Ostatnio sprawdzono: 09/07/2020

Praca w sektorze publicznym za granicą

Skutki brexitu

Urzędnicy służby cywilnej pracujący za granicą

Zostaniesz uznany za urzędnika służby cywilnej za granicą, jeśli:

Natomiast jeśli pracujesz w państwie przyjmującym dla lokalnego organu sektora publicznego i nie jesteś obywatelem tego kraju, zostaniesz uznany za pracownika migrującego.

Pamiętaj, aby dowiedzieć się:

Dostęp do miejsc pracy w sektorze publicznym

Jako obywatel UE masz prawo do podjęcia pracy w innym kraju UE, także w sektorze publicznym – to znaczy w spółkach będących własnością państwa, organach administracji rządowej i instytucjach publicznych.

Twoje prawo do pracy w niektórych krajach UE może być tymczasowo ograniczone, jeśli jesteś obywatelem Chorwacji.

Kraje UE mogą nadal rezerwować pewne miejsca pracy wyłącznie dla swoich obywateli, ale tylko wtedy, gdy wiążą się one:

Zwykle są to stanowiska w dyplomacji, siłach zbrojnych, policji, siłach bezpieczeństwa, sądach i organach skarbowych. Jednak nawet w tych obszarach stanowiska niezwiązane ze sprawowaniem władzy publicznej muszą pozostać dostępne dla obywateli innych krajów UE. Dotyczy to na przykład funkcji administracyjnych i obsługi technicznej. Żaden kraj nie może zatem zarezerwować takich stanowisk wyłącznie dla własnych obywateli.

Aby podjąć pracę w sektorze publicznym, możesz potrzebować oficjalnego uznania swoich kwalifikacji w kraju, w którym chcesz się zatrudnić.

Władze nowego kraju nie mogą traktować Twojego doświadczenia zawodowego jako mniej wartościowego tylko dlatego, że zostało zdobyte w innym kraju UE, kiedy podejmują decyzję dotyczącą:

Prawdziwa historia

Twoje doświadczenie w UE ma znaczenie

Elisa pochodzi z Francji. Przez 10 lat pracowała jako nauczycielka we Francji, a następnie przeprowadziła się do Włoch. Uznano tam jej kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela, jednak władze włoskie potraktowały ją jako osobę rozpoczynającą pracę i zaklasyfikowały ją do najniższych grup zaszeregowania i wynagrodzenia.

Jeśli we Włoszech kategorię zaszeregowania i wynagrodzenie nauczycieli ustala się z uwzględnieniem liczby lat doświadczenia zawodowego, tamtejsze władze muszą uznać doświadczenie zawodowe Elisy zdobyte w innym kraju UE.

Zobacz również:

Uznawanie kwalifikacji zawodowych

Europass

Oferty pracy w Europie

Najczęściej zadawane pytania

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Udostępnij tę stronę: