Storitvena orodja

Izbira jezika

Zastava EU

Navigacijska pot

Meni

Posodobitev : 31/08/2017

Nadomestila v primeru smrti

Nekatere države v primeru smrti izplačajo posebno nadomestilo (v Sloveniji je to posmrtnina) preživelim družinskim članom (zakoncu ali registriranemu partnerju, otrokom ali drugim sorodnikom). Upravičenost do nadomestila je odvisna od:

  • tega, v kateri državi je bil preminuli vključen v sistem socialnega zavarovanja in ali ta država zagotavlja nadomestilo v primeru smrti,
  • pogojev, povezanih z izplačilom nadomestila, ki veljajo v tej državi, in izpolnjevanja teh pogojev.

Kje vložiti zahtevek

Družinski člani pokojnika morajo za nadomestilo v primeru smrti (kadar je na voljo) vedno zaprositi pri organu socialnega zavarovanja, pri katerem je bil pokojnik zavarovan, tj. v državi, kjer je pokojnik prebival.

Katera država izplača nadomestilo?

Na splošno velja:

  • če je pokojnik prejemal pokojnino iz samo ene države EU, bo morebitno nadomestilo izplačala ta država;
  • če je pokojnik prejemal pokojnino iz več držav EU, bo nadomestilo v primeru smrti izplačala država, v kateri je prebival (če je tam tudi prejemal pokojnino), ali država, v kateri je bil najdlje zavarovan.

V obeh primerih je treba zahtevek za nadomestilo vložiti pri organu socialnega zavarovanja, pri katerem je bil pokojnik zavarovan, tj. v državi, v kateri je prebival.

Praktični primer

Odločitev o državi, ki izplača nadomestilo v primeru smrti

Nizozemca Els in Jan sta se po upokojitvi preselila v Italijo. Ob Janovi smrti je Els izvedela, da je upravičena do nadomestila v primeru smrti iz nizozemskega sistema, vendar ni vedela, v kateri državi mora zaprositi zanj.

Els se je obrnila na evropskega zaposlitvenega svetovalca, ki ji je povedal, da mora za nadomestilo zaprositi pri zavodu za zdravstveno zavarovanje v Italiji, pri katerem je bil zavarovan njen mož. Italijanski zavod je nato zahtevek poslal nizozemskim organom.

Več informacij o nadomestilu v primeru smrti in državi, ki ga izplača:

Izberite državo:

Javna posvetovanja
    Potrebujete pomoč podporne službe?
    Pomoč in svetovanje