Ostatnio sprawdzono: 23/06/2021

Systemy zabezpieczenia społecznego w UE

Skutki brexitu

Zasady i warunki przedstawione na tej stronie wciąż obowiązują obywateli UE w Wielkiej Brytanii i obywateli Wielkiej Brytanii w UE, pod warunkiem że są oni chronieni umową o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE.

W umowie o wystąpieniu zawartej między Wielką Brytanią a UE określono ogólne zasady ochrony praw do zabezpieczenia społecznego (np. prawo do opieki zdrowotnej, świadczenia dla bezrobotnych, świadczenia emerytalnego) nabytych przed dniem 31 grudnia 2020 r. Więcej informacji na temat praw obywateli UE w Wielkiej Brytaniien

Jeżeli uważasz, że prawa przysługujące Ci zgodnie z przepisami UE zostały naruszone, zwróć się o poradę do naszych służb.

Obywatele Unii w Wielkiej Brytanii powinni w pierwszej kolejności dochodzić swoich praw w odpowiednim urzędzie w Wielkiej Brytanii. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, mogą zgłosić naruszenie swoich praw niezależnemu brytyjskiemu organowi monitorującemu (UK Independent Monitoring Authorityen).

Jeżeli jesteś obywatelem Wielkiej Brytanii w UE i chcesz złożyć skargę, zwróć się do Komisji Europejskiej.

W poszczególnych krajach UE istnieją znaczne różnice w systemach zabezpieczenia społecznego i opieki zdrowotnej oraz zasadach przyznawania zasiłków dla bezrobotnych.

Każdy kraj UE ma własne przepisy określające:

Uwaga

Przepisy unijne rozstrzygają jedynie, który kraj zapewnia zabezpieczenie społeczne osobom, które na przykład pracowały w różnych krajach.

Z reguły będziesz podlegał ustawodawstwu tylko jednego kraju w danym momencie i w tym kraju będziesz opłacał składki. Pamiętaj, że powinieneś być traktowany tak samo, jak obywatele tego kraju.

Uwaga

System zabezpieczenia społecznego w kraju, w którym pracujesz, może się różnić od systemu w Twoim kraju ojczystym. Może to prowadzić do rożnego rodzaju nieporozumień, które mogą mieć poważne konsekwencje. Dlatego warto dowiedzieć się, jakie świadczenia przysługują Ci w nowym kraju.

Prawdziwa historia

Każdy kraj ma własne zasady przyznawania świadczeń

Pochodząca z Danii Line mieszkała i pracowała na Cyprze. Gdy straciła tam pracę, złożyła wniosek o zasiłek dla bezrobotnych.

Była rozczarowana, kiedy powiedziano jej, że ma prawo do zasiłku jedynie przez 156 dni. W Danii byłby on wypłacany nawet przez okres do 4 lat. Nigdy by się nie spodziewała, że różnica może być aż tak duża.

Przydatne formularze

Aby przenieść swoje uprawnienia z systemu świadczeń jednego kraju do drugiego, po przyjeździe do nowego kraju zatrudnienia może być konieczne wypełnienie formularzy, które określają Twoją sytuację w chwili przyjazdu.

Więcej informacji o standardowych formularzach zabezpieczenia społecznego

Informacje o poszczególnych krajach

Masz pytania dotyczące konkretnego kraju?

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: