Działalność gospodarcza
Ostatnio sprawdzono: 02/05/2019

Osoby poszukujące pracy – przepisy dotyczące prawa pobytu

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Na razie Wielka Brytania pozostaje pełnoprawnym członkiem UE, a wynikające z tego prawa i obowiązki nadal mają w pełni zastosowanie zarówno w tym kraju, jak i do tego kraju.

Jako obywatel UE masz prawo wyjechać do innego kraju UE i szukać tam pracy.

Jeżeli pracowałeś w innym kraju UE i straciłeś pracę lub jeżeli jesteś samozatrudniony i praca się skończyła, na pewnych warunkach możesz utrzymać prawo pobytu w tym kraju.

Przeprowadziłeś się za granicę i szukasz pierwszej pracy

Jako obywatel UE masz prawo wyjechać do innego kraju UE i szukać tam pracy.

Pierwsze sześć miesięcy

Należy mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport

Jeżeli poszukujesz pracy w innym kraju UE i mieszkasz tam krócej niż sześć miesięcy, będziesz potrzebował ważnego dowodu tożsamości lub paszportu.

W wielu krajach UE konieczne jest stałe noszenie przy sobie dowodu tożsamości lub paszportu.

W krajach tych zostawienie dokumentów potwierdzających tożsamość w domu może być karane grzywną lub tymczasowym zatrzymaniem – samo w sobie nie jest jednak powodem do wydalenia.

Sprawdź, czy w kraju, w którym przebywasz, musisz przez cały czas mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport:

Wybierz kraj
 • Portugaliaptenpt
 • Rumuniaroenro
 • Szwecjaseensv
 • Słowacjask
 • Słoweniasi
 • Węgryhuenhu
 • Włochyitenit
 • Zjednoczone Królestwogben
 • Łotwalv

* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

Zgłoszenie pobytu

Jako osoba poszukująca pracy nie musisz się rejestrować jako rezydent przez pierwszych sześć miesięcy.

Niemniej jednak niektóre kraje UE wymagają zgłoszenia pobytu odpowiednim władzom w rozsądnym terminie od chwili przyjazdu. Często jest to urząd miasta lub lokalny posterunek policji.

Więcej informacji o zgłoszeniu pobytu

Rejestracja w urzędzie pracy

Jeżeli otrzymujesz zasiłek dla bezrobotnych od kraju pochodzenia, będziesz musiał zarejestrować się w urzędzie pracy w kraju, w którym przebywasz. Wraz ze swoją rodziną wciąż będziesz objęty systemem zabezpieczenia społecznego w Twoim kraju pochodzenia – np. w zakresie kosztów opieki zdrowotnej.

Nawet jeżeli nie dostajesz zasiłku w kraju pochodzenia, wciąż możesz być objęty jego systemem zabezpieczenia społecznego – dowiedz się w odpowiednim urzędzie krajowym, jak sobie to zapewnić.

Jeśli podczas pobytu za granicą nadal jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym swojego kraju pochodzenia, posiadanie ważnej europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) może znacznie ułatwić formalności administracyjne.

Prawdziwa historia

Marta jest Portugalką i przeprowadziła się do Hiszpanii cztery miesiące temu, aby poszukać tam pracy. Na razie mieszka u znajomej. Hiszpańska policja wezwała ją do zarejestrowania pobytu w urzędzie miasta oraz do udowodnienia, że posiada środki umożliwiające jej utrzymanie się w Hiszpanii.

Jako osoba poszukująca pracy Marta ma prawo do pobytu w Hiszpanii przez co najmniej sześć miesięcy bez obowiązku rejestrowania tego pobytu. Musi tylko być w stanie udowodnić, że aktywnie szuka pracy. Władze Hiszpanii nie mogą wymagać od niej udowodnienia, że posiada wystarczające środki finansowe, aby się utrzymać.

Po pół roku wciąż szukasz pracy

Ocena Twojego prawa pobytu

Jeżeli nie znalazłeś pracy po pierwszych sześciu miesiącach pobytu w danym kraju, władze krajowe mogą dokonać oceny Twojego prawa pobytu i je przedłużyć.

W tym celu będą wymagały, abyś udowodnił, że:

 • aktywnie poszukujesz pracy oraz
 • masz rzeczywiste szanse na jej znalezienie.

Zawsze zachowuj kopie podań o pracę, odpowiedzi od potencjalnych pracodawców, zaproszeń na rozmowy kwalifikacyjne itd.

Nie musisz rejestrować się w urzędzie pracy w nowym kraju, dopóki otrzymujesz zasiłek dla bezrobotnych od kraju pochodzenia. Jednak jeżeli się zarejestrujesz, pomoże Ci to udowodnić, że szukasz pracy.

Wezwanie do opuszczenia kraju, deportacja

Władze kraju, w którym przebywasz, mogą wezwać Cię do opuszczenia kraju, jeżeli nie jesteś w stanie dowieść, że masz realne szanse na znalezienie w nim pracy.

W wyjątkowych sytuacjach władze kraju, w którym przebywasz, mają prawo Cię deportować ze względów polityki publicznej, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego, ale wyłącznie w przypadku, gdy potrafią wykazać, że stanowisz poważne zagrożenie.

Decyzja o deportacji lub wezwanie do opuszczenia kraju muszą zostać Ci przekazane na piśmie. Taki dokument musi określać wszystkie przyczyny wydalenia oraz wskazywać sposób i termin odwołania się.

Równe traktowanie

Jako poszukujący pracy masz prawo być traktowany w taki sam sposób, jak obywatele kraju, w którym przebywasz. Szczególnie jeżeli chodzi o:

 • dostęp do pracy
 • pomoc urzędu pracy w znalezieniu zatrudnienia.

Władze kraju, w którym szukasz pracy, mogą poczekać, aż rzeczywiście zwiążesz się z miejscowym rynkiem pracy, zanim udostępnią Ci niektóre rodzaje wsparcia finansowego ułatwiającego znalezienie pracy, takie jak niskooprocentowane pożyczki dla osób bezrobotnych na odbycie szkoleń. Za rzeczywisty związek z rynkiem pracy w danym kraju może zostać uznany odpowiednio długi czas pobytu i poszukiwania pracy.

Niemniej jednak podczas pobytu w nowym kraju jako osoba szukająca pracy nie masz prawa do nieskładkowych świadczeń socjalnych.

Straciłeś pracę za granicą i chcesz tam pozostać

Jeżeli pracowałeś w innym kraju UE i straciłeś pracę lub jeżeli jesteś samozatrudniony i praca się skończyła, na pewnych warunkach możesz utrzymać prawo pobytu w tym kraju.

To, jak długo będziesz mógł w tym kraju pozostać, będzie zależało od tego, jak długo tam pracowałeś oraz jaką miałeś umowę o pracę, zanim ją straciłeś.

Jeżeli jesteś tymczasowo niezdolny do pracy w wyniku choroby lub wypadku, możesz pozostać w tym kraju tak długo, jak długo Twoja niezdolność do pracy uniemożliwia Ci jej podjęcie.

Jeżeli pracowałeś krócej niż rok

Jeżeli miałeś stałą umowę o pracę lub umowę o pracę na okres poniżej roku i straciłeś pracę przed upływem jednego roku, masz prawo pozostać w kraju przyjmującym Cię przez co najmniej kolejnych sześć miesięcy, pod warunkiem że szukasz pracy.

Sześciomiesięczny okres rozpocznie się w dniu zakończenia Twojej umowy o pracę.

Musisz zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny nie z własnej winy i szukać pracy.

Prawdziwa historia

Sabrina jest Niemką, która przeprowadziła się do Grecji, aby pracować w małym hotelu. Miała umowę na 9 miesięcy, ale jej pracodawca zdecydował się zakończyć ją po pierwszych czterech miesiącach. Zarejestrowawszy się jako bezrobotna nie z własnej winy w greckim urzędzie pracy, Sabrina mogła pozostać w tym kraju przez kolejnych sześć miesięcy, które poświęciła na poszukiwanie nowego zatrudnienia.

Jeżeli pracowałeś dłużej niż rok

Jeżeli w przyjmującym Cię kraju stracisz pracę po przepracowaniu ponad roku, masz prawo dalej w nim mieszkać, pod warunkiem że jesteś zarejestrowany jako osoba szukająca pracy i w dalszym ciągu spełniasz wymagane warunki, na podstawie których można Cię uznać za poszukującego pracy.

Aby utrzymać prawo pobytu w przyjmującym Cię kraju po utracie pracy lub w okresie, gdy nie jesteś aktywny zawodowo (w przypadku osób samozatrudnionych), musisz zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy w urzędzie pracy w tym kraju.

Możesz w nim pozostać tak długo, jak długo będziesz zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i spełniał wymagane warunki, na podstawie których będzie Cię można uznać za poszukującego pracy.

Jeżeli odbywasz szkolenie zawodowe

Jeżeli jesteś bezrobotny nie z własnej winy i rozpoczynasz szkolenie zawodowe, masz prawo do pobytu w nowym kraju przez cały okres szkolenia.

Jeżeli zostaniesz bezrobotnym z własnej woli, masz prawo pozostać w przyjmującym Cię kraju przez cały okres trwania szkolenia, ale tylko jeżeli jest ono związane z Twoją poprzednią pracą.

Jeżeli nie jest, możesz pozostać w nowym kraju na takich samych warunkach jak studenci.

Sprawdź, jakie są prawa i obowiązki związane z pobytem studenckim.

Aby utrzymać prawo pobytu w nowym kraju przez cały okres szkolenia zawodowego, musisz zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy w urzędzie pracy w przyjmującym Cię kraju. Warunek ten obowiązuje również, gdy jesteś bezrobotny z własnej woli.

Równe traktowanie

W czasie, kiedy zachowujesz prawo pobytu w nowym kraju po utracie w nim pracy, powinieneś mieć takie same prawa, jak obywatele tego kraju. Prawa te dotyczą: świadczeń socjalnych, dostępu do rynku pracy, płac, świadczeń ułatwiających dostęp do rynku pracy itp.

Deportacja

W wyjątkowych sytuacjach władze kraju, w którym przebywasz, mają prawo wydalić Cię z kraju ze względów polityki publicznej, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego, ale wyłącznie w przypadku, gdy potrafią wykazać, że stanowisz poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu musi Ci zostać przekazana na piśmie. Taki dokument musi określać wszystkie przyczyny wydalenia oraz wskazywać sposób i termin odwołania się.

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: