Poslovanje
Posljednji put provjereno: 09/03/2020

Stalni boravak (> pet godina) za državljane države članice

Utječe li Brexit na vas?

Pitanja i odgovori – prava građana EU-a i Ujedinjene Kraljevine u skladu sa porazumom o povlačenju

Od 1. siječnja 2021. mijenjaju se pravila za građane EU-a koji žive u Ujedinjenoj Kraljevini ili se tamo sele. Isto vrijedi i za državljane Ujedinjene Kraljevine koji žive u zemlji EU-a ili se sele u jednu od zemalja EU-a.

Imam stalni boravak u Ujedinjenoj Kraljevini / EU-u ili ću ga steći tijekom prijelaznog razdoblja

U načelu, vi i članovi vaše obitelji i dalje ćete imati stalni boravak u zemlji domaćinu. To uključuje članove obitelji koji su državljani trećih zemalja. Međutim, kako biste dobili novi boravišni status u Ujedinjenoj Kraljevini, morate se prijaviti u sustav za prijavu nastanjenja građana EU-a. Ako živite u EU-u, što prije provjerite s tijelima zemlje domaćina jeste li dužni podnijeti zahtjev za novi boravišni status.

Imam boravište u Ujedinjenoj Kraljevini / EU-u, ali još nemam pravo na stalni boravak

U načelu, vi i članovi vaše obitelji zadržat ćete postojeća prava boravka u zemlji domaćinu. To uključuje članove obitelji koji su državljani trećih zemalja. Međutim, kako biste dobili novi boravišni status u Ujedinjenoj Kraljevini, morate se prijaviti u sustav za prijavu nastanjenja građana EU-a. Ako živite u EU-u, što prije provjerite s tijelima zemlje domaćina jeste li dužni podnijeti zahtjev za novi boravišni status.

Želim se preseliti u Ujedinjenu Kraljevinu / EU

Vi i članovi vaše obitelji možete se do 31. prosinca 2020. preseliti u Ujedinjenu Kraljevinu ili u zemlju EU-a u skladu s postojećim pravilima EU-a. To uključuje članove obitelji koji su državljani trećih zemalja. U Ujedinjenoj Kraljevini dužni ste se potom prijaviti u sustav za prijavu nastanjenja građana EU-a. Ako se selite u EU, provjerite s tijelima zemlje domaćina jeste li se dužni prijaviti i podnijeti zahtjev za novi boravišni status.

Želim otići u Ujedinjenu Kraljevinu / EU radi kratkotrajnog boravka

Postojeća pravila o prijavi kratkotrajnog boravka, prijavi boravišta u inozemstvu, prijavi članova obitelji koji su državljani država članica i prijavi članova obitelji koji su državljani trećih zemalja nastavljaju se primjenjivati barem do 31. prosinca 2020.

Potrebna mi je pomoć

Ako smatrate da se ne poštuju vaša prava na temelju zakonodavstva EU-a, obratite se našoj službi za pomoć.

Detaljne informacije o provedbi Sporazuma o povlačenju i pravima građana

Stjecanje prava stalnog boravka

Kao državljanin EU-a, automatski stječete pravo stalnog boravka u drugoj državi članici EU-a ako ste u njoj zakonito živjeli u neprekinutom razdoblju od pet godina. Ako ispunjavate taj uvjet možete podnijeti zahtjev za iskaznicu stalnog boravka, kojom se potvrđuje vaše pravo na stalni boravaku državi u kojoj trenutačno živite bez ikakvih uvjeta.

Taj se dokument razlikuje od potvrde o prijavi boravka koja je obvezna u brojnim državama. Iskaznica stalnog boravka nije obvezna.

No ta vam iskaznica može biti od koristi u kontaktu sa službenim tijelima ili za administrativne formalnosti. Nadležna tijela od vas tada više ne smiju tražiti potvrdu da imate posao, dovoljno sredstava, zdravstveno osiguranje i slično.

Podnošenje zahtjeva za iskaznicu stalnog boravka

Kako biste pribavili dokument kojim se potvrđuje vaše pravo stalnog boravka, morate predočiti dokaz da ste pet godina zakonito živjeli u toj državi.

Zajedno sa zahtjevom morate uputiti različite popratne dokumente, ovisno o vašem statusu (zaposlen, nezaposlen, samozaposlen, tražitelj posla, umirovljenik, student). To može uključivati sljedeće:

Nadležna tijela vam moraju izdati iskaznicu stalnog boravka što je prije moguće i ne smiju vam to naplatiti više nego što plaćaju državljani te države za izdavanje osobnih iskaznica. Ako to ne učine, možete se javiti našim službama za pomoć.

Valjanost iskaznice se automatski produljuje bez ikakvih uvjeta ili zahtjeva. No trajanje njezine valjanosti može se razlikovati ovisno o državi izdavanja.

Podnošenje zahtjeva za stalni boravak prije isteka pet godina

U nekim posebnim slučajevima možete zatražiti stalni boravak iako je vaš boravak kraći od pet godina. Provjerite ispunjavate li uvjete.

Gubitak prava stalnog boravka

Možete izgubiti pravo na stalni boravak ako živite izvan predmetne države dulje od dvije godine zaredom.

Stalni boravak za članove vaše obitelji iz država članica EU-a

Ista prava vrijede i za članove vaše obitelji iz država članica EU-a. Oni također imaju pravo na iskaznicu stalnog boravka u državi u kojoj su s vama zakonito živjeli u neprekinutom razdoblju od pet godina. 

Saznajte više o pravu boravka u EU-u za članove vaše obitelji.

Saznajte više o stjecanju stalnog boravka za članove vaše obitelji koji nisu iz država članica EU-a.

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: