Ostatnio sprawdzono: 18/02/2020

Renta rodzinna i świadczenia z tytułu śmierci

Skutki brexitu

Zasady i warunki opisane na tej stronie mają nadal zastosowanie w Wielkiej Brytanii oraz w odniesieniu do obywateli brytyjskich w UE.

W umowie o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE określono ogólne zasady ochrony praw do zabezpieczenia społecznego (np. prawo do opieki zdrowotnej, świadczenia dla bezrobotnych, świadczenia emerytalne) nabytych przed dniem 31 grudnia 2020 r. Dowiedz się więcej o swoich prawach.

Jeżeli masz problem z wyegzekwowaniem swoich praw, skorzystaj z naszej pomocy.

Gdy dana osoba umiera, żyjący krewni mogą mieć prawo do renty rodzinnej. Świadczenia i potencjalni beneficjenci różnią się w zależności od kraju UE. Poniżej przedstawiono najbardziej powszechne świadczenia, jakie mogą Ci przysługiwać, jeśli jesteś pozostałym przy życiu krewnym.

Renta rodzinna

Renta rodzinna to świadczenie, które jest wypłacane co miesiąc najbliższym krewnym i które odpowiada odsetkowi emerytury, jaką zmarły otrzymywał / otrzymywałby. Jest ona przyznawana przez ten sam organ, który przyznał / przyznawałby emeryturę osobie zmarłej. Wypłacana kwota jest obliczana w taki sam sposób, jak w przypadku emerytury.

Wniosek o rentę rodzinną należy złożyć w zakładzie ubezpieczeń emerytalnych w kraju, w którym zmarły krewny mieszkał lub pracował. Ten organ krajowy rozpatrzy złożony wniosek i prześle go do właściwego państwa UE.

Jeśli nie spełniasz krajowych warunków, aby otrzymać rentę rodzinną, możesz otrzymać zasiłek dla wdowy lub wdowca.

Nie wszystkie kraje UE wypłacają renty rodzinne.

Świadczenia z tytułu śmierci

Świadczenie z tytułu śmierci (tzw. zasiłek pogrzebowy) jest jednorazową płatnością po śmierci.

Nie wszystkie kraje UE wypłacają świadczenia z tytułu śmierci.

Przed złożeniem wniosku o świadczenie z tytułu śmierci należy sprawdzić:

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek zawsze należy złożyć w zakładzie ubezpieczeń społecznych, w którym zmarły krewny był ubezpieczony, czyli w kraju, w którym mieszkał przed śmiercią. Ten organ krajowy rozpatrzy złożony wniosek i prześle go do właściwego państwa UE.

Który kraj wypłaci zasiłek?

Jeśli twój zmarły krewny otrzymywał emeryturę z kilku krajów UE, krajem, który powinien wypłacić świadczenie z tytułu śmierci i / lub rentę rodzinną, jest:

W obu przypadkach wniosek należy złożyć do zakładu ubezpieczeń społecznych, w którym osoba zmarła była ubezpieczona, w kraju w którym mieszkała przed śmiercią.

Prawdziwa historia

Dowiedz się, który kraj powinien wypłacać Ci zasiłek pogrzebowy

Els i Jan z Holandii po przejściu na emeryturę przenieśli się do Włoch. Po śmierci Jana powiedziano Els, że może starać się o holenderski zasiłek pogrzebowy. Els jednak nie wiedziała, gdzie powinna się o niego ubiegać.

Skontaktowała się z europejskim doradcą ds. zatrudnienia i okazało się, że powinna zwrócić się do włoskiego zakładu ubezpieczeń zdrowotnych, w którym był zarejestrowany jej mąż. Następnie instytucja ta przekazała jej wniosek do właściwych organów w Holandii.

Te same zasady obowiązują niezależnie od tego, czy Twój zmarły krewny był emerytem, czy też nie. Jeśli opłacał składki na ubezpieczenie społeczne, masz prawo do renty rodzinnej.

Wymogi, jakie należy spełnić, aby otrzymać świadczenie z tytułu śmierci lub renty rodzinnej mogą różnić się w poszczególnych krajach UE.

Dowiedz się, jakie przepisy obowiązują w kraju, w którym zmarły krewny był ubezpieczony:

Wybierz kraj:


Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: