Ostatnio sprawdzono: 09/12/2022

Przepisy dotyczące przewożenia środków pieniężnych wewnątrz UE oraz przez jej granice

Przepisy dotyczące przewożenia środków pieniężnych między krajami Unii Europejskiej

Nie istnieją jedne unijne przepisy w zakresie podróżowania z środkami pieniężnymi między krajami Unii. Przed każdą podróżą upewnij się, jakie przepisy obowiązują w krajach, które odwiedzisz lub przez które będziesz przejeżdżać. Informacje te uzyskasz u organów celnych en .

Przepisy dotyczące przewożenia środków pieniężnych podczas wjazdu do UE i wyjazdu z UE

Jeśli planujesz przywieźć do UE lub wywieźć z niej 10 tys. euro w gotówce (lub równowartość tej kwoty w innych walutach) albo co najmniej jeden z wymienionych poniżej środków przechowywania wartości (o wartości 10 tys. euro), należy zgłosić ten fakt organom celnym w kraju UE, do którego wjeżdżasz lub który opuszczasz. Możesz to zrobić dzięki unijnej deklaracji środków pieniężnych en . Przepisy UE definiują środki pieniężne jako:

Obowiązek złożenia deklaracji środków pieniężnych i kary za niedopełnienie tego obowiązku

Jeśli nie złożysz deklaracji środków pieniężnych albo będzie ona błędna lub niekompletna, mogą zostać nałożone na Ciebie kary Pamiętaj, że organy celne mogą przeprowadzać kontrole osobiste, a także kontrole bagażu lub pojazdu. Organy celne podejmą również działania w przypadku kwot poniżej 10 tys. euro, jeśli będą istniały przesłanki wskazujące, że te środki pieniężne są powiązane z działalnością przestępczą.

Uwaga

Organy celne mogą również wymagać złożenia deklaracji ujawnienia środków pieniężnych, jeśli gotówka o wartości co najmniej 10 tys. euro (w tym inne środki przechowywania wartości wymienione powyżej) została wysyłana z lub do Unii w przesyłce pocztowej, towarowej lub kurierskiej. W takich wypadkach nadawca, odbiorca lub ich przedstawiciele muszą złożyć deklarację ujawnienia środków pieniężnych w ciągu 30 dni od momentu otrzymania wezwania przez organy celne.

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: