Nazadnje pregledano: 24/05/2022

Družinska pokojnina in pomoč ob smrti

Družinski člani umrlega zavarovanca imajo pravico do dajatev za preživele družinske člane. Dajatve in upravičenci se med državami EU razlikujejo. Navajamo nekaj najpogostejših dajatev, ki jih lahko uveljavljajo preživeli družinski člani.

Družinska pokojnina

Družinska pokojnina je mesečno nadomestilo v višini deleža pokojnine, ki jo je ali bi jo prejemala preminula oseba in se izplača njenim najbližjim sorodnikom. Odobri jo isti organ, ki je odobril ali bi odobril pokojnino. Znesek za izplačilo se izračuna na enak način kot za starostno pokojnino.

Za družinsko pokojnino je treba zaprositi pri zavodu za pokojninsko zavarovanje v državi, v kateri je preminula oseba nazadnje prebivala ali delala. Nacionalni organi bodo nato pregledali vaš zahtevek in ga poslali v pristojno državo EU.

Če ne izpolnjujete nacionalnih zahtev za prejem pokojnine po umrlem zavarovancu, boste mogoče lahko prejemali vdovsko pokojnino.

Opozorilo

Vse države EU ne izplačujejo pokojnin po umrlem zavarovancu.

Pomoč ob smrti

Pomoč ob smrti je enkratno izplačilo po smrti.

Opozorilo

Vse države EU ne izplačujejo pomoči ob smrti.

Preden zaprosite za pomoč ob smrti, morate preveriti:

Kje vložiti prijavo

Prijavo morate vložiti pri organu za socialno varstvo, pri katerem je bil prijavljen preminuli sorodnik – v državi, v kateri je nazadnje prebival. Nacionalni organi bodo nato pregledali vaš zahtevek in ga poslali v pristojno državo EU.

Katera država izplača pomoč

Če je vaš sorodnik prejemal pokojnino iz več držav EU, je država, ki izplača pomoč ob smrti in/ali družinsko pokojnino, bodisi:

V obeh primerih je treba zahtevek za pomoč še vedno vložiti pri organu za socialno varstvo, pri katerem je bil pokojnik zavarovan, tj. v državi, v kateri je nazadnje prebival.

Praktični primer

Katera država izplača pomoč ob smrti

Nizozemca Els in Jan sta se po upokojitvi preselila v Italijo. Ob Janovi smrti je Els izvedela, da je upravičena do pomoči ob smrti iz nizozemskega sistema, vendar ni vedela, v kateri državi mora zaprositi zanj.

Els se je obrnila na evropskega zaposlitvenega svetovalca, ki ji je povedal, da mora za pomoč zaprositi pri zavodu za zdravstveno zavarovanje v Italiji, pri katerem je bil zavarovan njen mož. Italijanski zavod je nato zahtevek poslal nizozemskim organom.

Ne glede na to, ali je bil umrli sorodnik upokojenec ali ne, se uporabljajo enaka pravila. Če je plačeval prispevke za socialno varnost, imate pravico do dajatev za preživele družinske člane.

Pogoji za prejemanje pomoči ob smrti ali družinske pokojnine se med državami EU razlikujejo.

Preverite, katera pravila se uporabljajo v državi, v kateri je bil vaš pokojni družinski član zavarovan:

Izberite državo

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: