Ostatnio sprawdzono: 24/01/2019

Prawa pasażerów statków

Czy wiesz, że przysługują Ci określone prawa, kiedy podróżujesz statkiem w UE?

Po pierwsze przy zakupie biletu sprzedawca nie może żądać od Ciebie wyższej ceny tylko ze względu na obywatelstwo lub miejsce zakupu biletu.

Przysługują Ci również prawa w razie pojawienia się problemów. Jest tak w przypadku opóźnienia i odwołania rejsu, z powodu którego odmówiono Ci wstępu na pokład statku...

...i jeżeli:

Przepisy te nie mają zastosowania do:

Odwołanie lub opóźnienie rejsu

W przypadku odwołania lub opóźnienia rejsu masz prawo do otrzymania we właściwym czasie odpowiednich informacji o przyczynach opóźnienia lub odwołania.

Jeśli rejs zostanie odwołany lub opóźniony o ponad 90 minut, przewoźnik zaproponuje Ci wybór między:

Jeśli Twoja podróż rozpoczyna się z opóźnieniem wynoszącym ponad 90 minut, w większości przypadków masz również prawo do:

Jeżeli Twój przyjazd do celu podróży jest opóźniony o ponad 1 godzinę, możesz domagać się odszkodowania. W zależności od długości opóźnienia wysokość odszkodowania może wynosić 25 lub 50 proc. ceny biletu.

Nie otrzymasz odszkodowania, jeżeli opóźnienie było spowodowane niesprzyjającymi warunkami pogodowymi lub klęską żywiołową.

Skargi

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz złożyć skargę do przewoźnika w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym incydent miał miejsce. Przewoźnik musi na nią zareagować w ciągu 1 miesiąca i udzielić Ci ostatecznej odpowiedzi w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania skargi.

Jeśli nie usatysfakcjonuje Cię otrzymana odpowiedź, możesz skontaktować się z krajowym organem odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów en .

Wypadki na morzu

Jeżeli zostaniesz ranny w wypadku na morzu, masz prawo domagać się odszkodowania od przewoźnika lub jego ubezpieczyciela. W przypadku śmierci odszkodowania mogą żądać uprawnione do tego osoby.

Masz także prawo do odszkodowania od przewoźnika, jeżeli Twój bagaż, pojazdy lub inne osobiste przedmioty zostały zgubione lub uszkodzone podczas wypadku na morzu.

Osoby z ograniczoną sprawnością ruchową mają prawo do odszkodowania pokrywającego całkowite koszty wymiany lub naprawy wózka inwalidzkiego bądź podobnego sprzętu, który został zgubiony lub uszkodzony.

Masz prawo do otrzymania zaliczki od przewoźnika, by móc zaspokoić najpilniejsze potrzeby w przypadku obrażeń lub śmierci spowodowanych:

Skargi

Wniosek o odszkodowanie z tytułu wszelkich strat lub szkód powstałych podczas wypadku na morzu możesz złożyć do sądu w kraju, w którym:

Jeśli Twój bagaż został zgubiony lub uszkodzony, musisz poinformować o tym przewoźnika na piśmie. Najlepiej zrób to w chwili opuszczania pokładu statku lub w chwili dostarczenia Ci bagażu. Przewoźnik musi zostać o tym poinformowany najpóźniej w terminie 15 dni od daty opuszczenia statku lub otrzymania bagażu, w przeciwnym razie stracisz prawo do odszkodowania.

Na ogół musisz wystąpić z roszczeniem do sądu w terminie 2 lat od daty incydentu. Jednak to, od kiedy termin ten zaczyna biec, może zależeć od rodzaju straty lub uszkodzenia.

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: