Nazadnje pregledano: 19/04/2022

Trošarinski izdelki

Za trošarinsko blago se štejejo naslednji izdelki:

Za njihovo proizvodnjo ali trženje je treba plačati trošarine. EU določi minimalni znesek trošarin, ki jih je treba plačati za posamezni izdelek, države EU (V tem primeru 27 držav članic EU) pa lahko uvedejo še druge davke.

Več informacij o pravilih v posameznih državah EU.

Izberite državo

Za več informacij o trošarinah na posamezne izdelke izberite eno od spodnjih možnosti.

Podrobneje me zanimajo:

Alkohol in alkoholne pijače

Trošarine se plačujejo za naslednje vrste alkohola in alkoholnih pijač:

Seznam vseh trošarinskih stopenj, ki veljajo v EU za alkohol in alkoholne pijače de en fr .

Nižje stopnje in oprostitve

Posamezne države EU se lahko odločijo znižati trošarine, ki jih je treba plačati, ali odobrijo oprostitve plačila trošarin:

Nižje stopnje

Oprostitve

Trošarine ni treba plačati za večino domačih izdelkov, ki niso izdelani za komercialne namene, razen za žgane pijače.

Alkohol za proizvodnjo izdelkov, ki niso namenjeni prehrani ljudi ali zanjo niso primerni zaradi dodanih kemikalij (denaturantov).

Energenti in električna energija

Trošarino zanje je treba plačati, kadar se uporabljajo:

Energenti, ki ne spadajo na področje uporabe pravil o trošarinah

Energenti, ki se uporabljajo kot surovine, za kemijsko redukcijo ali v elektrolitskih in metalurških postopkih, s temi pravili niso zajeti.

V tem primeru se lahko posamezne države EU same odločijo, ali želijo zaračunavati davek za njihovo uporabo ali ne.

Glavni izdelki, ki jih države EU lahko obdavčijo, so:

Seznam vseh trošarinskih stopenj, ki veljajo v EU za energente de en fi .

Višje in nižje stopnje ter oprostitve

Države EU se lahko odločijo za uporabo davčne stopnje, ki je višja od najnižje vrednosti na ravni EU, znižanje trošarine ali oprostitev plačila dajatev.

Višje stopnje

Države EU lahko določijo višjo davčno stopnjo za naslednje kategorije:

Nižje stopnje

Države EU lahko odobrijo znižanje ali oprostitev davkov za naslednje kategorije:

Davčne oprostitve

Davka morajo biti oproščeni:

Tobačni izdelki

Trošarine se plačujejo za naslednje vrste tobačnih izdelkov:

Seznam vseh trošarinskih stopenj, ki veljajo v EU za tobačne izdelke de en fr .

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Za iskanje ustrezne pomoči lahko uporabite tudi iskalnik služb za pomoč.

Daj to stran v skupno rabo: