Ostatnio sprawdzono: 09/03/2020

Pobyt stały (powyżej pięciu lat) obywateli UE

Nabycie prawa stałego pobytu

Jako obywatel UE automatycznie nabywasz prawo stałego pobytu w innym kraju UE, jeżeli mieszkałeś w nim legalnie i nieprzerwanie przez okres pięciu lat. Po spełnieniu tego warunku możesz ubiegać się o dokument pobytu stałego, potwierdzający Twoje prawo do zamieszkania w kraju, w którym obecnie przebywasz na stałe. Prawo to nabywasz bezwarunkowo.

Ten dokument różni się od zaświadczenia o rejestracji, które jest obowiązkowe w wielu krajach. Dokument pobytu stałego nie jest obowiązkowy.

Jednakże taki dokument może być przydatny w kontaktach z władzami lub przy załatwianiu formalności administracyjnych. Władze nie będą mogły już wymagać od Ciebie udowodnienia, że masz pracę, wystarczające środki na utrzymanie, ubezpieczenie zdrowotne itd.

Jak ubiegać się o dokument pobytu stałego

Aby uzyskać dokument poświadczający Twoje prawo do stałego pobytu, musisz przedstawić dowód, że mieszkasz w danym kraju od pięciu lat.

Do wniosku powinieneś załączyć różne dokumenty uzupełniające, w zależności od tego, jaka jest Twoja sytuacja (osoba zatrudniona, osoba samozatrudniona, osoba poszukująca pracy, emeryt, student). Mogą być one następujące:

Władze mają obowiązek wydania w najwcześniejszym możliwym terminie dokumentu pobytu stałego i nie mogą naliczyć Ci opłaty administracyjnej wyższej od ponoszonej przez obywateli danego kraju za wydanie dowodu tożsamości. Jeśli tak się nie stanie, możesz skorzystać z naszej pomocy.

Dokument podlega automatycznemu odnowieniu bez konieczności spełnienia jakichkolwiek warunków lub wymogów. Jednak jego okres ważności może być różny w zależności od kraju, który go wydał.

Kryteria kwalifikujące do ubiegania się o pobyt stały przed upływem pięciu lat

W niektórych szczególnych przypadkach możesz ubiegać się o pobyt stały przed upływem pięciu lat. Sprawdź, czy kwalifikujesz się do tego.

Utrata prawa stałego pobytu

Możesz utracić prawo stałego pobytu, jeśli spędzisz poza krajem ponad dwa kolejne lata.

Pobyt stały członków rodziny będących obywatelami UE

Takie same prawa przysługują członkom Twojej rodziny, którzy są obywatelami UE. Przysługuje im też prawo do uzyskania dokumentu pobytu stałego w kraju, w którym zamieszkiwali oni legalnie razem z Tobą nieprzerwanie przez pięć lat. 

Więcej o prawie stałego pobytu w UE dla członków Twojej rodziny

Dowiedz się także, jak ubiegać się o pobyt stały dla członków rodziny pochodzących spoza UE.

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Skutki brexitu

Pytania i odp owiedzi – Prawa obywateli UE i obywateli Zjednoczonego Królestwa określone w umowie o wystąpieniu

1 stycznia 2021 r. zmienią się przepisy obowiązujące obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii i przeprowadzających się do tego kraju. To samo dotyczy obywateli Wielkiej Brytanii mieszkających w jednym z krajów UE lub przeprowadzających się do UE.

Mam miejsce stałego pobytu w Wielkiej Brytanii/UE lub nabędę je w okresie przejściowym.

Co do zasady nadal będziesz mieć prawo wraz z rodziną do stałego pobytu w kraju przyjmującym. Dotyczy to również członków rodziny, którzy nie mają obywatelstwa kraju UE. W Wielkiej Brytanii musisz jednak zgłosić się w systemie przyznawania statusu osoby osiedlonej (settlement scheme), aby uzyskać nowy status pobytu. W UE należy jak najszybciej sprawdzić, czy władze kraju przyjmującego wymagają złożenia wniosku o nowy status pobytu.

Mieszkam w Wielkiej Brytanii/UE, ale nie mam jeszcze prawa stałego pobytu.

Co do zasady nadal będziesz mieć prawo wraz z rodziną do utrzymania miejsca zamieszkania w kraju przyjmującym. Dotyczy to również członków rodziny, którzy nie mają obywatelstwa kraju UE. W Wielkiej Brytanii musisz jednak zgłosić się w systemie przyznawania statusu osoby osiedlonej (settlement scheme), aby uzyskać nowy status pobytu. W UE należy jak najszybciej sprawdzić, czy władze kraju przyjmującego wymagają złożenia wniosku o nowy status pobytu.

Chcę się przeprowadzić do Wielkiej Brytanii/UE.

Do 31 grudnia 2020 r. możesz przeprowadzić się wraz z rodziną do Wielkiej Brytanii lub do kraju UE zgodnie z obowiązującymi teraz przepisami UE. Dotyczy to również członków rodziny, którzy nie mają obywatelstwa kraju UE. W Wielkiej Brytanii musisz wówczas zgłosić się w systemie przyznawania statusu osoby osiedlonej (settlement scheme). W UE należy sprawdzić, czy władze kraju przyjmującego wymagają rejestracji i czy istnieje obowiązek wystąpienia z wnioskiem o nowy status pobytu.

Chcę się udać do Wielkiej Brytanii/UE na krótki pobyt.

Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące zgłaszania pobytu, rejestracji pobytu za granicą, rejestracji członków rodziny będących obywatelami UE, rejestracji członków rodziny pochodzących spoza UE będą nadal obowiązywać co najmniej do 31 grudnia 2020 r.

Potrzebuję pomocy.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa wynikające z przepisów UE nie są przestrzegane, skorzystaj z naszej pomocy.

Szczegółowe informacje o wdrożeniu umowy o wystąpieniu i o prawach obywateli

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: