Ostatnio sprawdzono: 24/01/2019

Pobyt stały (powyżej pięciu lat) obywateli UE

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Nabycie prawa stałego pobytu

Jako obywatel UE automatycznie nabywasz prawo stałego pobytu w innym kraju UE, jeżeli mieszkałeś w nim legalnie i nieprzerwanie przez okres pięciu lat. Po spełnieniu tego warunku możesz ubiegać się o dokument pobytu stałego, potwierdzający Twoje prawo do zamieszkania w kraju, w którym obecnie przebywasz na stałe. Prawo to nabywasz bezwarunkowo.

Ten dokument różni się od zaświadczenia o rejestracji, które jest obowiązkowe w wielu krajach. Dokument pobytu stałego nie jest obowiązkowy.

Jednakże taki dokument może być przydatny w kontaktach z władzami lub przy załatwianiu formalności administracyjnych. Władze nie będą mogły już wymagać od Ciebie udowodnienia, że masz pracę, wystarczające środki na utrzymanie, ubezpieczenie zdrowotne itd.

Jak ubiegać się o dokument pobytu stałego

Aby uzyskać dokument poświadczający Twoje prawo do stałego pobytu, musisz przedstawić dowód, że mieszkasz w danym kraju od pięciu lat.

Do wniosku powinieneś załączyć różne dokumenty uzupełniające, w zależności od tego, jaka jest Twoja sytuacja (osoba zatrudniona, osoba samozatrudniona, osoba poszukująca pracy, emeryt, student). Mogą być one następujące:

Władze mają obowiązek wydania w najwcześniejszym możliwym terminie dokumentu pobytu stałego i nie mogą naliczyć Ci opłaty administracyjnej wyższej od ponoszonej przez obywateli danego kraju za wydanie dowodu tożsamości. Jeśli tak się nie stanie, możesz skorzystać z naszej pomocy.

Dokument podlega automatycznemu odnowieniu bez konieczności spełnienia jakichkolwiek warunków lub wymogów. Jednak jego okres ważności może być różny w zależności od kraju, który go wydał.

Kryteria kwalifikujące do ubiegania się o pobyt stały przed upływem pięciu lat

W niektórych szczególnych przypadkach możesz ubiegać się o pobyt stały przed upływem pięciu lat. Sprawdź, czy kwalifikujesz się do tego.

Utrata prawa stałego pobytu

Możesz utracić prawo stałego pobytu, jeśli spędzisz poza krajem ponad dwa kolejne lata.

Pobyt stały członków rodziny będących obywatelami UE

Takie same prawa przysługują członkom Twojej rodziny, którzy są obywatelami UE. Przysługuje im też prawo do uzyskania dokumentu pobytu stałego w kraju, w którym zamieszkiwali oni legalnie razem z Tobą nieprzerwanie przez pięć lat. 

Więcej o prawie stałego pobytu w UE dla członków Twojej rodziny

Dowiedz się także, jak ubiegać się o pobyt stały dla członków rodziny pochodzących spoza UE.

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: