Ostatnio sprawdzono: 16/04/2020

Określenie wymagań dotyczących produktu

Koronawirus, środki medyczne i sprzęt ochronny

W odniesieniu do niektórych kategorii produktów istnieją spójne w całej UE normy i specyfikacje techniczne. Zanim produkt zostanie dopuszczony do swobodnego obrotu na unijnym rynku, musi być zgodny z wszelkimi właściwymi przepisami UE.

Jeśli w odniesieniu do danego produktu nie istnieją ogólnounijne przepisy, w poszczególnych krajach UE mogą obowiązywać różne specyfikacje. W takim przypadku producent musi przestrzegać jedynie przepisów, które mają zastosowanie w jego kraju UE.

Wymagania dotyczące produktów

W przepisach UE określone są zasadnicze wymagania gwarantujące, że produkty dopuszczone do obrotu w UE spełniają surowe normy w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Wymogi te mogą dotyczyć:

W większości przypadków przepisy określają pożądane rezultaty lub niepożądane zagrożenia, ale nie podają rozwiązań technicznych.

Normy zharmonizowane mogą pomóc producentom wykazać zgodność z przepisami.

Gdzie znaleźć unijne wymogi dotyczące produktów?

Obecnie większość przepisów dotyczących produktów w UE jest zharmonizowana. Oznacza to, że te same przepisy obowiązują we wszystkich państwach członkowskich UE. Przepisy odnoszą się do grup produktów, na przykład zabawek, lub do właściwości produktów, na przykład kompatybilności elektromagnetycznej.

Wymogi dotyczące danego produktu można sprawdzić w bazie danych punktu kontaktowego ds. handluen.

Baza danych punktu kontaktowego ds. handlu zawiera informacje na temat:

Baza danych punktu kontaktowego ds. handlu jest usystematyzowana według kodów celnych. Aby zobaczyć wymogi dotyczące danego produktu, trzeba podać jego kod celny. Kod można znaleźć po wprowadzeniu nazwy produktu w wyszukiwarce na stronie bazy danych.

Gdzie znaleźć krajowe wymogi dotyczące produktów?

Nie wszystkie unijne przepisy dotyczące produktów są zharmonizowane, co oznacza, że w poszczególnych krajach UE mogą obowiązywać różne specyfikacje. W takim przypadku producent musi przestrzegać jedynie przepisów obowiązujących w kraju UE, w którym zamierza wprowadzić swój produkt na rynek.

Jeśli dany produkt spełnia takie wymogi w kraju UE producenta, inne kraje UE nie mogą:

chyba że są w stanie udowodnić, że wykazać, że dany produkt nie spełnia wymogów technicznych i jakościowych obowiązujących w kraju producenta i że nie zapewnia porównywalnego poziomu bezpieczeństwa. Na tym polega zasada wzajemnego uznawania.

Jeżeli przepisy innego kraju UE dotyczące produktów są niezgodne z zasadą wzajemnego uznawania, można poprosić o pomoc SOLVIT.

Przepisy krajowe

Rządy państw UE mają obowiązek publikować informacje o swoich przepisach krajowych. Można się z nimi zapoznać w bazie danych TRIS dla produktów niezharmonizowanych. Można tam również znaleźć informacje o zasadzie wzajemnego uznawania.

Wymogi określone w przepisach poszczególnych krajów mogą różnić się w odniesieniu do:

Informacji o przepisach technicznych, które mają zastosowanie do konkretnych produktów w poszczególnych krajach UE, i o danych kontaktowych właściwych organów w tych krajach udzielają punkty kontaktowe ds. produktówen .

Ograniczenia w oparciu o przepisy krajowe

Jeżeli produkty stwarzają ryzyko dla interesu publicznego na podstawie obowiązujących w innych krajach UE przepisów w zakresie

mogą istnieć ograniczenia w swobodzie ich eksportu.

Sprzedaż danego towaru może zostać zabroniona, jeżeli kraj, do którego planowano eksport, wykaże, że spełnienie obowiązujących w nim wymogów technicznych jest niezbędne lub obowiązkowe i że dany towar nie zapewnia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Informacji o przepisach krajowych, które mają zastosowanie do konkretnych produktów w poszczególnych krajach UE, i o danych kontaktowych właściwych organów w tych krajach udzielają punkty kontaktowe ds. produktówen.

Powiązane tematy

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: