Nazadnje pregledano: 16/11/2022

Kaj je reguliran poklic

Na splošno o reguliranem poklicu govorimo, kadar ga lahko opravljate samo z določeno izobrazbo, potrebno za ta poklic, opravite posebne izpite, denimo državne izpite, in/ali ste registrirani pri poklicnem združenju.

Če je vaš poklic reguliran v državi EU, v kateri ga želite opravljati, boste morda morali v tej državi pridobiti priznanje svojih poklicnih kvalifikacij.

Opozorilo

V posameznih državah EU so regulirani različni poklici. V zbirki reguliranih poklicev en preverite, ali je vaš poklic reguliran v državi EU, v katero se boste preselili.

Navodila za uporabo zbirke reguliranih poklicev

Če ni rezultata za iskani poklic, to pomeni, da poklic ni reguliran v državi, v katero se boste preselili.

Če za določen poklic v zbirki ne najdete nobenih informacij, se lahko obrnete na nacionalne kontaktne točke za priznavanje poklicnih kvalifikacij v državi, v kateri nameravate poiskati zaposlitev. Pojasnili vam bodo, katera pravila veljajo za vaš primer.

Posebna pravila EU se uporabljajo za priznavanje poklicnih kvalifikacij v določenih sektorjih, denimo za odvetnike, kontrolorje zračnega prometa, pilote itd. en

Preverite, ali morate zaprositi za priznavanje poklicnih kvalifikacij in kakšna prijava je potrebna.

Ali ste poklicne kvalifikacije pridobili v drugi državi EU?

Vaš primer

Če ste kvalifikacije pridobili v državi zunaj EU in želite delati v državi EU, morate pridobiti priznanje kvalifikacij v državi, v kateri želite delati. V tem primeru vašo prijavo poklicnih kvalifikacij obravnavajo v skladu z nacionalnimi pravili.

Če se želite preseliti v drugo državo EU in ste najmanj 3 leta že delali v državi EU, ki je prva priznala vaše kvalifikacije, lahko zaprosite za priznanje poklicnih kvalifikacij v drugi državi EU v skladu s pravili, ki se uporabljajo za delavce, ki so kvalifikacije pridobili v državi EU.

Za dokazilo, da imate potrebne izkušnje za opravljanje poklica, boste morda potrebovali potrdilo, izdano v državi EU, ki je prva priznala vaše kvalifikacije. To se uporablja za državljane EU in državljane držav zunaj EU.

Za zdravnike, medicinske sestre za splošno zdravstveno nego, babice, zobozdravnike, farmacevte, arhitekte ali veterinarje velja načelo avtomatičnega priznavanja poklicnih kvalifikacij. Predložiti boste morali dokazilo o kvalifikaciji in počakati na dovoljenje organov, preden lahko začnete delati.

Opozorilo

Če vaše usposabljanje ne izpolnjuje minimalnih zahtev za pridobitev diplome v državi gostiteljici, morda ne boste deležni avtomatičnega priznavanja in boste morali zaprositi za priznavanje poklicnih kvalifikacij po postopku, ki se uporablja za druge regulirane poklice.

Poleg potrdil o strokovni usposobljenosti boste morda pristojnim organom morali predložiti druga dokazila, odvisno od vašega poklica in države, v katero se boste preselili.

Po prejemu dokazil morajo pristojni nacionalni organi:

Medicinske sestre za splošno zdravstveno nego in farmacevti lahko uporabijo postopek evropske poklicne izkaznice (EPC) – hitrejši in enostavnejši elektronski postopek, ki omogoča predložitev dokumentov, spremljanje vlog in prijav na spletu ter ponovno uporabo že naloženih dokumentov.

Opozorilo

Organi v novi državi ne smejo zahtevati, da predložite prevode zapriseženih sodnih prevajalcev.

Praktični primer

Poznavanje pravic lahko pomeni manj birokracije

Katarina je slovaška farmacevtka, ki išče delo v Avstriji. Na avstrijskem pristojnem organu so zahtevali, da priloži overjen prevod (avstrijskega prevajalca) vseh dokumentov v vlogi.

Toda od Katarine ne morejo zahtevati overjenega prevoda diplome, saj za določene poklice – zdravnike, medicinske sestre za splošno zdravstveno nego, babice, veterinarje, zobozdravnike, farmacevte in arhitekte, ni potreben overjen prevod diplome.

Organ lahko zahteva, da opravite jezikovni preizskus ali postanete član poklicnega združenja v državi gostiteljici, preden lahko začnete opravljati svoj poklic v tej državi.

Ni vam treba zaprositi za dovoljenje ali začeti upravnega postopka. Svoj poklic lahko v novi državi EU opravljate pod enakimi pogoji kot državljani te države.

Opozorilo

Vaš poklic v drugi državi ni reguliran, lahko pa ga štejejo za del drugega reguliranega poklica.

Pri pristojnih organih nove države vedno preverite, ali je vaš poklic v njej reguliran. Na nacionalni kontaktni točki za priznavanje poklicnih kvalifikacij vam bodo povedali, na kateri pristojni organ se morate obrniti.

Praktični primer

Piotr, reševalec v vozilu prve pomoči, se bo iz Češke preselil v Nemčijo, kjer želi opravljati svoj poklic. Ko v zbirki reguliranih poklicev ni našel svojega poklica, je pomislil, da mogoče ni reguliran v Nemčiji. Ko pa se je obrnil na nemške organe, pristojne za priznavanje poklicnih kvalifikacij, so mu povedali, da so kvalifikacije, ki so potrebne za reševalca v vozilu prve pomoči, v Nemčiji sestavni del poklica zdravstvenega reševalca. Piotr nima potrebnih kvalifikacij na tem področju, zato mora opraviti pripravništvo, preden lahko začne delati.

Preden lahko začnete opravljati svoj poklic, morate v novi državi zaprositi za priznavanje poklicnih kvalifikacij.

Preverite, katere dokomente morate predložiti, ko zaprosite za priznavanje poklicnih kvalifikacij.

Fizioterapevti, gorski vodniki ali nepremičninski posredniki lahko uporabijo evropsko poklicno izkaznico (EPC) – hitrejši in enostavnejši elektronski postopek, ki omogoča predložitev dokumentov, spremljanje svojih vlog in prijav na spletu ter ponovno uporabo že naloženih dokumentov.

Organ lahko zahteva, da opravite jezikovni preizskus ali postanete član poklicnega združenja v državi gostiteljici, preden lahko začnete opravljati svoj poklic.

Pri pristojnih organih nove države vedno preverite, ali je vaš poklic v njej reguliran. Na nacionalni kontaktni točki za priznavanje poklicnih kvalifikacij vam bodo povedali, na kateri pristojni organ se morate obrniti.

Praktični primer

Dirk, mladi nepremičninski posrednik z Nizozemske, se je pred kratkim preselil v Avstrijo. Njegov poklic na Nizozemskem ni reguliran, zato si je predstavljal, da bo v Avstriji brez težav delal kot samostojni posrednik in ne bo potreben upravni postopek. Toda ko je hotel registrirati svoj status samozaposlenega, je izvedel, da bo moral pridobiti priznanje svojih poklicnih kvalifikacij za delo nepremičninskega posrednika v Avstriji. Njegovi načrti so se tako precej zavlekli.

Priznavanje poklicnih kvalifikacij je potrebno samo za poklice, ki so povezani z zdravjem in varnostjo. Vendar boste morda morali pred začetkom opravljanja reguliranega poklica oddati pisno prijavo (na papirju ali v elektronski obliki) v državi gostiteljici.

Da bodo vaše kvalifikacije priznane v novi državi, boste morali dokazati, da ste svoj poklic v matični državi opravljali najmanj eno leto v zadnjih 10 letih.

Opozorilo

Če vaš regulirani poklic zadeva področje zdravja in varnosti in za vas ne velja avtomatično priznavanje, lahko pristojni organi v državi gostiteljici preverijo vaše poklicne kvalifikacije, preden začnete delati. V tem primeru boste morali počakati na uradno dovoljenje, šele nato boste lahko začeli opravljati svoj poklic.

Svojo prijavo boste morda morali obnoviti enkrat letno, če nameravate nadaljevati z začasnim opravljanjem poklicne dejavnosti v isti državi gostiteljici.

Pri kontaktni točki za priznavanje poklicnih kvalifikacij v državi gostiteljici preverite, če je to potrebno.

Preverite, kaj morda še potrebujete, preden oddate pisno prijavo.

Organ lahko zahteva, da opravite jezikovni preizskus ali postanete član poklicnega združenja v državi gostiteljici, preden lahko začnete opravljati svoj poklic.

Praktični primer

Finski arhitekt Risto se je odločil preseliti v Italijo. Še pred odhodom je v zbirki reguliranih poklicev in pri kontaktni točki za priznavanje poklicnih kvalifikacij v Italiji preveril, katere formalnosti so potrebne za opravljanje njegovega poklica. Pogovoril se je z uradniki in zdaj ima vse potrebno za odhod.

Informacije za posamezne države so na voljo spodaj.

Izberite državo

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: