Ostatnio sprawdzono: 13/12/2019

Dokumenty podróży dla obywateli krajów spoza UE

Koronawirus: Bezpieczne przywrócenie możliwości podróżowania

Wymogi paszportowe i wizowe

Jeśli nie jesteś obywatelem UE i planujesz udać się do UE albo podróżować po jej obszarze, musisz posiadać paszport:

i prawdopodobnie wizę. Wniosek o wizę należy złożyć w konsulacie lub ambasadzie kraju, do którego się wybierasz. Wiza uzyskana w jednym z państw, które należą do strefy Schengen, automatycznie pozwala podróżować również po pozostałych krajach tej strefy. Pozwolenie na pobyt ważne w jednym z krajów strefy Schengen jest równoważne wizie. Możesz jednak potrzebować oddzielnej wizy, wybierając się do krajów spoza strefy Schengen.

Urzędnicy kontroli granicznej w UE mogą poprosić o okazanie innych dokumentów, na przykład zaproszenia, dowodu zakwaterowania lub biletu powrotnego. Aby dowiedzieć się, jakie są szczegółowe wymagania, najlepiej skontaktować się z urzędem konsularnym danego państwa UE.

Istnieje wiele krajów, których obywatele nie potrzebują wizy, aby przebywać na terytorium UE przez okres do trzech miesięcy. Wykaz krajów, których obywatele muszą uzyskać wizę, jeśli udają się do Wielkiej Brytanii lub Irlandii, jest nieco inny niż w przypadku pozostałych krajów Unii.

Warunki wjazdu do Wielkiej Brytanii lub Irlandii opierają się na odpowiednich przepisach prawnych tych krajów i różnią się od przepisów unijnych.

Inne dokumenty

Nie zapomnij o ubezpieczeniu na czas podróży, ubezpieczeniu zdrowotnym i/lub ubezpieczeniu samochodowym.

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Udostępnij tę stronę: