Nazadnje pregledano: 02/04/2022

Nepošteno označevanje cen

Trgovci po vsej EU morajo cene jasno označiti in tako potrošnikom omogočiti, da zlahka primerjajo podobne izdelke in se odločijo za najbolj ustreznega – in sicer ne glede na način pakiranja izdelka ali število enot.

Zakon podjetja obvezuje, da morajo pri oglaševanju ali pri prodaji izdelka popolnoma jasno navesti ceno, ki jo bo moral plačati kupec.

Popolna informacija o ceni

Cena, navedena v ponudbi, mora vključevati vse davke in stroške dostave. Kupca je treba takoj seznaniti tudi z vsemi morebitnimi dodatnimi stroški, ki jih ni mogoče izračunati vnaprej.

Praktični primer

Skupna cena mora vključevati vse davke in stroške

Stefaan iz Belgije je na spletišču letalskega prevoznika odkril cenovno izjemno ugoden let v Španijo. Toda ob koncu spletnega nakupa letalske vozovnice je bila cena nenadoma dvakrat višja zaradi raznih doplačil, ki pred tem niso bila nikjer omenjena.

Stefaan se je obrnil na klicni center za stranke, kjer so mu razložili, da je bila prvotna cena okvirna. Toda na belgijskem uradu za varstvo potrošnikov so mu potrdili, da ima letalski prevoznik sicer res pravico zaračunati dodatne stroške za prtljago ali obrok na letu, vendar mora te stroške navesti že na začetku (skupaj z vsemi drugimi dodatnimi plačili, davki itd.). V začetno ceno morajo biti vključeni vsi dodatni stroški, ki niso na izbiro, denimo takse in pristojbine.

Na spletni strani prevoznika so zdaj vsa doplačila k ceni jasno navedena že takoj na začetku nakupa vozovnice.

Kadar podjetje oglašuje kaj za „brezplačno", je kupec dolžan plačati samo stroške:

Cena na enoto omogoča lažjo primerjavo

Potrošniku mora biti omogočena primerjava cen tako med posameznimi proizvajalci kot med različnimi velikostmi embalaže: vedeti moramo na primer, koliko bomo prihranili, če bomo kosmiče kupili v velikem, namesto manjšem pakiranju.

Na vseh izdelkih mora zato biti označena ne le prodajna cena, temveč tudi cena na enoto, na primer cena na kilogram ali liter posameznega izdelka. Informacija o ceni mora biti razumljiva, čitljiva in zlahka prepoznavna.

Enako pravilo velja tudi za oglase, kadar je v njih navedena cena.

Praktični primer

Pred nakupom vedno preverite ceno na enoto

Nadine živi v Luksemburgu blizu nemške meje. Ima petmesečno hči. Ker je pri nakupih varčna, je začela primerjati cene plenic v raznih trgovinah tako v Luksemburgu kot v Nemčiji.

V Nemčiji je našla trgovino, v kateri so ponujali zavitke plenic istega proizvajalca za enako ceno kot v Luksemburgu. Toda ko si je natančneje ogledala ceno na enoto, je ugotovila, da zavitek v Nemčiji vsebuje 140 plenic, medtem ko so v Luksemburgu ponujali zavitek s samo 90 plenicami. V Luksemburgu so bile torej plenice občutne dražje. Poslej jih kupuje samo v nemški trgovini.

Izjeme

Za nekatero blago pravila glede označevanja cen na enoto ne veljajo, bodisi ker bi navedba cene na enoto povzročila zmedo bodisi zaradi narave oziroma namena blaga, denimo za:

Cenovna diskriminacija ni dovoljena

Državljanom EU samo na podlagi državljanstva ali države prebivališča pri nakupu izdelkov in storitev ne smejo zaračunati višje cene. Nekatere razlike v cenah so upravičene, če temeljijo na objektivnih merilih in ne na državljanstvu. Zaradi različnih poštnih stroškov so lahko cene dostave po državah različne. Vendar lahko trgovec na različnih prodajnih mestih, denimo v trgovinah ali na spletnih straneh, še vedno določi različne prodajne cene, ali objavi posamezne ponudbe le v določenem delu ozemlja države članice V skladu s predpisi EU morajo biti ponudbe dostopne tudi potrošnikom iz drugih držav EU.

V naslednjih treh posebnih okoliščinah pa ni upravičenih razlogov za različno obravnavo strank iz različnih držav članic EU glede dostopnosti blaga in storitev:

Kadar ima trgovec v različnih državah več različic istega spletišča, denimo spletna trgovina, namenjena prodaji v različnih državah v EU, mora imeti kupec možnost izbire različice spletišča. Kadar obstaja več različic spletišča, vas lahko preusmerijo na različico določene države, samo če to dovolite. Prav tako morate imeti možnost, da svojo izbiro kadar koli spremenite.

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: