korzystasz z automatycznego uznania kwalifikacji, kraj przyjmujący podejmie ostateczną decyzję w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące (1 miesiąc + możliwość dwukrotnego przedłużenia o 2 tygodnieEnglish).

Jeśli Twoje kwalifikacje zawodowe nie zostaną automatycznie uznane, kraj przyjmujący podejmie ostateczną decyzję w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące (2 miesiące + możliwość dwukrotnego przedłużenia o 2 tygodnieEnglish).

Jeżeli władze kraju przyjmującego uznają, że Twoje wykształcenie, odbyte szkolenia i doświadczenie zawodowe nie spełniają standardów wymaganych w tym kraju, możesz zostać poproszony o przystąpienie do testu umiejętności lub odbycie stażu adaptacyjnego.

Jeżeli władze kraju przyjmującego nie podejmą decyzji w terminach przewidzianych prawem, Twoje kwalifikacje zostaną uznane w sposób dorozumiany i za pośrednictwem swojego konta online możesz wygenerować zaświadczenie o wydaniu europejskiej legitymacji zawodowej.

Jeżeli władze odrzucą Twój wniosek, muszą to uzasadnić i poinformować Cię, jak możesz się odwołać.

Jak długo możesz używać europejskiej legitymacji zawodowej?

Legitymacja będzie ważna:

 • bezterminowo, jeżeli przeprowadzasz się na stałe (stałe prowadzenie działalności zawodowej)
 • w większości przypadków przez 18 miesięcy, jeśli świadczysz usługi tymczasowo, lub przez 12 miesięcy w przypadku zawodów mających wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne (np. w niektórych państwach lub w przypadku niektórych zawodów, takich jak fizjoterapeuta czy przewodnik górski).

Jak złożyć wniosek o europejską legitymację zawodową

Najpierw musisz zalogować się w EU LoginEnglish, systemie uwierzytelniania Komisji Europejskiej. Jeśli jeszcze nie masz konta, będziesz musiał je utworzyć.

Podanie swoich danych osobowych i kontaktowych przy tworzeniu profilu zajmie Ci tylko kilka minut.

Po zapisaniu wszystkich informacji w swoim profilu możesz utworzyć wniosek, załączyć elektronicznie zeskanowane kopie odpowiednich dokumentów i przesłać je do kraju pochodzenia.

Każdy dokument załączany do wniosku należy zeskanować i następnie załadować jako odrębny plik.

W każdej chwili możesz zaktualizować swoje dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu) zapisane w swoim profilu. Po przedłożeniu wniosku nie będziesz już mógł samodzielnie zaktualizować swoich danych osobowych (numer dowodu tożsamości lub paszportu, nazwisko albo obywatelstwo, które będą widoczne na zaświadczeniu). O dokonanie aktualizacji będziesz musiał zwrócić się do urzędu, który prowadzi Twoją dokumentację.

W przypadku każdego wniosku zarówno urząd w kraju pochodzenia, jak i w kraju przyjmującym mogą zażądać od Ciebie opłat za sprawdzenie Twojej dokumentacji. Jeżeli to uczynią, otrzymasz osobną fakturę z każdego urzędu.

Władze mogą poprosić Cię o przedstawienie uwierzytelnionych odpisów Twoich dokumentów, jeśli nie będą w stanie sprawdzić ich ważności.

Sprawdź, jakich dokumentów potrzebujesz i jakie opłaty mogą zostać naliczone

Symulator

Jeśli w symulatorze nie są dostępne niektóre opcje, oznacza to, że dany kraj nie dostarczył jeszcze odpowiednich informacji. Możesz jednak skorzystać z procedury wydawania EPC i złożyć wniosek, a odpowiednie organy poinformują Cię o wymaganych dokumentach i opłatach.

Twój zawód nie jest regulowany w kraju przyjmującym.
Informacje dostarczone przez władze krajowe są obecnie przetwarzane.

Dostęp do procedury elektronicznej

Zwróć się do swoich pracodawców o sprawdzenie ważności swojej legitymacji.

Pracodawcy, organizacje zawodowe lub inne zainteresowane strony mogą sprawdzić w internecie ważność Twojej legitymacji na podstawie jej numeru referencyjnego.

Będą im do tego potrzebne Twoje dane identyfikacyjne (numer dowodu osobistego lub paszportu), które podałeś przy składaniu wniosku.

Kontrola ważności europejskiej legitymacji zawodowej

Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy