Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 01/08/2017

Studenti – prava boravka

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Ujedinjena Kraljevina trenutačno je punopravna država članica EU-a te se prava i obveze i dalje u potpunosti primjenjuju u Ujedinjenoj Kraljevini i na nju:

 • Pitanja i odgovori na temelju Zajedničkog izvješća pregovaračâ Europske unije i Ujedinjene Kraljevine od 8. prosinca 2017English
 • Publikacije EU-a o BrexituEnglish
 • Informacije i smjernice Vlade UK-a o BrexituEnglish

Imate pravo živjeti u bilo kojoj državi članici EU-a za vrijeme studija u sljedećim slučajevima:

 • upisani ste u odobrenu obrazovnu ustanovu
 • imate dovoljan prihod (iz bilo kojeg izvora) da živite bez potpore dohotku
 • ondje imate sveobuhvatno zdravstveno osiguranje.

Boravak u inozemstvu do tri mjeseca

Pripremite nacionalnu osobnu iskaznicu ili putovnicu

Kao državljanin države članice EU-a za boravak u drugoj državi članici EU-a do tri mjeseca morate imati samo valjanu nacionalnu osobnu iskaznicu ili putovnicu.

U mnogim ćete državama članicama sa sobom uvijek morati imati osobnu iskaznicu ili putovnicu.

U tim državama možete dobiti novčanu kaznu ili privremeni pritvor ako ostavite identifikacijske dokumente kod kuće, ali ne možete biti prisilno vraćeni u svoju domovinu samo zbog toga.

Provjerite morate li u zemlji domaćinu uvijek nositi osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Prijava prisutnosti

U nekim državama članicama EU-a morate prijaviti svoju prisutnost nadležnim tijelima u razumnom roku nakon dolaska. Ako to ne učinite, možete dobiti, na primjer, novčanu kaznu.

Saznajte više o prijavljivanju prisutnosti.

Deportacija

U iznimnim slučajevima zemlja domaćin može vas deportirati zbog ugrožavanja javnog poretka, javne sigurnosti ili javnog zdravlja, ali samo ako može dokazati da predstavljate ozbiljnu prijetnju.

Odluka o deportaciji mora vam se dostaviti u pisanom obliku. U njoj moraju biti navedeni svi razlozi za deportaciju te način na koji se možete žaliti i rok do kojega to možete učiniti.

Boravak u inozemstvu dulje od tri mjeseca

Imate pravo živjeti u bilo kojoj državi članici EU-a za vrijeme studija u sljedećim slučajevima:

 • upisani ste u odobrenu obrazovnu ustanovu
 • imate dovoljan prihod (iz bilo kojeg izvora) da živite bez potpore dohotku
 • ondje imate sveobuhvatno zdravstveno osiguranje.

Nacionalna nadležna tijela ne smiju zahtijevati da vaši prihodi budu iznad razine koja bi bila dovoljna da vam se odobri osnovna potpora dohotku.

Možete izgubiti pravo na boravak u državi ako završite studij i ne možete dokazati da ste zaposleni ili da i dalje imate dovoljno sredstava da se uzdržavate.

Prijava boravka

Tijekom prva tri mjeseca boravka zemlja domaćin ne može od vas zahtijevati da prijavite boravak. Možete to učiniti ako želite.

Nakon tri mjeseca zemlja domaćin može od vas zahtijevati da prijavite boravak lokalnim nadležnim tijelima, dokažete da ispunjavate uvjete za boravak kao student i dobijete dokument kojim se potvrđuje vaše pravo boravka.

Saznajte više o prijavi boravka u inozemstvu.

Zahtjev za napuštanje zemlje i deportacija

Možete živjeti u drugoj državi članici EU-a sve dok ispunjavate uvjete za boravak ondje. Ako više ne ispunjavate te uvjete, nacionalna nadležna tijela mogu zatražiti da napustite zemlju.

U iznimnim slučajevima zemlja domaćin može vas deportirati zbog ugrožavanja javnog poretka ili javne sigurnosti, ali samo ako može dokazati da predstavljate ozbiljnu prijetnju.

Odluka o deportaciji ili zahtjev za napuštanje zemlje mora vam se dostaviti u pisanom obliku. U njima moraju biti navedeni svi razlozi za deportaciju te način na koji se možete žaliti i rok do kojega to možete učiniti.

Stalni boravak

Ako ste živjeli zakonito, ispunjujući uvjete za boravak kao student u drugoj državi članici EU-a pet godina bez prekida, automatski stječete pravo na stalni boravak ondje. To znači da u toj državi možete boraviti koliko želite.

Smatra se da ste u državi boravili bez prekida bez obzira na sljedeće:

 • privremene odsutnosti (kraće od šest mjeseci godišnje)
 • dulje odsutnosti zbog obvezne vojne službe
 • jedno razdoblje odsutnosti od 12 uzastopnih mjeseci zbog važnih razloga kao što su trudnoća i porod, teška bolest, rad, strukovno obrazovanje ili upućivanje na rad u drugu državu.

Možete izgubiti pravo na stalni boravak ako živite izvan države dulje od dvije godine zaredom.

Dozvola za stalni boravak

Saznajte kako dobiti dozvolu za stalni boravak: njome se potvrđuje vaše pravo na bezuvjetan boravak u zemlji domaćinu.

Deportacija

U iznimnim slučajevima država u kojoj živite može donijeti odluku o vašoj deportaciji zbog ugrožavanja javnog poretka ili javne sigurnosti, ali samo ako može dokazati da ste vrlo ozbiljna prijetnja.

Odluka o deportaciji mora vam se dostaviti u pisanom obliku. U njoj moraju biti navedeni svi razlozi za deportaciju te način na koji se možete žaliti i rok do kojega to možete učiniti.

Public consultations
  Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
  Pomoć i savjetovanje