Posljednji put provjereno : 26/09/2018

Nepošteno određivanje cijena

Trgovci diljem EU-a moraju istaknuti cijene proizvoda dovoljno jasno kako biste lako mogli usporediti slične proizvode i donijeti informiranu odluku, bez obzira na to kako su zapakirani ili koliko se jedinica prodaje zajedno.

Poduzeća imaju zakonsku obvezu da, kad nešto oglašavaju ili prodaju, potpuno jasno prikažu cijenu koju ćete morati platiti.

Potpune informacije o cijenama

Cijena navedena u određenoj ponudi mora uključivati sve poreze i troškove dostave. Ako postoji mogućnost dodatnih troškova koji se ne mogu unaprijed izračunati, o tome morate biti unaprijed obaviješteni.

Primjer

Steven iz Škotske pronašao je vrlo jeftine letove za Španjolsku na internetskim stranicama zračnog prijevoznika. Međutim, nakon što je dovršio postupak rezervacije na internetu, konačna se cijena udvostručila jer je sada uključivala razne dodatne pristojbe koje nisu bile spomenute ni u jednoj fazi postupka rezervacije.

Steven se obratio službi za korisnike, gdje mu je rečeno da je početna cijena bila samo okvirna. No pozivom na broj škotskog centra za zaštitu potrošača potvrđeno mu je da, iako zračni prijevoznici imaju pravo dodatno naplatiti usluge poput prijave prtljage ili obroka tijekom leta, to trebaju istaknuti na samom početku (baš kao i sve ostale pristojbe, poreze itd.) Dodatni troškovi koji su obvezni, poput upravnih pristojbi ili naknada za plaćanje, uvijek trebaju biti uključeni u početnu cijenu.

Nakon intervencije centra za zaštitu potrošača zračni prijevoznik počeo je isticati dodatke na cijenu na jasan, nedvosmislen način na početku postupka rezervacije.

Kad se nešto oglašava kao „besplatno", ne smijete biti primorani platiti ništa osim sljedećeg:

Cijene po jedinici – jednostavno uspoređivanje

Trebate moći usporediti i cijene proizvoda različitih trgovačkih marki i različitih veličina pakiranja kako biste, na primjer, saznali koliko ćete uštedjeti ako kupite veliku kutiju žitarica umjesto male kutije.

Radi olakšavanja tog postupka, na svakom proizvodu mora biti istaknuta ne samo prodajna cijena, već i cijena po jedinici, na primjer cijena po kilogramu ili litri. Te informacije moraju biti nedvosmislene, lako čitljive i prepoznatljive.

To pravilo odnosi se i na oglase u kojima se spominju prodajne cijene.

Primjer

Nadine sa svojom petomjesečnom kćeri živi u Belgiji blizu granice s Njemačkom. Da bi uštedjela novac, počela je uspoređivati cijene pelena u različitim trgovinama u Belgiji i s druge strane granice, u Njemačkoj.

Pronašla je njemačkog trgovca koji je nudio iste pelene koje kupuje u Belgiji po istoj cijeni koju obično plaća. Ali kada je bolje pogledala jediničnu cijenu, primijetila je da njemačka pakiranja sadržavaju 140 pelena, dok ona koja se prodaju u Belgiji sadržavaju samo 90 te da su stoga belgijska pakiranja znatno skuplja. Odmah je počela sve pelene kupovati u njemačkoj trgovini.

Ne zaboravite provjeriti jediničnu cijenu prije obavljanja kupnje.

Iznimke

Sljedeći primjeri odnose se na robu za koju postoji mogućnost da se pravila o određivanju jedinične cijene ne primjenjuju jer bi isticanje jedinične cijene moglo dovesti do nejasnoća ili zbog posebne prirode ili namjene robe:

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Zatražite pomoć ili savjet Europskog potrošačkog centra u svojoj zemljien

Zatražite pomoć ili savjet svoje nacionalne udruge za zaštitu potrošačaen

Podijeli: