Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnio sprawdzono : 12/04/2017

Prawa pasażerów statków

Czy wiesz, że przysługują Ci określone prawa, kiedy podróżujesz statkiem w UE?

Po pierwsze przy zakupie biletu sprzedawca nie może żądać od Ciebie wyższej ceny tylko ze względu na obywatelstwo lub miejsce zakupu biletu.

Przysługują Ci również prawa w razie pojawienia się problemów. Jest tak w przypadku opóźnienia i odwołania rejsu, z powodu którego odmówiono Ci wstępu na pokład statku...

...i jeżeli:

 • wypływasz z portu w UE, korzystając z usług dowolnego przewoźnika
 • przypływasz do portu w UE, korzystając z usług dowolnego przewoźnika.

Przepisy te nie mają zastosowania do:

 • statków, które mogą przewozić mniej niż 13 pasażerów
 • statków, których załoga składa się z nie więcej niż 3 osób
 • statków świadczących usługi przewozowe na odcinku krótszym niż 500 metrów w jedną stronę
 • większości statków historycznych
 • rejsów spacerowych i krajoznawczych – bez możliwości zakwaterowania lub z maksymalnie dwoma noclegami na statku.

Odwołanie lub opóźnienie rejsu

W przypadku odwołania lub opóźnienia rejsu masz prawo do otrzymania we właściwym czasie odpowiednich informacji o przyczynach opóźnienia lub odwołania.

Jeśli rejs zostanie odwołany lub opóźniony o ponad 90 minut, przewoźnik zaproponuje Ci wybór między:

 • zwrotem kosztów biletu oraz, w stosownych przypadkach, bezpłatnym przewozem do miejsca rozpoczęcia podróży, np. jeśli z powodu opóźnienia nie możesz zrealizować swoich planów
 • lub podróżą zmienioną trasą do celu, w porównywalnych warunkach, w najwcześniejszym możliwym terminie i bez dodatkowych opłat.

Jeśli Twoja podróż rozpoczyna się z opóźnieniem wynoszącym ponad 90 minut, w większości przypadków masz również prawo do:

 • posiłków i napojów – w zakresie proporcjonalnym do długości czasu oczekiwania
 • zakwaterowania – jeśli nocleg okaże się konieczny.

Jeżeli Twój przyjazd do celu podróży jest opóźniony o ponad 1 godzinę, możesz domagać się odszkodowania. W zależności od długości opóźnienia wysokość odszkodowania może wynosić 25 lub 50 proc. ceny biletu.

Nie otrzymasz odszkodowania, jeżeli opóźnienie było spowodowane niesprzyjającymi warunkami pogodowymi lub klęską żywiołową.

Skargi

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz złożyć skargę do przewoźnika w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym incydent miał miejsce. Przewoźnik musi na nią zareagować w ciągu 1 miesiąca i udzielić Ci ostatecznej odpowiedzi w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania skargi.

Jeśli nie usatysfakcjonuje Cię otrzymana odpowiedź, możesz skontaktować się z krajowym organem odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów English .

Wypadki na morzu

Jeżeli zostaniesz ranny w wypadku na morzu, masz prawo domagać się odszkodowania od przewoźnika lub jego ubezpieczyciela. W przypadku śmierci odszkodowania mogą żądać uprawnione do tego osoby.

Masz także prawo do odszkodowania od przewoźnika, jeżeli Twój bagaż, pojazdy lub inne osobiste przedmioty zostały zgubione lub uszkodzone podczas wypadku na morzu.

Osoby z ograniczoną sprawnością ruchową mają prawo do odszkodowania pokrywającego całkowite koszty wymiany lub naprawy wózka inwalidzkiego bądź podobnego sprzętu, który został zgubiony lub uszkodzony.

Masz prawo do otrzymania zaliczki od przewoźnika, by móc zaspokoić najpilniejsze potrzeby w przypadku obrażeń lub śmierci spowodowanych:

 • rozbiciem statku
 • wywróceniem statku
 • zderzeniem
 • utknięciem na mieliźnie
 • wybuchem lub pożarem na statku
 • uszkodzeniem statku.

Skargi

Wniosek o odszkodowanie z tytułu wszelkich strat lub szkód powstałych podczas wypadku na morzu możesz złożyć do sądu w kraju, w którym:

 • znajduje się siedziba przewoźnika lub jego miejsce stałego pobytu, albo
 • znajduje się miejsce rozpoczęcia podróży lub miejsce docelowe podróży, albo
 • znajduje się Twoje stałe miejsce zamieszkania – jeżeli przewoźnik ma tam siedzibę i podlega jurysdykcji tego państwa, albo
 • zawarto umowę dotyczącą podróży – jeżeli przewoźnik ma tam siedzibę i podlega jurysdykcji tego państwa.

Jeśli Twój bagaż został zgubiony lub uszkodzony, musisz poinformować o tym przewoźnika na piśmie. Najlepiej zrób to w chwili opuszczania pokładu statku lub w chwili dostarczenia Ci bagażu. Przewoźnik musi zostać o tym poinformowany najpóźniej w terminie 15 dni od daty opuszczenia statku lub otrzymania bagażu, w przeciwnym razie stracisz prawo do odszkodowania.

Na ogół musisz wystąpić z roszczeniem do sądu w terminie 2 lat od daty incydentu. Jednak to, od kiedy termin ten zaczyna biec, może zależeć od rodzaju straty lub uszkodzenia.

Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy