Poslovanje
Posljednji put provjereno: 09/03/2020

Nepošteno određivanje cijena

Utječe li Brexit na vas?

Trgovci diljem EU-a moraju istaknuti cijene proizvoda dovoljno jasno kako biste lako mogli usporediti slične proizvode i donijeti informiranu odluku, bez obzira na to kako su zapakirani ili koliko se jedinica prodaje zajedno.

Poduzeća imaju zakonsku obvezu da, kad nešto oglašavaju ili prodaju, potpuno jasno prikažu cijenu koju ćete morati platiti.

Potpune informacije o cijenama

Cijena navedena u određenoj ponudi mora uključivati sve poreze i troškove dostave. Ako postoji mogućnost dodatnih troškova koji se ne mogu unaprijed izračunati, o tome morate biti unaprijed obaviješteni.

Primjer

Porezi i pristojbe moraju biti uključeni u ukupnu cijenu.

Stefaan iz Belgije pronašao je vrlo jeftine letove za Španjolsku na internetskim stranicama jednog zračnog prijevoznika. Međutim, nakon što je dovršio postupak rezervacije na internetu, konačna se cijena udvostručila jer je sada uključivala razne dodatne pristojbe koje nisu bile spomenute ni u jednoj fazi postupka rezervacije.

Stefaan se obratio službi za korisnike, gdje mu je rečeno da je početna cijena bila samo okvirna. No pozivom na broj belgijskog centra za zaštitu potrošača potvrđeno mu je da, iako zračni prijevoznici imaju pravo dodatno naplatiti usluge poput prijave prtljage ili obroka tijekom leta, to trebaju istaknuti na samom početku (kao i sve ostale pristojbe, poreze itd.) Dodatni troškovi koji su obvezni, poput upravnih pristojbi ili naknada za plaćanje, uvijek trebaju biti uključeni u početnu cijenu.

Predmetni zračni prijevoznik sada jasno ističe sve dodatke na cijenu na početku postupka rezervacije.

Kad se nešto oglašava kao „besplatno", ne smijete biti primorani platiti ništa osim sljedećeg:

Cijene po jedinici – jednostavno uspoređivanje

Trebate moći usporediti i cijene proizvoda različitih trgovačkih marki i različitih veličina pakiranja kako biste, na primjer, saznali koliko ćete uštedjeti ako kupite veliku kutiju žitarica umjesto male kutije.

Radi olakšavanja tog postupka, na svakom proizvodu mora biti istaknuta ne samo prodajna cijena, već i cijena po jedinici, na primjer cijena po kilogramu ili litri. Te informacije moraju biti razumljive, lako čitljive i prepoznatljive.

To pravilo odnosi se i na oglase u kojima se spominju prodajne cijene.

Primjer

Provjerite jediničnu cijenu proizvoda koji kupujete

Nadine sa svojom petomjesečnom kćeri živi u Luksemburgu blizu granice s Njemačkom. Da bi uštedjela novac, počela je uspoređivati cijene pelena u različitim trgovinama u Luksemburgu i s druge strane granice, u Njemačkoj.

Pronašla je njemačkog trgovca koji je nudio iste pelene koje kupuje u Luksemburgu po istoj cijeni koju obično plaća. Ali kada je bolje pogledala jediničnu cijenu, primijetila je da njemačka pakiranja sadržavaju 140 pelena, dok ona koja se prodaju u Luksemburgu sadržavaju samo 90 te da su stoga luksemburška pakiranja znatno skuplja. Odmah je počela sve pelene kupovati u njemačkoj trgovini.

Iznimke

Sljedeći primjeri odnose se na robu za koju postoji mogućnost da se pravila o određivanju jedinične cijene ne primjenjuju jer bi isticanje jedinične cijene moglo dovesti do nejasnoća ili zbog posebne prirode ili namjene robe:

Cjenovna diskriminacija nije dopuštena.

Trgovac vam kao građaninu EU-a prilikom kupnje proizvoda ili usluge ne može zaračunati više samo zbog vašeg državljanstva ili zemlje boravišta. Neke razlike u cijeni mogu biti opravdane ako se temelje na objektivnim kriterijima, a ne samo na državljanstvu. Na primjer, zbog razlika u troškovima dostave možete za isporuku u jednoj državi platite više nego u drugoj. Međutim, trgovci mogu utvrditi različite neto prodajne cijene na različitim prodajnim mjestima, kao što su trgovine i internetske stranice, ili mogu posebne ponude usmjeriti samo na određeno područje države članice. U skladu s propisima EU-a sve ponude moraju biti dostupne potrošačima iz drugih zemalja EU-a.

Međutim, u sljedeće tri situacije ne mogu se opravdati razlike pristupu robi ili uslugama za korisnike iz različitih zemalja EU-a:

Ako trgovac ima više verzija istih internetskih stranica prilagođenih po zemljama, npr. za internetsku trgovinu proizvoda u zemljama diljem EU-a, trebali biste imati mogućnost odabira verzije koju posjećujete. Morate dati svoj pristanak za preusmjeravanjena verziju internetskih stranica za pojedinu zemlju. Također biste u svakom trenutku trebali moći promijeniti svoj izbor.

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Podijeli: